Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

nemzetközi biztosításszervező referens

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Egészségtudományi Kar
Képzésterület: 
Orvos- és egészségtudományi
Képzés neve: 
nemzetközi biztosításszervező referens
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
3
Irányszám: 
Zeg L: 20<30
Teljes költség: 
130000
Képzési mátrix: 
Szakirányú továbbképzés (SZ), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

A kar által meghirdetett feltételek szerint.

Szakfelelős: 
Dr. Bódis József
Képzés célja: 

A nemzetközi biztosításszervező referens magas szinten ismeri és képes integrálni a biztosítási folyamatokat mind a hazai, mind az egyes külföldi országok vonatkozásában. A képzés célja olyan szakmai réteg adaptálása a munkaerőpiacra, akik a nemzetközi biztosítási folyamatokban aktívan részt tudnak venni, magába foglalva a magán- és a társadalombiztosítás területét. Olyan speciális ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik magas szintű szakmai és általános ismeretekkel, ennek megfelelő emberi és etikai magatartással, nagyfokú hivatás- és felelősségtudattal rendelkeznek, képesek a magyar és idegen nyelvű szakirodalom tanulmányozására, valamint a korábbi és a jelen képzés során elsajátított ismeretanyag, szakmai készségek szakképzettségüknek megfelelő szemlélet és magatartás alapján szakterületük magas szintű művelésére.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

 Részvétel feltétele:Bármely képzési területen az alapképzésben szerzett végzettség.Főként azokat a diplomával rendelkező, a biztosítási terület iránt érdeklődő személyeket várjuk, akik tudásukat nemzetközi valamint Európai Uniós szinten is bővíteni szeretnék

Képzési jellemzők: 

A képzés időtartama alatt kettő félévben szakmai idegen nyelvet is tanulnak a hallgatók (német és angol nyelv választható). A nyelvvizsga követelmény a felvételhez szükséges meglévő diploma idegen nyelvi követelménye.
A képzés diplomára épülő szakirányú továbbképzés, amely három félév sikeres teljesítése és a szakdolgozat védése valamint a záróvizsga teljesítése után főiskolai diplomát nyújt.

Főbb tárgyak: 

Főbb tantárgycsoportokAlapozó törzstantárgyak: 13 kreditEurópai Unió szervezete és struktúrája, jövőkutatás, adatbiztonság és adatvédelem, szakmai idegen nyelvSzakmai törzstantárgyak: 24 kreditÜzleti biztosítások, biztosítási rendszerek és finanszírozás, biztosítási matematika, költségelemzésDifferenciált szakmai ismeretek tárgyai: 46 kreditEU költségvetése és az Unió finanszírozási rendszere, e-projektek és kontinentális stratégiák, biztosítási marketing, Eurostat, statisztikai folyamatok az Európai Unióban, informatika és kommunikáció a tagállamok kapcsolatában, nemzetközi gazdaságtan, üzleti etika, EU tagállamok pénzbeni ellátásai, EU tagállamának nyugdíjrendszere, nemzetközi pénzügyek, kockázatelemzés, üzleti kommunikáció.

Szakirányok és specializációk: 

-

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
Nemzetközi biztosítási referens
Elhelyezkedési lehetőségek: 

Általános titkár nemzetközi ügyek és biztosítási viszonyok tekintetében
- Irodai szaknyilvántartási területen dolgozó tekintettel az Európai Unió által megkövetelt nyilvántartások vezetésével
- Biztosítással foglalkozó szervek és gazdálkodási egységek nemzetközi kommunikációs osztályán kapcsolattartó és koordinátor
- Társadalombiztosítási kifizetőhelyek adminisztrátora
- Köztisztviselő az Európai Unió bármely intézményben biztosítás és Nemzetközi kommunikáció tekintetében
- Köztisztviselő az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nemzetközi Kapcsolatok területén
- Köztisztviselő önkormányzatok nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó osztályán
- Biztosító társaságok alkalmazottja nemzetközi ügyek összehangolásának a területén
- Gyógyszercégek biztosítással kapcsolatos adminisztrátora és koordinátora nemzetközi ügyek vonatkozásában
- Társadalombiztosítási és biztosítási ügyintéző biztosítótársaságoknál
- Egyéb gazdasági, társadalombiztosítási ügyintéző biztosítótársaságoknál, gazdasági szervezeteknél
- Köztisztviselő a nyugdíjbiztosítás vonatkozásában a nemzetközi biztosítási ügyek területén
- Egészségügyi intézmények adminisztrációs területének a beosztottja a külföldi betegek és a nemzetközi kapcsolatok tekintetében
- Egyéb gazdasági területek biztosítási ügyintézője a nemzetközi ügyek és kapcsolatok vonatkozásában
- Tanácsadó nemzetközi biztosítási és Európai Uniós ügyek tekintetében

Elérhetőségek: 

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon (cím: 7621 Pécs, Mária u. 5-7. tel.: (72) 251-146; Fax: 72/501-628 e-mail: info@etk.pte.hu) kérhető, illetve a kar honlapján, a www.etk.pte.hu címen található.

További információk/Megjegyzés: 

Az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat és a felvétel egyéb követelményeit a felvi.hu weboldal tartalmazza.A feltüntetett költségtérítési összeg félévre vonatkozó, tájékoztató jellegű adat.