Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

Nukleáris környezetvédelmi szakember

h, 2014/12/15 - 13:36 -- Kukai Annamária
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Műszaki és Informatikai Kar
Képzésterület: 
Műszaki
Képzés neve: 
Nukleáris környezetvédelmi szakember
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
3
Irányszám: 
10<20
Teljes költség: 
195 000 Ft
Képzési mátrix: 
Szakirányú továbbképzés (SZ), Levelező, Költségtérítéses
Szakfelelős: 
Dr. Szűcs István
Képzés célja: 

A nukleáris környezetvédelmi szakirányú továbbképzési szak célja olyan korszerű radioökológiai, földtudományi, műszaki, környezetirányítási ismeretekkel rendelkező szakmérnökök, szakemberek képzése, akik képesek, nukleáris iparhoz kapcsolódó meglévő, illetve potenciális környezeti problémák és veszélyek azonosítására, felmérésére, a környezeti károk megelőzésére, illetve csökkentésére, továbbá a szakterülethez kapcsolódó projektek, fejlesztések kezdeményezésére, megtervezésére és azok megvalósításának irányítására.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

A Szakember képzésre a képzési területtel rokon felsőfokú természettudományos végzettséggel rendelkezőket várunk. https://mik.pte.hu/nuklearis-kornyezetvedelmi-szakmernok--szakember-1 

Képzési jellemzők: 

A pécsi képzés különlegességének kiemeléseHazánk környezetmérnököket képző intézményei közül Pécs az egyik legrégebb óta folyó képzés színtere. A „Nukleáris környezetvédelmi szakmérnök” és „Nukleáris környezetvédelmi szakember” szakirányú továbbképzési szakképzés kiemelt előnye, hogy nálunk a környezetvédelem nukleáris ipart érintő teljes spektruma kerül tárgyalásra, így a hallgató széles körben alkalmazható környezetvédelmi szakmérnöki ill. szakemberi szaktudásra tehet szert akár mérnöki akár egyéb műszaki és természettudományi felsőfokú alapképzettséggel rendelkezik. A nukleáris környezetvédelem területein, a képzés helyi adottságaiból és ipari kapcsolatrendszeréből fakadóan országosan is kimagasló oktatói gárda segíti a tudásanyag hatékony átadását. A pécsi nukleáris környezetvédelmi szakmérnök ill. szakember képzés gyakorlatait új, nemzetközi szinten is megfelelő labor-komplexum támogatja, amely kapcsán a képzés területeit lefedő gyakorlati mérési és kísérleti, kutatási lehetőségeket is biztosítunk hallgatóinknak.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
Nukleáris környezetvédelmi szakember
Elhelyezkedési lehetőségek: 
  • Nukleáris energiatermelés (Paksi Atomerőmű), különös tekintettel a tervezett élettartam-hosszabbításra, kapacitásbővítésre és a folyamatosan szigorodó biztonsági (stressz-tesztek) és környezetvédelmi előírásokra.
  • Nukleáris/radioaktív hulladékkezelés és hulladékelhelyezés (RHK Kft.), különös tekintettel a két hazai radioaktív hulladéktároló (Püspökszilágy, Bátaapáti) szakemberigényére és a nagyaktivitású radioaktív hulladékelhelyezés telephelykutatásának (BAF) a közeljövőben várhatóan felfutó programjára.
  • A hazai uránbányászat és ércfeldolgozás hagyatékának rekultivációs beruházási programjának lezárása után továbbra is fennálló hosszútávú feladatok (ivóvízbázis-védelem, vízkezelés, hosszú távú monitoring) ellátása.
  • A fenti nukleáris/ipari létesítmények, cégek engedélyezési, hatósági ellenőrzési feladatainak ellátása.
  • A számtalan hazai NORM (természetes eredetű radioaktivitás) anomália (pl. magas beltéri radon, radioaktív építőanyagok lakótéri beépítése stb.) megfelelő kezelése, mentesítése, ami jelenleg egyáltalában nem megoldott, pedig a lakosság többlet-sugárterhelése döntően ezektől származik.
  • Nukleáris hulladékok mentesítésére kezelési technológiáinak tervezésére, kivitelezésére és menedzselésére irányuló mérnöki/szakemberi feladatokban való közreműködői és egyes irányítási feladatok elvégzése.
Elérhetőségek: 

PTE PMMIK Környezetmérnöki Tanszék

Dolgosné Dr. Kovács Anita

kanita@pmmik.pte.hu, szucs.istvan@pmmik.pte.hu, korny@pmmik.pte.hu

További információk/Megjegyzés: 

Elérhetőségek:PTE Műszaki és Informatikai Kar /Környezetmérnök TanszékDOLGOSNÉ dr. KOVÁCS Anitakanita@mik.pte.hukorny@mik.pte.hu