Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

Orvosi diagnosztikai analitikus

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Egészségtudományi Kar
Képzésterület: 
Orvos- és egészségtudományi
Képzés neve: 
Orvosi diagnosztikai analitikus
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
4
Irányszám: 
KDI: NA és NK: 18<25; LA és LK: 15<16, OL: NA és NK:18<25, LA és LK: 15<16
Teljes költség: 
NK: 200000. , LK: 200000
Képzési mátrix: 
Felsőoktatási szakképzés (F) ,Nappali, Államilag támogatott
Felsőoktatási szakképzés (F), Nappali, Költségtérítéses
Felsőoktatási szakképzés (F), Levelező, Államilag támogatott
Felsőoktatási szakképzés (F), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

bármelyik két érettségi vizsgatárgy

Képzés célja: 

A felsőoktatási szakképzés célja orvosdiagnosztikai asszisztens szakemberek képzése, akik az egészségügyi szakellátást végző csoport tagjaiként, hivatásszerűen gyakorolják munkájukat, és képesek az etikai, jogi, egészség- és biztonságvédelmi feladatok ellátására. Képesek - a minőségellenőrzési szabályokat betartva - mintavételi, minta előkészítési, analitikai, dokumentálási valamint archiválási feladatok ellátására. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az alkalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

A felsőoktatási szakképzésre történő felvétel feltételei - a felvétel feltétele az egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés (munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerinti egészségügyi alkalmassági követelmények érvényesítése); - munkatapasztalat és az előzetesen megszerzett tudás beszámítása (Laboratóriumban szerzett munkatapasztalat a munkáltató igazolása, illetve megszerzett tudás alapján beszámítható, melynek mértékét a Kreditátviteli Bizottság határozza meg. Legalább 15 év klinikai diagnosztikai laboratóriumban szerzett szakmai gyakorlat esetén a szakmai gyakorlati tárgyakból legfeljebb 10 kredit beszámítható.).Az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat és a felvétel egyéb követelményeit a www.felvi.hu weboldal tartalmazza.

Képzési jellemzők: 

A képzési idő félévekben: 4 félévA felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit- A szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék).- Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább 560 óra.Részidős képzésben a szakmai gyakorlat két alkalommal három hét, legalább 240 óra.- A képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: minimum 30 kredit.A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditértékei - valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit- a képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit- a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit és a választható szakmai modul: 57 kreditA felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei A szakmai gyakorlóhelyeket - a képzés minőségi alapelveit figyelembe véve - a felsőoktatási intézmény jelöli ki. A szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében külső szakmai gyakorlóhelyen, egészségügyi intézményben, erre alkalmas vállalkozásoknál vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesíthető.Idegen nyelvi és szaknyelvi követelményekAz idegen nyelvi követelmény a felsőoktatási intézmény szakképzési programjában meghatározott egészségügyi latin kurzus teljesítése.

Főbb tárgyak: 

Az 1-3 félévben képességfejlesztési, természettudományi, orvostudományi, egészségtudományi, diagnosztikai-analitikai és társadalomtudományi tárgyak oktatása folyik.Fontosabb diagnosztikai és analitikai tantárgyak: hematológiai diagnosztika, hemostasiológia, műszeres analitika, klinikai-kémiai diagnosztika, mikrobiológia- diagnosztika, izotópdiagnosztika, munkavégzési technikák.A 4. félév területi szakmai gyakorlat. A képzés szakmai vizsgával zárul.

Szakirányok és specializációk: 

Specializációk:
orvosdiagnosztikai laboratóriumi
képi diagnosztikai és intervenciós

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
felsőfokú orvosdiagnosztikai asszisztens/Medical Diagnostic Assistant
Elhelyezkedési lehetőségek: 

Kémiai, biokémiai, molekuláris biológiai, hematológiai, sejt- és mikrobiológiai profilú orvosi, klinikai, ÁNTSZ és egyéb laboratóriumokban, laboratóriumi asszisztensi/szakasszisztensi munkakörben helyezkedhetsz el az okleveleddel.

Elérhetőségek: 

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon (cím: 7621 Pécs, Mária u. 5-7. tel: 72/251-146; Fax: 72/501-628: e-mail: info@etk.pte.hu) kérhető, illetve a kar honlapján, a www.etk.pte.hu címen található.

További információk/Megjegyzés: 

Az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat és a felvétel egyéb követelményeit a www.felvi.hu weboldal tartalmazza.A feltüntetett költségtérítési összeg félévre vonatkozó, tájékoztató jellegű adat.