Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

Mérnökinformatikus (MSc)

h, 2014/10/06 - 10:58 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Műszaki és Informatikai Kar
Képzésterület: 
Informatika
Képzés neve: 
Mérnökinformatikus (MSc)
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
4
Irányszám: 
MNA: 3<20 MNK: 1<10 MLA: 1<10 MLK: 1<10
Teljes költség: 
355 000 Ft/félév
Képzési mátrix: 
Mesterképzés (M), Nappali, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Nappali, Költségtérítéses
Mesterképzés (M), Levelező, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

a) a bemenethez feltétel nélkül elfogadott (alap)szakok: mérnökinformatikus alapképzési szak
írásbeli vizsga és szóbeli vizsga

Szakfelelős: 
Prof. Dr. Iványi Péter
Képzés célja: 

A mérnök informatikus mesterszak célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak magas színvonalon az összefüggések megértésére, a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására. Fontos hogy a hallgatók elsajátítsák a szakmailag magas szintű önálló tervezést, komplex informatikai rendszerek fejlesztését, adatbázisok tervezését és sokprocesszoros digitális rendszerek alkalmazását és fejlesztését. A képzés további célja, hogy felkészítse a hallgatókat egy doktori képzésben való részvételre olyan módon, hogy minnél önálló kutatómunkát végezzenek.

Képzési jellemzők: 

https://felvi.mik.pte.hu/mernokinformatikus-3
Az informatika dinamikusan fejlődő, a mindennapokat szorosan átszövő tudomány. Ha érdekel milyen módon lehet informatika rendszereket tervezni, üzemeltetni, szakunkon elsajátíthatod ezt a tudást. Szakunkon olyan szakterületek alapjait ismerheted meg, mint a nagyméretű rendszerek, intelligens és robotizált rendszerek.. Szakunk hallgatóinak képzését számos informatikai cég támogatja, látja el naprakész tudással, mely jó alapja lehet a sikeres elhelyezkedésnek.

Szakirányok és specializációk: 

Intelligens rendszerek

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
Okleveles Mérnökinformatikus (Computer Science Engineer)
Elérhetőségek: 

PTE Műszaki és Informatikai Kar
Rendszer- és Szoftvertechnológiai Tanszék
Dr. Iványi Péter
ivanyi.peter@mik.pte.hu

További információk/Megjegyzés: 

A pécsi képzés különlegességeA pécsi képzés erőssége és különlegessége a szakirányokban rejlik. Az Intelligens rendszerek szakirány nagy hagyományokkal rendelkezik Pécsett és több évre visszanyúló tapasztalattal rendelkeznek az oktatók. A Sok-processzoros számítógépes rendszerek szakirány egy új szakirány, de az országos és európai trendekhez kapcsolódik. Európa egyik deklarált célja, hogy felzárkózzon az USA-hoz ezen a területen, így például 3 szuperszámítógép került telepítésre 2012-ben Szegedre, Debrecenbe és Pécsre. Ezen a területen a kar tananyagfejlesztési és kutatási pályázatot is elnyert az elmúlt években.