Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

földrajz (BSc)

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Természettudományi Kar
Képzésterület: 
Természettudomány
Képzés neve: 
földrajz alapképzési szak
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
6
Irányszám: 
magyarnyelvű képzésben: 10<70, angol nyelvű képzésben: 5<20
Teljes költség: 
300 000 Ft
Képzési mátrix: 
Alapképzés (A), Nappali, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Nappali, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

Kettőt kell választani: földrajz és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (bányászat ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek) v. szakmai előkészítő tárgy (elektronikai alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan)).

Szakfelelős: 
Dr. Trócsányi András
Képzés célja: 

Az alapképzés célja az, hogy hallgatóink elsajátítsák a földrajzi látás- és gondolkodásmód alapjait, megtanulják mindazoknak az eszközöknek és módszereknek az alkalmazását, amelyet a geográfia a földrajzi tér természeti és társadalmi jelenségeinek és folyamatainak leírására és elemzésére használ, valamint bővítsék és elmélyítsék földrajzi tudásukat. A képzés sikeres elvégzésével képesek lesznek a térbeli jelenségek leírására, azok elemzésére, vizsgálatára, az ok-okozati kapcsolatok feltárására hagyományos és térinformatikai eszközökkel. Ezáltal nem csak a mesterképzésbe való belépésük lesz zökkenőmentes, hanem a munkaerőpiacon is használható képességeket kapnak, amelyek alkalmassá teszik őket sokféle elemző, tervező, fejlesztő munkakör betöltésére.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány 

Képzési jellemzők: 

A képzés kezdete: adott tanév szeptembere
A képzés helyszíne: PTE-TTK Pécs (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.)
A foglalkozások formája: előadás, laborgyakorlat, szeminárium
A foglalkozások gyakorisága: naponta, órarend szerint

Főbb tárgyak: 

Természettudományi, humán és gazdasági ismeretek: Csillagászat, éghajlattan, fizika, földrajztudományi alapismeretek, földtan, informatika, matematika, statisztika, társadalomtudományi alapismeretek, térinformatika.
Geográfus szakmai ismeretek:Biogeográfia, Európa természet- és társadalomföldrajza, földtörténet és őslénytan, gazdaságföldrajz, geomorfológia, Kárpát-medence természetföldrajza, Magyarország társadalomföldrajza, népességföldrajz, talajtan, társadalomföldrajz, településföldrajz, terepgyakorlat vízföldrajz.

Szakirányok és specializációk: 

Specializációk: geoinformatika, táj- és környezetföldrajz, terület- és településfejlesztés, turizmus

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
geográfus
Elhelyezkedési lehetőségek: 

Elsősorban a specializációban szerzett ismeretek, az általános földrajzi kompetenciák és a geoinformatikai tudás alapján, jellemzően az alábbi területeken, a köz- és magánszférában egyaránt:
területfejlesztés: területi tervező, pályázatíró, projektmenedzser munkakörökben; turizmus: turisztikai referens, turisztikai desztináció-menedzser, idegenvezető és hasonló turisztikai munkakörökben;
környezetvédelem: környezetvédelmi referens, természetvédelmi őr egyéb munkakörök: térinformatikus (közműcégek, egyéb vállalkozások, önkormányzatok), területi tervező, ingatlanpiaci szakértő, kutató.

Elérhetőségek: 

PTE Természettudományi Kar
Tanulmányi Osztály
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
E-mail: felveteli@gamma.ttk.pte.hu
Honlap: http://www.ttk.pte.hu/felvetelizok

PTE Oktatási Igazgatóság
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Telefon: (72) 501-681
Fax: (72) 501-616
E-mail: felveteliinfo@pte.hu
Honlap: http://felveteli.pte.hu, http://kti.pte.hu/menu/44

További információk/Megjegyzés: 

A földrajzi alapképzés elvégzése utat nyit a geográfus mesterképzésen túl számos más MSc és MA szak felé is, részletek a honlapunkon.
A képzés angol nyelven is elérhető.
A képzéssel kapcsolatos szakmai információk:
További információk a Földrajzi Intézet honlapján: http://foldrajz.ttk.pte.hu/felvetelizok a Facebook-oldalunkon:  facebook.com/foldrajziintezet.pte valamint személyes érdeklődés esetén a foldrajz@gamma.ttk.pte.hu címen