Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

fizika (BSc)

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Természettudományi Kar
Képzésterület: 
Természettudomány
Képzés neve: 
fizika alapképzési szak
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
6
Irányszám: 
magyar nyelvű képzésben: 10<30, angol nyelvű képzésben: 5<20
Teljes költség: 
300 000 Ft
Képzési mátrix: 
Alapképzés (A), Nappali, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Nappali, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

Kettőt kell választani: fizika és biológia v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (bányászat ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek) v. szakmai előkészítő tárgy (elektronikai alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan)).

Szakfelelős: 
Dr. Almási Gábor
Képzés célja: 

A képzés célja olyan fizikusok képzése, akik megszerzettismeretek birtokában képesek tanulmányaikat a képzés másodikciklusában (MSc) folytatni, ill. egyénileg és szervezett formábantovábbi tanulmányokat végezni. Általános műveltségük, korszerűtermészettudományos szemléletmódjuk képessé teszi őket arra,hogy a műszaki és gazdasági életben, valamint azállamigazgatásban irányító, szervező részfeladatokat lássanak el.  

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány 

Képzési jellemzők: 

A képzés kezdete: adott tanév szeptembere
A képzés helyszíne: PTE-TTK Pécs (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.)
A foglalkozások formája: előadás, laborgyakorlat, szeminárium
A foglalkozások gyakorisága: naponta, órarend szerint

Főbb tárgyak: 

A szakiránytól független rész közös matematikai, informatikai és fizikai alapozást tartalmaz, a szakirányokban pedig a következő ismereteket lehet elsajátítani.
Az informatikus fizika szakirányon az informatikai ismereteken (programozás, operációs rendszerek, számítógép technika, hálózati ismeretek, adatbázisok, internet alkalmazások) van a hangsúly.
A fizikus szakirányon az elméleti fizika, felsőbb matematika ismeretek mellett szerepelnek informatikai, és szélesebb körű fizika tárgyak.
Minden szakirány tartalmazza annak lehetőségét, hogy a hallgató a nagyszámú választható tárgyból egyénileg alakítsa ki képzési profilját. 

Szakirányok és specializációk: 

Választható szakirányok: informatikus fizika, fizikus

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
fizikus
Elhelyezkedési lehetőségek: 

A szakot elvégzők számára középtávon bőséges elhelyezkedési lehetőséget biztosít a munkaerőtől egyre magasabb képzettséget elváró modern ipar bővülése, az informatikai szolgáltatások most kiépülő területei. Az elmélyült természettudományos és informatikai ismeretek jól használhatók makrogazdasági elemzéssel foglalkozó munkahelyeken (kockázatelemzés), gazdasági elemzéseket végző tanácsadó cégeknél. A tanulmányaikat befejezők programozóként, rendszergazdaként, információs rendszerek üzemeltetőiként helyezkedhetnek el. Intézetünk meghatározó szerepet tölt be az EU finanszírozású ELI Szuperlézer projekthez kapcsolódó képzésekben, ami nagy előnyt jelenthet a későbbi ottani elhelyezkedéshez. Külkapcsolataink lehetővé teszik, hogy a kutatói pályát választók fokozatszerzés után eredményesen kapcsolódjanak be nemzetközi kutatási projektekbe.

Elérhetőségek: 

PTE Természettudományi Kar
Tanulmányi Osztály
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
E-mail: felveteli@gamma.ttk.pte.hu
Honlap: http://www.ttk.pte.hu/felvetelizok
 PTE Oktatási Igazgatóság
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Telefon: (72) 501-681Fax: (72) 501-616
E-mail:  infokti@pte.hu
Honlap: http://felveteli.pte.hu, http://kti.pte.hu

További információk/Megjegyzés: 

A képzésről további információ a Fizikai Intézet honlapjántalálható: http://physics.ttk.pte.hu/felvetelizoknek/bsc.shtml 
A képzés angol nyelven is elérhető.