Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

Ösztöndíjak, támogatások a PTE minden karának hallgatói számára

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Az egyetemi költségek sok család számára nagy anyagi megterhelést jelentenek. A Pécsi Tudományegyetem számos módon igyekszik segíteni, hogy anyagi okok miatt senki ne maradjon távol a felsőoktatástól. Többféle ösztöndíjat hoztak létre a különböző területeken tehetséges hallgatók részére, emellett szociális rászorultság alapján is igényelhetőek ösztöndíjak. Ezen kívül minden karon van lehetőség kedvezményekre a költségtérítéses képzésben tanuló hallgatók számára is.

Ösztönző ösztöndíjak - Milyen pénzbeli támogatásra számíthatsz?

 

AMIRE NEM KELL PÁLYÁZNOD

Tanulmányi ösztöndíj

Pályázathoz nem kötött, automatikusan folyósított juttatás, amennyiben a tanulmányi átlagod eléri a meghatározott, jogosultsági határt. Tanulmányi ösztöndíjban az államilag támogatott képzési formájú, nappali tagozatos hallgatók maximum 50%-a részesül.

 

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

Bursa Hungarica

A pályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű  hallgatók jelentkezhetnek, akik teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

 

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

Olyan ösztöndíj, melyre akkor pályázhatsz, ha kiemelkedő tanulmányi eredményeid vannak, illetve szakmai területen is kimagasló munkát végzel.

 

Magyar Közigazgatási Ösztöndíj

A Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a nemzeti közigazgatás iránt elkötelezett szakember-utánpótlás biztosítása.
A program keretében a felvételt nyert ösztöndíjasok szakmai gyakorlatának időtartama 10 hónap, melyből 8 hónapot Magyarországon, egy központi államigazgatási szervnél (minisztériumok, háttérintézmények), 2 hónapot pedig valamely európai uniós ország közigazgatási szervénél töltenek.

 

SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJAK

Rendszeres szociális Ösztöndíj

A szociális helyzetedből adódó  havonta  folyósított  juttatás,  megpályázására  szemeszterenként  van lehetőség.

Elsősök Kiegészítő Alaptámogatása

Más néven gólyapénz, szociális alapon elbírált juttatás, melyre kizárólag az első félév időtartamára pályázhatsz.

Rendkívüli Szociális Ösztöndíj

A szociális helyzeted váratlan romlásának kiegyenlítésére folyósított egyszeri juttatás.

Esélyegyenlőségi Pályázat

A pályázat célkitűzése, hogy minél több szociálisan rászoruló hallgató kollégiumi díját átvállalja az egyetem. A pályázatod akkor nyújthatod be, ha az adott évben nyertél el kollégiumi elhelyezést.

 

CSAK A PTE HALLGATÓINAK

Intézményi, Szakmai, Tudományos Ösztöndíj

A tantervi követelményeken túlmutató, kiemelkedő tudományos, művészeti és sporttevékenységet végzők pályázhatnak, egy szemeszter idejére, havonta folyósított juttatás.

Szinapszis Ösztöndíj

A Tehetséggondozási Csoport pályázata révén elérhető ösztöndíj olyan tehetséges hallgatók részére, akik szakkollégistaként részt vesznek a SZINAPSZIS tehetségsegítő program hallgatómentori feladatainak ellátásában, közreműködnek a gimnazisták egyetemünkre vonzásában.

Átütő Tehetségek Ösztöndíj

A kiemelkedő művészeti, tudományos és sporttevékenység elismerése szolgáló ösztöndíjat és a vele járó tehetségköveti megbízást pályázat útján ítélik oda, és olyan kiemelkedő teljesítményt elért hallgatók kaphatják, akik:

• kiemelkedő művészeti vagy sporttevékenységük révén hazai, valamint nemzetközi megmérettetéseken öregbítették a PTE hírnevét; 
• a tehetségköveti szerepvállalással képviselik, hangsúlyozzák az egyetemi tehetséggondozás fontosságát;
• tehetséggondozásról szóló kiadványainkban, rendezvényeinken kiemelkedő példájukon keresztül népszerűsítik a tehetségügyet.

Kriszbacher Ildikó Ösztöndíj

A Kriszbacher Ildikó Ösztöndíj a PTE Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Programjában részt vevő hallgatók részére szóló, pályázat alapján, egy naptári évre, havonta folyósított juttatás. Az ösztöndíj célja, hogy elősegítse a hallgatókban rejlő tehetség kibontakozását, a legtehetségesebb hallgatók egyetemi oktatóvá és kutatóvá válását.

 

PÉCSIEKNEK

Polgármesteri Ösztöndíj

Ha teljes idejű, nappali tagozatos képzésre iratkoztál be, és ha pécsi vagy Pécs valamely testvérvárosában állandó lakhellyel rendelkező magyar állampolgárságú hallgató vagy, akkor pályázhatsz a polgármesteri ösztöndíjra is.

 

KÜLFÖLDRE SZÓLÓ ÖSZTÖNDÍJAK

Campus Mundi Pályázat

Bármely akkreditált magyarországi felsőoktatási intézmény hallgatójaként pályázhatsz külföldi részképzésre, szakmai gyakorlatra vagy rövid tanulmányútra. Feltétel azonban, hogy a aktív hallgatói jogviszonnyal, és legalább egy lezárt félévvel kell rendelkezned. További információk: www.campusmundi.hu

 

Erasmus+ Program

Az Európai Közösség egész életen át tartó tanulás keretprogramjának része, melynek fő célja a felsőoktatásban résztvevő hallgatók, oktatók és adminisztratív személyzet nemzetközi mobilitásának támogatása. Külföldi tanulmányutak és szakmai gyakorlatok folytatásához az ERASMUS jelenleg a legnépszerűbb csereprogram.

 

KAROK ÁLTAL BIZTOSÍTOTT  ÖSZTÖNDÍJAK