Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

Minőségirányítási rendszermenedzser

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Műszaki és Informatikai Kar
Képzésterület: 
Gazdaságtudományok
Képzés neve: 
Minőségirányítási rendszermenedzser
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
3
Irányszám: 
10<20
Teljes költség: 
195000
Képzési mátrix: 
Szakirányú továbbképzés (SZ), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

A képzésben bármely tudományterület szakjain megszerzett egyetemi vagy főiskolai oklevéllel. , illetve az alapképzési és mesterképzési szakokon megszerzett oklevéllel rendelkező. , a termelés vagy szolgáltatás legkülönbözőbb területein dolgozó szakemberek vehetnek részt.

Szakfelelős: 
Dr. Kondor Tamás
Képzés célja: 

Képzésünk CÉLJA az, hogy a GAZDASÁG számára elméletileg megalapozott tudású, megfelelő szak­mai gyakorlattal rendelkező minőségügyi szakembereket tudjunk kibocsá­ta­ni, akik képesek a termék-előállításban és a szolgáltatásokban - vagy az ezek­­kel kapcsolatos minőségtervezés, minőségfejlesztés, minőségszabályozás és minőségellenőrzés területein - az ezt megvalósító rendszerek létrehozásában, működtetésében, fejlesztésében és fenn­tartásában helytállni, ké­pes­ségeiket és gyakorlati tapasztalataikat fejleszteni.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
Minőségirányítási rendszermenedzser
Elhelyezkedési lehetőségek: 
  • A termék-előállítás és a szolgáltatások - vagy az ezekkel kapcsolatos minőségtervezés, minőségfejlesztés, minőségszabályozás és minőség-ellenőrzés.
  • A fentieket megvalósító rendszerek létrehozása, működtetése, fejlesztése és fenntartása.
  • Közreműködés az integrált minőségközpontú irányítási rendszerek létrehozásában.
  • Az integrált irányítási rendszerek stratégiai és operatív terveinek kialakítása.
  • Működő integrált irányítási rendszerek fejlesztése.
  • A cégvezetés napi munkájának segítése folyamatos információszolgáltatással.
Elérhetőségek: 

PTE Műszaki és Informatikai Kar
Mérnöki és Smart Technológiák Intézet / Mérnöki Ismeretek Tanszék
dr. FÜREDI Balázs
tanszékvezető
furedib@mik.pte.hu

További információk/Megjegyzés: 

A képzés három +1  féléves, kreditrendszerű,  a levelező tagozatnak megfelelő forma, melynek  főbb  számértékeit a  tanterv   tartalmazza.  A képzés alatt félévenként 30 kredit szerezhető. Adott félév tanulmá­nyi átlageredményét a vizsgákon szerzett nem elégtelen érdemjegyek kreditpontokkal súlyozott számtani átlaga adja.Félévente öt alkalommal, alkalmanként 20 kötelező  tanórában folyik oktatás.A hallgatók a plusz egy félév során szakdolgozatot készítenek, amelyet, amennyiben az előírt 90 kreditet megszerezték, s az egész időszakra vonatkozó súlyozott tanulmányi átlagered­ményük meghaladja a 3,0-et, záróvizsgán védenek meg. A sikeresen záróvizsgázók Minőségirányítási rendszermenedzser megnevezésű oklevelet kapnak.Az első év sikeres lezárása (a 60 kredit megszerzése) után az első két oktatási félév anyagából speciális vizsgát szervezünk, mely a záróvizsga eredményébe beszámít. A sikeresen vizsgázók egyben speciális minőségügyi szakbizonyítvány(ok)hoz is juthatnak.