Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

műtő szakápoló

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Egészségtudományi Kar
Képzésterület: 
Orvos- és egészségtudományi
Képzés neve: 
műtő szakápoló
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
4
Irányszám: 
Pécs L:20<30, Kvar L: 20<30
Teljes költség: 
130000
Képzési mátrix: 
Szakirányú továbbképzés (SZ), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

A kar által meghirdetett feltételek szerint.

Szakfelelős: 
Prof. Dr. Bódis József
Képzés célja: 

Olyan felsőfokú végzettségű műtő szakápolók képzése, akik a képzési idő alatt elsajátított ismeretanyag, szakmai készségek, szakképzettségüknek megfelelő szemlélet és magatartás alapján képesek nagyfokú felelősség és hivatástudat birtokában szakterületük magas szintű művelésére. A műtő szakápoló alkalmas számos területen az orvosi tevékenységi köréhez tartozó feladatok ellátására, másodasszisztensi munka végzésére, a műtéti tevékenységnél használatos gépek, műszerek kezelésére és zavartalan működtetésére.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

Kiket várunk? Felsőfokú alapképzésben (BSc) szerzett ápolói oklevél. Levelező képzés esetén a felsőfokú képzettséget igazoló oklevél megszerzése után legalább 1 éves munkaviszony a műtőszolgálat, vagy központi sterilizáló területén végzett ellátásban.

Képzési jellemzők: 

A képzési idő: 4 félév, 120 kredit, 3600 óra hallgatói tanulmányi munkaidő. A félévi óraszámok teljesítése havonta egyhetes képzéssel és gyakorlatokkal történik.

Főbb tárgyak: 

Kötelező tárgyak: higiéniai alapismeretek, műtői higiéné, általános és hasi sebészet és műtéttan I.-II, mikrochirurgia és endoscopos eszközök, radiológiai képalkotás, és hagyományos radiológia, nőgyógyászati és szülészeti sebészet és műtéttana, idegsebészet és műtéttana, gyermeksebészet és műtéttana, plasztikai sebészet és műtéttana, haematológiai ismeretek, baleseti sebészet és műtéttana, ortopédiai sebészet és műtéttana, fej-nyaksebészet és műtéttana, radiológia- intervenciós radiológia, anesthesiológiai és intenzív terápiás ismeretek, urológiai sebészet és műtéttana, szemészeti sebészet és műtéttana, szájsebészet és műtéttana, szív- és érsebészet és műtéttana, mellkassebészet és műtéttana, szakmai gyakorlat, szakdolgozat.Kötelezően választható tárgyak: műtői textília, izolálás, sebészeti varróanyagok, laborismeretek, műtői gép- és műszertan, műtői világítás és légkondicionálás, radiológia- intervenciós radiológia,Szabadon választható tárgyak: munkaszervezés, vezetés, kutatásmódszertani és biostatisztikai ismeretek, transzplantációs ismeretek.

Szakirányok és specializációk: 

-

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
Műtő szakápoló
Elhelyezkedési lehetőségek: 

Kórházak, klinikák általános és speciális műtőiben, valamint műtéti tömbökben, ahol számos területen az orvosi tevékenységi köréhez tartozó feladatok ellátására, másodasszisztensi munka végzésére, önálló munkaszervezésre, a műtői tevékenység minden szinten történő koordinálására válik képessé.

Elérhetőségek: 

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon (cím: 7621 Pécs, Mária u. 5-7. tel.: (72) 251-146; Fax: 72/501-628 e-mail: info@etk.pte.hu) kérhető, illetve a kar honlapján, a www.etk.pte.hu címen található.

További információk/Megjegyzés: 

Az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat és a felvétel egyéb követelményeit a felvi.hu weboldal tartalmazza.A feltüntetett költségtérítési összeg félévre vonatkozó, tájékoztató jellegű adat.