Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

régészet mesterszak

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Bölcsészettudományi Kar
Képzésterület: 
Bölcsészettudományi
Képzés neve: 
régészet mesterszak
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
4
Irányszám: 
N: kb. 15 fő; L: kb. 10 fő
Teljes költség: 
280.000 Ft / félév
Képzési mátrix: 
Mesterképzés (M), Nappali, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Nappali, Költségtérítéses
Mesterképzés (M), Levelező, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

A szóbeli vizsgán a jelölt egy kihúzott témakör alapján ad ismereteiről számot. A szóbeli vizsga tárgyköreit a Kar a honlapján közzéteszi.

Képzés célja: 

A Pécsi Tudományegyetemen 2010-ben elindult MA-képzés keretében olyan szakemberek képzése történik, akik a régészet általános ismeretanyagából és a választott szakágak ill. azok segédtudományainak területén megszerzett ismereteik birtokában képesek a régész mesterség gyakorlására. A forrásfeltárás és forrásértelmezés régészeti módszereinek ismeretében legalább két szakterület vagy korszak problémáit ismerik. A végzettek alkalmasak régészeti források és lelőhelyek felismerésére és felkutatására, feltárására, dokumentálására és feldolgozására, valamint ilyen jellegű múzeumi gyűjtemények kezelésére. A régészeti emlékanyag mellett ismerik a kulturális örökség más területeit is, és felkészültek arra, hogy ezen örökséggel kapcsolatos alapfeladatokat ellássanak minden olyan intézményben, amelynek feladata a kulturális örökség feltárása, védelme, feldolgozása és bemutatása. Emellett rendelkeznek olyan ismeretekkel, amelyek a közgyűjtemények régész-muzeológus munkakörének betöltéséhez szükségesek. Felkészültek továbbá tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.2015 őszétől a PTE BTK és PTE FKK között kötött együttműködés eredményeképpen a régészet MA szakra és a Felnőttképzési Kar Kulturális Örökség Tanulmányos MSc szakára járó régészhallgatók, építészmérnök, kulturális menedzser és más, kulturális örökség iránt érdeklődő hallgatók számára indulnak régészeti örökségvédelmi kurzusok, ahol a szükséges elméleti ismeretek mellett örökségvédelmi, műemlékvédelmi, turisztikai fejlesztésekkel kapcsolatos gyakorlati ismeretek elsajátítására is lehetőség nyílik. A régészeti leletanyag közvetlen megismerésére a Magyar Nemzeti Múzeumban és más vidéki múzeumokban is elvégezhető múzeumi gyakorlatok keretein belül is lehetőség van.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a régészet alapképzési szak; a történelem alapképzési szak régészet szakiránya; történelem szak régészeti specializációja. Egyéb diploma a szakra nem fogadható el.  

Képzési jellemzők: 

Képzés kezdete: 2018. szeptemberHelyszín: PécsFoglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben: naponta,levelező munkarendben: szombatonként A képzés elméletorientált. Nyelvi kimenet: A mesterfokozat megszerzéséhez angol, német, francia, olasz, orosz vagy spanyol nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Főbb tárgyak: 

Az MA képzés fő tantárgyai a speciális modulokba szervezhető régészeti szakterületekkel együtt: régészeti muzeológia, örökségvédelem, múzeumi munka gyakorlati ismeretei 5-15 kredit;régészetelméleti és módszertani ismeretek, egyéb speciális ismeretek 5-15 kredit;specializációs modul, legalább két régészeti szakterület követelményeinek teljesítésével 50-70 kredit.Speciális modulokba szervezhető régészeti szakterületek: őskori régészet, antik régészet, római régészet, késő antik régészet, kora keresztény régészet, Barbaricum régészete, népvándorlás kori régészet, magyar őstörténet, bizánci régészet, egyházrégészet, középkori régészet, a középkori Közel-Kelet régészete, az ókori Elő-Ázsia régészete, az eurázsiai térség régészete, Ázsia régészete, archaeometria, roncsolásmentes régészet. A szakmai gyakorlat követelményeiLegalább kétszer két hét ásatási (feltárási és egyéb tereptani) és egy hónap múzeumi gyakorlat. 

Szakirányok és specializációk: 

• római régészet
• kora keresztény régészet

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
okleveles régész (Archaeologist)
Elhelyezkedési lehetőségek: 

Tipikus munkahely: egyetem, múzeum, könyvtár, kutatóintézetek, más típusú közgyűjtemények szakértői háttérintézmények, régészeti feltárások, városüzemeltetés, kutatási programok, kutatócsoportok, minisztériumok, államigazgatás, régészeti profillal rendelkező / régészeti ismeretanyagot igénylő magáncégek.
Tipikus munkakör: oktató, szakügyintéző, tudományos kutató, tudományos munkatárs, régészeti szakértő, örökségvédelmi szakértő, régész.

Elérhetőségek: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar7624 Pécs, Ifjúság útja 6.Oktatásszervezési IrodaTel./Fax.: 72/501-513E-mail: btkfelvi[kukac]pte.huKari honlap: http://www.btk.pte.huTanszéki honlap: http://www.regeszet.btk.pte.hu/