Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

szobrászművész

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Művészeti Kar
Képzésterület: 
Művészet
Képzés neve: 
szobrászművész
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
10
Irányszám: 
12
Teljes költség: 
700 000
Képzési mátrix: 
Egységes, osztatlan képzés(O), Nappali, Államilag támogatott
Egységes, osztatlan képzés(O), Nappali, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

Jelentkezési feltétel: érettségi bizonyítvány, valamint a képzőművészeti szakközépiskolák tudásanyagának megléte

Szakfelelős: 
Colin Foster DLA, egyetemi tanár, szobrászművész
Képzés célja: 

A szobrászművész képzés célja a háromdimenziós vizuális művészetek terén alkotó szakemberek felkészítése, akik korszerű és klasszikus alapokra épített szellemi és technikai készségekkel, mesterségbeli, esztétikai, valamint társadalomtudományi ismeretekkel rendelkeznek. Az oktatás többféle módon segíti a szuverén látásmód kialakítását, az összehasonlító, rendszerező kritikai érzék és az önálló ítélőképesség megalapozását.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

FELVÉTELI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

 

Alkalmassági vizsga

A szobrász szakon az alkalmassági vizsga célja a jelölt térérzékelésének, arány- és formaérzékének, megszerzett vizuális nyelvi kifejezőkészségének, valamint vizuális kreatív képességének felmérése, otthonról hozott munkák bemutatása alapján. Otthoni munkák bemutatása: 10 db tanulmány (5 db rajz, 5 db eredeti plasztika). Ezek a munkák adjanak képet a jelölt vizsgát megelőző 2-3 éves szakmai tevékenységéről. Továbbá kérünk a jelentkezőtől az általa legjobbnak vélt munkákról 2 db fotóreprodukciót (9x12 cm).  

 

Gyakorlati felvételi vizsga

A felvételi vizsga célja: az alkalmassági vizsga felmérési eredményei után a jelölt forma- és

téralakító képességének, a vizsgált jelenségek értelmezése és a vizuális nyelvi kifejezésmódok

alkalmazása terén tanúsított érzékenységének, egyéni művészi invencióinak, művészettörténeti és

kortárs művészeti tájékozottságának, valamint a művészi pályára való alkati alkalmasságának

felmérése, szakmai gyakorlati (rajz, mintázás) valamint szóbeli és írásbeli szakelméleti vizsga

alapján.

 

 

 

 

A felvételizők hozzanak magukkal

    minimum 50x70 cm-es rajztáblát, rajzlapokat, rajzszöget, ragasztószalagot
    a rajzoláshoz: ceruzát, rajzszenet, krétát, tust, tollat stb.
    a mintázáshoz: mintázóeszközt
    a kreatív feladathoz különböző felhasználható anyagokat

 

Gyakorlati képzőművészeti vizsga részei:

    akt tárgyi környezettel, rajz
    fejtanulmány mintázás
    kreatív feladat, 3D kompozíció

 

Szóbeli és írásbeli szakelméleti vizsga részei:

    művészettörténet (írásbeli teszt)
    otthoni munkák bemutatása: 10 db tanulmány (köztük egész alakos aktrajz), kroki és kompozíciós kísérlet (rajz, plasztika stb.), ebből lehet 5 db tanári korrektúrával készült is.
    pályaalkalmassági beszélgetés, általános műveltség felmérése, művészeti folyóiratok, médiumok, hazai és nemzetközi múzeumok, a mai magyar kultúra ismerete, tájékozottság az egyetemes és a kortárs művészetekben

 

Ajánlott irodalom:      - Beke László: Műalkotások elemzése, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp.

- képzőművészeti folyóiratok

 

FELVÉTELI VIZSGATÁRGYAK ÉS PONTSZÁMOK

 

A felvételi vizsgán összesen 200 pont szerezhető, a megszerzett összpontszám kétszerezésével alakul ki a végleges pontszám. Középiskolából hozott pontok beszámítására, illetve az előző évben letett vizsgák beszámítására nincs lehetőség.

 

Alkalmassági vizsga: megfelelt/ nem felelt meg

 

Gyakorlati vizsga: 200 pont

A gyakorlati vizsga részei:

Gyakorlati képzőművészeti vizsgaösszesen: 70 pont

-   akt tárgyi környezettel, rajz                                 0-25 pont

-   fejtanulmány mintázás                                        0-25 pont

-   kreatív feladat, 3D kompozíció                           0-20 pont

Aki a gyakorlati képzőművészeti vizsgán nem ér el a megszerezhető 70 pontból 40 pontot, az a

felvételi vizsgát nem folytathatja.

 

Szóbeli és írásbeli szakelméleti vizsga összesen: 130 pont

-   művészettörténet (írásbeli teszt)                          0-20 pont

-   otthoni munkák bemutatása                                0-55 pont

-   pályaalkalmassági beszélgetés                             0-55 pont

 

Képzési jellemzők: 

FELVÉTELI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

 

Alkalmassági vizsga

A szobrász szakon az alkalmassági vizsga célja a jelölt térérzékelésének, arány- és formaérzékének, megszerzett vizuális nyelvi kifejezőkészségének, valamint vizuális kreatív képességének felmérése, otthonról hozott munkák bemutatása alapján. Otthoni munkák bemutatása: 10 db tanulmány (5 db rajz, 5 db eredeti plasztika). Ezek a munkák adjanak képet a jelölt vizsgát megelőző 2-3 éves szakmai tevékenységéről. Továbbá kérünk a jelentkezőtől az általa legjobbnak vélt munkákról 2 db fotóreprodukciót (9x12 cm). 

 

Gyakorlati felvételi vizsga

A felvételi vizsga célja: az alkalmassági vizsga felmérési eredményei után a jelölt forma- és

téralakító képességének, a vizsgált jelenségek értelmezése és a vizuális nyelvi kifejezésmódok

alkalmazása terén tanúsított érzékenységének, egyéni művészi invencióinak, művészettörténeti és

kortárs művészeti tájékozottságának, valamint a művészi pályára való alkati alkalmasságának

felmérése, szakmai gyakorlati (rajz, mintázás) valamint szóbeli és írásbeli szakelméleti vizsga

alapján.

 

 

 

 

A felvételizők hozzanak magukkal

    minimum 50x70 cm-es rajztáblát, rajzlapokat, rajzszöget, ragasztószalagot
    a rajzoláshoz: ceruzát, rajzszenet, krétát, tust, tollat stb.
    a mintázáshoz: mintázóeszközt
    a kreatív feladathoz különböző felhasználható anyagokat

 

Gyakorlati képzőművészeti vizsga részei:

    akt tárgyi környezettel, rajz
    fejtanulmány mintázás
    kreatív feladat, 3D kompozíció

 

Szóbeli és írásbeli szakelméleti vizsga részei:

    művészettörténet (írásbeli teszt)
    otthoni munkák bemutatása: 10 db tanulmány (köztük egész alakos aktrajz), kroki és kompozíciós kísérlet (rajz, plasztika stb.), ebből lehet 5 db tanári korrektúrával készült is.
    pályaalkalmassági beszélgetés, általános műveltség felmérése, művészeti folyóiratok, médiumok, hazai és nemzetközi múzeumok, a mai magyar kultúra ismerete, tájékozottság az egyetemes és a kortárs művészetekben

 

Ajánlott irodalom:      - Beke László: Műalkotások elemzése, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp.

- képzőművészeti folyóiratok

 

FELVÉTELI VIZSGATÁRGYAK ÉS PONTSZÁMOK

 

A felvételi vizsgán összesen 200 pont szerezhető, a megszerzett összpontszám kétszerezésével alakul ki a végleges pontszám. Középiskolából hozott pontok beszámítására, illetve az előző évben letett vizsgák beszámítására nincs lehetőség.

 

Alkalmassági vizsga: megfelelt/ nem felelt meg

 

Gyakorlati vizsga: 200 pont

A gyakorlati vizsga részei:

Gyakorlati képzőművészeti vizsgaösszesen: 70 pont

-   akt tárgyi környezettel, rajz                                 0-25 pont

-   fejtanulmány mintázás                                        0-25 pont

-   kreatív feladat, 3D kompozíció                           0-20 pont

Aki a gyakorlati képzőművészeti vizsgán nem ér el a megszerezhető 70 pontból 40 pontot, az a

felvételi vizsgát nem folytathatja.

 

Szóbeli és írásbeli szakelméleti vizsga összesen: 130 pont

-   művészettörténet (írásbeli teszt)                          0-20 pont

-   otthoni munkák bemutatása                                0-55 pont

-   pályaalkalmassági beszélgetés                             0-55 pont

 

Főbb tárgyak: 

rajz-szobrászat, művészeti anatómia és térábrázolás, ábrázoló geometria, alakrajz, anyagismeret,művészettörténet, filozófia, esztétika

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
okleveles szobrászművész
Elhelyezkedési lehetőségek: 

A diploma hasznosítási területei: alkotó, kiállító szobrászművész. A diploma birtokosa jogosult pályázni DLA (művészeti doktori) képzésre, jogosult műfajtól függetlenül szobrászati tervező és kivitelező munka vállalására, valamint sikerrel pályázhat szakmai társaságok, egyesületek, érdekvédelmi szervezetek tagságára. Jártasságot szerezhetnek még az érem, dombormű, kő-, fa- és fémszobor tervezés, látványtervezés, művészeti szakkörvezetés területein.

Elérhetőségek: 

Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar
Képzőművészeti Intézet
György Hajnal intézeti menedzser
Tel.: +36 72 501 500 /22825
Email: hajnal@art.pte.hu