Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

A Természettudományi Karon elérhető ösztöndíjak

Nyomtatóbarát változatPDF változat
Szabadfi Krisztina Tehetséggondozó Program (SZKTP)
A PTE Természettudományi Kar tehetséggondozó programja Szabadfi Krisztina nevét viseli. A tragikus hirtelenséggel elhunyt fiatal és tehetséges kutató nagy ívű tudományos életpálya előtt állt, elhivatottsága, a tudományos munka iránti alázata példaként szolgálhat mindenki számára.
 
Az SZKTP részei:
Tálentum ösztöndíj
Sportösztöndíj
Alkotó zóna
Tutor network
Szentágothai Szakkollégium
 
Tálentum ösztöndíj
A BSc illetve MSc képzések első félévére felvett hallgatók - bázisfélév híján - nem kapnak tanulmányi ösztöndíjat, mely az anyagi lehetőségeik átmeneti beszűkülését eredményezheti. Erre tekintettel a Kar tanévkezdéskor Tálentum ösztöndíjpályázatot ír ki azzal a céllal, hogy a tanulmányaikat megkezdő tehetséges hallgatók már az első félévben is részesülhessenek ösztöndíjban.
Az ösztöndíjat minden év szeptemberében hirdetik meg.
Sportösztöndíj
Kedvezmény típusa: önköltség-mérséklés
Jelentkezés feltétele: a Karon önköltséges képzés keretein belül tanuló első évfolyamos sportszervező és testnevelő-edző szakos hallgatók részére kínáljuk.
Az önköltség-mérséklést pályázat útján ítéli meg a Kar, és olyan hallgatók kaphatják, akik:
  • kiemelkedő sporttevékenységük révén kiemelkedő eredményt értek el hazai és/vagy nemzetközi megmérettetéseken,
  • rendelkeznek középfokú államilag elismert „C" típusú nyelvvizsgával,
  • a felvételi eljárás során magas pontszámot értek el, illetve
  • szociálisan rászorulnak az önköltség mérséklésére.
A Sportösztöndíj a 2013/14-es tanévtől indul.
Alkotó zóna
A PTE TTK - igény szerint - elmélyült kutatásra és tanulásra is alkalmas, csendes, úgynevezett „bulimentes" kollégiumi helyeket ajánl fel a pályázók számára. 2013/2014-es tanévtől indul.
Tutor network
A PTE TTK a tehetséges, mesterképzésben résztvevő hallgatóinak a diplomamunka megírásához és egyéb tudományos tevékenység támogatásához doktorandusz hallgató tutorokat biztosít, ezzel is erősítve a tudományos pályára lépés esélyeit. 2013/2014-es tanévtől indul.
Szentágothai Szakkollégium
A karon működő Szentágothai Szakkollégium olyan transzdiszciplináris képzéseket biztosít elsősorban a természettudományok hallgatói számára, amelyben megjelennek a tanrendben nem szereplő, a tananyaggal mégis összefüggő témakörök.
A Szakkollégium (http://szjszk.ttk.pte.hu/) kiemelt feladata a közösségépítés.
További részletek: