Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

természetes élet- és gyógymódok

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Egészségtudományi Kar
Képzésterület: 
Orvos- és egészségtudományi
Képzés neve: 
természetes élet- és gyógymódok
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
2
Irányszám: 
Pécs L:20<30
Teljes költség: 
130000
Képzési mátrix: 
Szakirányú továbbképzés (SZ), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

A kar által meghirdetett feltételek szerint.

Szakfelelős: 
Dr. Buda László
Képzés célja: 

A legfőbb cél a természetes élet-és gyógymódok felsőfokú szinten történő oktatása az elméleti és gyakorlati képzés és a saját élmény megfelelő arányával. A TÉGY olyan élményközpontú módszer-együttes, amely segíti az egészségi problémákkal küzdő személyt (klienst), hogy a különböző - elsősorban a civilizált életformából adódó - testi-lelki betegségeit, panaszait saját erőfeszítéseire alapozva megelőzze vagy megszüntesse. A TÉGY szakértő segíti kliensét életmódja átalakításában, valamint hatékony öngyógyító és egészségfejlesztő módszerek megtanításával, megfelelő szakemberhez irányítással egészsége fenntartásában illetve helyreállításában. A cél olyan tanácsadó szakemberek képzése, akik saját élményeikre és megszerzett, integrált tudásukra alapozva segítik, támogatják, vezetik a hozzájuk fordulókat a holisztikus egészség útján.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

Kiket várunk? Az ideális jelentkező egészségügyi, pedagógiai, szociális tudományokban jártas személy, de bármely Magyarországon elismert főiskolai vagy egyetemi diplomával jelentkezhetnek az érdeklődők. Fontos az emberi szervezet egészségben tartásának holisztikus megközelítésére és a saját életmód átalakítására való motiváltság, a rugalmas gondolkodás és az önfejlesztés iránti elkötelezettség.

Képzési jellemzők: 

A képzési idő: 2 félév. Az elméleti képzés keretében egy éven át, szemeszterenként várhatóan 4 alkalommal (munkanapokon, szerda-csütörtök-péntek) 30 órában blokkosított formában történik az oktatás. A foglalkozások az ismeretközvetítést, az egyes témák csoportos feldolgozását, problémafeltáró és kezelő technikákat és némi gyakorlati munkát is tartalmaznak. A képzés második szemeszterében a hallgatók terepgyakorlatukat 5 napos életmódtáborban töltik le.

Főbb tárgyak: 

Egészségtudományi és medicinális ismeretek modul: népegészségtan, egészségnevelés- és fejlesztés, medicinális alapismeretek. Magatartástudományi ismeretek modul: egészségpszichológia, személyiségfejlesztés, kommunikáció, tanácsadói tevékenység. Társadalomtudományi ismeretek modul: a természetgyógyászat filozófiai alapjai, természetgyógyászati jog-etika, életmód-szociológia, humánökológia.Természetgyógyászati ismeretek modul: természetes gyógymódok tudományos alapjai, természetgyógyászati alapismeretek, természetgyógyászati táplálkozástan, alternatív mozgás- és masszázsterápiák, életmódtábor-szervezés és -vezetés, wellness.Terepgyakorlatok: : életmódtábor, saját élmény.

Szakirányok és specializációk: 

-

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
Természetes élet- és gyógymódok szakértő
Elhelyezkedési lehetőségek: 

A szerzett ismeretek és szakképesítés jól alkalmazható oktatási intézményekben az egészségnevelés oktatásában, profitorientált intézményeknél, a prevenció, a gyógyítás, a rehabilitáció és a szociális gondoskodás területein, önkormányzatoknál stb.

Elérhetőségek: 

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon (cím: 7621 Pécs, Mária u. 5-7. tel.: (72) 251-146; Fax: 72/501-628 e-mail: info@etk.pte.hu) kérhető, illetve a kar honlapján, a www.etk.pte.hu címen található.

További információk/Megjegyzés: 

Az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat és a felvétel egyéb követelményeit a felvi.hu weboldal tartalmazza.A feltüntetett költségtérítési összeg félévre vonatkozó, tájékoztató jellegű adat.