Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

Osztatlan tanárszakok

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A legfontosabb tudnivalók az osztatlan tanárképzésről!

2013 szeptemberétől átalakult a tanárképzés rendszere: újra osztatlan szakok indulnak, a hallgatók két tantárgy oktatását tanulhatják ugyanazon a szinten.

A tanárképzésben 2013 szeptemberétől megszűnt a bolognai - vagyis alap- és mesterképzésre építő - rendszer, így már az érettségi után osztatlan szakokra lehet jelentkezni, amelynek a végén tanári végzettséget lehet szerezni.

Mivel újra kétszakos lesz a tanárképzés, az új diplomával egyszerre két tantárgy oktatható. Nem minden tárgyat lehet majd egymással párosítani: például két idegen nyelv csak akkor választható, ha legalább az egyik az angol vagy a német.

Az általános iskolai tanároknak 4+1, a középiskolai tanároknak 5+1 évet kell majd tanulniuk, a +1 év a szakmai gyakorlatot jelöli. Ha a kétszakos rendszerben az egyik tárgyat általános iskolai tanár, a másikat pedig középiskolai tanárszakként szeretné valaki elvégezni, 4,5+1 éves lesz a képzési idő. Abban az esetben, ha a választott tárggyal általános iskolában és középiskolában is lehet oktatni, akkor a két lehetőség közül a harmadik év végén kell választani. Nyelvi szakok csak 5+1 féléves, az erkölcstan- és etikatanári, a hon- és népismerettanári, az ének-zene tanári, valamint a természetismeret-környezettan tanári képzések csak 4+1 éves formában indulnak.

Ha az alapképzésben valaki már elvégezte a szükséges pedagógiai-pszichológiai modult, továbbra is jelentkezhet az adott szakterület 4+1 féléves, tanári mesterképzésére: vagyis nem kell osztatlan képzésre jelentkeznie ahhoz, hogy tanár lehessen!

Van néhány tanári szak, amelyeket csak ráépülő mesterképzésben lehet elvégezni. Ez azt jelenti, hogy mesterszakos tanulmányaitok közben vagy azok befejezése után egy egyéves, újabb mesterképzésre kell jelentkeznetek a tanári szakképesítés megszerzéséhez. Ezek a szakok: művészettörténet-tanár, filozófiatanár, a finn nyelv és kultúra tanára, illetve pedagógiatanár.

 

Információ a PTE-n induló osztatlan tanárszakokról:

Osztatlan tanárszakok jegyzéke

Tájékoztató az osztatlan tanárképzésre jelentkezők számára előírt alkalmassági vizsgáról

A meghirdetett szakokról bővebb információk az egyes karok honlapján találhatók.