Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

Pedagógus szakvizsga

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Bölcsészettudományi Kar
Képzésterület: 
Pedagógusképzés
Képzés neve: 
Pedagógus szakvizsga
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
4
Irányszám: 
15-100 fő
Teljes költség: 
115.000 Ft / félév
Képzési mátrix: 
Szakirányú továbbképzés (SZ), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

-

Képzés célja: 

Elhivatott pedagógusokat várunk, akik szeretnék felfrissíteni eredeti szakjukhoz kapcsolódó ismereteiket, szeretnék kiegészíteni eddigi tudásukat a szakma legújabb elméleti és gyakorlati eredményeivel. A képzés eredményeképpen okleveles szakvizsgázott pedagógus végzettség szerezhető.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

Felsőfokú végzettség
a)Alapképzési szakok/főiskolai: tanító, óvodapedagógus, konduktor, gyógypedagógia.
b)2006 előtti felsőoktatási rendszerben főiskolai szintű tanári szakképzettség
c)Bármely képzési területen tanári szakon szerzett szakképzettség.

Jelentkezési határidő: 2015. június 30.

Jelentkezéskor egyszeri 5.000Ft felvételi eljárási adminisztrációs díj fizetendő.

Képzési jellemzők: 

Képzési idő: 4 szemeszter
Képzési jellemzők: Levelező képzés, 4 félév, 360 tanóra, 120 kredit
Képzés kezdete: 2015. szeptember
Helyszín: PTE BTK
Foglalkozások formája: elmélet és gyakorlat
A képzés időtartama: négy félév.

A képzés két tanulmányi területre oszlik. Mindkét terület egy év alatt teljesíthető, mindkettő 180 órát ölel fel: Kötelezően oktatott tanulmányi terület (1 év, 180 óra); Szabadon választott tanulmányi területek (1 év, 180 óra);
Foglalkozások gyakorisága: péntek-szombati napokon, szemeszterenként 5-6 alkalommal

Főbb tárgyak: 

A pedagógus szakvizsga képzési rendszere: A pedagógus szakvizsgára felkészítő képzéseink négy féléves, oklevelet adó képzések. A képzés kötelezően oktatott (180 óra) és szabadon választott tanulmányi területekből (180 óra) áll, melyeket 1-1 év alatt lehet teljesíteni.
Kötelezően oktatott tanulmányterületek kurzusai (180 óra, 65 kredit, ebből 10kreditpont a szakdolgozat)
Közigazgatási vezetési ismeretek. Az iskolai szervezet és fejlesztése. Intézmény és környezete. Szakmai önismeret és önreflexió a pedagógia gyakorlatban. A pedagógus szerepei és munkatevékenységei. Európai integráció – közoktatás. Intézmény és környezete. Mérés, értékelés a közoktatásban és az iskolában. Minőségbiztosítási rendszerek és módszerek. Tanulási folyamatok tervezése, szervezése és értékelése. A pszichés fejlődés zavarai. Sajátos szükségletű tanuló, csoportok nevelése, oktatása, Iskolai mentálhigiéné. Szakdolgozat. Szigorlat.

Azok a hallgatók, akik 2009 után szereztek pedagógus szakvizsga végzettséget, mentesülnek a kötelező év tanulmányi követelményeinek teljesítése alól.

A kurzusokat szemináriumi dolgozattal vagy kollokviummal lehet teljesíteni. A kötelezően oktatott tárgyakból tanév végén szigorlatot kell tenni.

Szakirányok és specializációk: 

Választáson alapuló ismeretek

Alapvégzettségtől függetlenül:

Vizsgaelnöki feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga
Pedagógiai és pszichológiai
Tehetségfejlesztő
Roma társadalomismeret és pedagógus szakvizsga
Mentor- vezető tanár az alábbi szakokon: (szakos alapvégzettség megléte szükséges)

Német nyelv és irodalom
Német nemzetiségi
Magyar
Történelem
Biológia
Kémia
Matematika
Történelem
Angol
Testnevelés

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
okleveles szakvizsgázott pedagógus (zárójelben a szakirány megjelölésével)
Elhelyezkedési lehetőségek: 

A szakképzettség alkalmazási területei:

A pedagógus szakvizsga letétele része a pedagógus életpálya-modellben való előmenetelnek.

A 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet szerint a pedagógus III. (mestertanári) fokozat eléréséhez 14 év szolgálati idő, pedagógus szakvizsga, valamint 2. minősítő eljárás lefolytatása szükséges.
szaktanácsadói, szakértői, vizsgaelnöki feladatok,
a pedagógia intézetek és szakszolgálatok munkatársi feladatai,
továbbá valamennyi pedagógus munkakörben dolgozó szakmai szervezési, nevelőtestületi munkája során.
Ezen túl alkalmazási követelmény az alábbi esetekben:

szaktanácsadói megbízásnál
szakértői és vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvételnél
közoktatással összefüggő irányítási feladatokat ellátóknak a Ktv. 128. § 8. pontja alapján közoktatási szakvizsgát kell tenniük, ezt helyettesítheti, kiválthatja a pedagógus szakvizsga
15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet szerint: (2) Logopédus és gyógytestnevelő munkakörben a közalkalmazott hat éven belül köteles a pedagógus szakvizsga letételére.

Elérhetőségek: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
7623 Pécs, Ifjúság u. 6.
Elérhetőségek:
Tel:06-72/503-600/24991
PTE BTK Pécs, 7624 Ifjúság útja 6.
e-mail: knipl.maria[kukac]pte.hu