Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

szociálgerontológia

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Egészségtudományi Kar
Képzésterület: 
Társadalomtudományi
Képzés neve: 
szociálgerontológia
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
3
Irányszám: 
Szhely L:20<30
Teljes költség: 
100000
Képzési mátrix: 
Szakirányú továbbképzés (SZ), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

-

Szakfelelős: 
Dr. Benkő Brigitta
Képzés célja: 

Olyan szakemberek képzése, akik korszerű gerontológiai ismeretekre alapozva képesek az idősellátás valamennyi területén átfogó, komplex pszichoszociális segítő tevékenységet végezni, és egy integrált egészségügyi és szociális ellátás keretében az ápolási-gondozási feladatokat ellátó társszakmákkal együttműködni.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

Az itt közölt információk tájékoztató jellegűek , a szak indítási helyeit , indításának minimális hallgatói létszámait , a csatolandó dokumentumokat és a felvétel egyéb követelményeit a www.felvi.hu weboldalon találhatóak. A feltüntetett költségtérítési összeg félévre vonatkozó , tájékoztató jellegű adat.

Képzési jellemzők: 

A képzési idő: 3 félév.

Főbb tárgyak: 

Alapozó képzési szakasz: Szociálpolitikai alapismeretek, bevezetés a gerontológiába, geriátria, gerontopszichológia, idősvédelmi jog, ápolási, gondozási alapismeretek.Szakképzési tárgyak: Szociálgerontológia, szociális munka az idősellátásban, egészségnevelés, egészségfejlesztés és gero-rehabilitáció, geriátriai szakápolástan, hospice ismeretek, gerontopszichiátria, kognitív rehabilitációs készségfejlesztés, a komplex állapotfelmérés módszerei, otthonápolás, közösségi ápolás, szociális menedzsment.

Szakirányok és specializációk: 

A szakirányú továbbképzést követően a hallgatók a kar mesterképzésein is folytathatják tanulmányaikat , majd a képzés elvégzését követően a kar doktori képzésében vehetnek részt , melynek végén doktori fokozatot (PhD.) szerezhetnek.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
Szociálgerontológiai szakmenedzser
Elhelyezkedési lehetőségek: 

A szociálgerontológia szakirányú továbbképzésben képesítést szerzett szakemberek elhelyezkedhetnek: a területi és bentlakásos intézményi idősellátásban, rehabilitációs osztályokon, az önkormányzati ellátórendszerben, az idősellátási szolgáltatási vállalkozásokban, nonprofit jellegű és időseket segítő civil szervezeteknél, szociálgerontológusként bekapcsolódhatnak ellátás-fejlesztési és gerontológiai kutatási programokba, a területi ellátáson belül a nappali ellátások szervezői-irányítói és koordinátori tevékenységét láthatják el, tanácsadó szakemberként pszichoszociális támogatást nyújthatnak az idősek és családjaik életviteli problémái körében, a bentlakásos intézményekben.

Elérhetőségek: 

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon (cím: 7621 Pécs, Mária u. 5-7. tel: 72/251-146; Fax: 72/501-628: e-mail: info@etk.pte.hu) kérhető, illetve a kar honlapján, a www.etk.pte.hu címen található.

További információk/Megjegyzés: 

Az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat és a felvétel egyéb követelményeit a www.felvi.hu weboldal tartalmazza.