Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

Szaktárgyak oktatása német / nemzetiségi német nyelven

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Bölcsészettudományi Kar
Képzésterület: 
Pedagógusképzés
Képzés neve: 
Szaktárgyak oktatása német / nemzetiségi német nyelven
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
4
Irányszám: 
10-30 fő
Teljes költség: 
130.000 Ft/félév
Képzési mátrix: 
Szakirányú továbbképzés (SZ), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

-

Képzés célja: 

A képzés célja, hogy elméleti és gyakorlati ismereteket adjon a szaktárgyukat német/német nemzetiségi nyelven oktató tanárok számára. A szakmai tárgyak keretében a hallgatók a célnyelven megjelent szakirodalom feldolgozásán keresztül felfrissítik szaktárgyi ismereteiket és elsajátítják, ill. bővítik szakszókincsüket. A képzésen belül a legnagyobb hangsúlyt a szaktárgy idegen nyelven történő tanításával kapcsolatos metodikai-didaktikai kérdések kapják. A speciális szakmódszertan célja, hogy megismertesse a résztvevőket a szaktárgyi ismeretek és a szakszókincs idegen nyelven való tanulásának és tanításának lehetőségeivel, valamint olyan osztálytermi eljárásokkal az adott célnyelven. Cél továbbá, hogy a résztvevők megismerjék a tantárgyspecifikus tananyagfejlesztés és a nem a tantárgy oktatásához készült szakmai anyagok didaktizálásának lehetőségeit is.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

Jelentkezési feltételek: tanári szakképzettség; sikeres felvételi vizsga; a választott nyelvből felsőfokú C típusú államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga. Nemzetiségi nyelv esetén: tanári szakképzettség és sikeres felvételi vizsga. A jelentkezés módja: Jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével postai úton a PTE BTK Germanisztika Intézet 7623 Pécs, Ifjúság u. 6. címre vagy a kerner.rita[kukac]pte.hu elektronikus postacímre. Jelentkezési határidő: 2018. július 30.

Képzési jellemzők: 

Képzési idő: 4 félév Óraszám: 350 tanóra Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 120. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: német/német nemzetiségi nyelven oktató (megjelölve az alapképzési oklevél szerinti tanári szakterületet)

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
német/német nemzetiségi nyelven oktató (megjelölve az alapképzési oklevél szerinti tanári szakterületet)
Elérhetőségek: 

Pécsi Tudományegyetem - BTK Germanisztikai Intézet 7624 Pécs Ifjúság útja 6. Kapcsolattartó: kerner.rita[kukac]pte.hu

További információk/Megjegyzés: