Francia-magyar bölcsészettudományi szakfordító szakirányú továbbképzési szak

Az oklevél birtokában az alábbi feladatok végezhetők: fordítás, szakfordítás; Szövegalkotás; Szövegelemzés forrásnyelven; Filmfeliratok készítése; Fordítások összehasonlító elemzése; Kiadványszerkesztés; Terminológiai gyűjtemények készítése

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolat
  • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
4 félév
Finanszírozási forma
Önköltséges
Képzési forma
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
3<10 fő
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
LK:
125.000 Ft / félév
Legutóbbi ponthatár
Felvételi követelmények
A képzés helyszíne(i)
Pécs
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
francia-magyar bölcsészettudományi szakfordító
Képzési jellemzők: 

A képzés kezdete: 2020. szeptember 1.
LEVELEZŐ tagozat: 6 alkalom / félév (péntek-szombat)

A képzés 3-10 fő jelentkezése esetén indul.

A képzés időtartama: 4 félév, 350 tanóra, 120 kredit.  
Költségtérítés összege: 125.000 Ft/félév, részletfizetési lehetőséggel

Főbb témakörök: 

A képzés felépítése:

Általános szakmai törzsanyag
Fordításelméleti ismeretek: 10 kredit (fordításelmélet, fordításmódszertan)
Gyakorlati fordítási ismeretek: 20 kredit (fordításgyakorlat, terminológia, nyelvművelés, stilisztika)
Szaknyelvi ismeretek: 32 kredit (irodalmi, nyelvészeti, történelmi-civilizációs, gazdasági stb. szaknyelv)

Differenciált szakmai ismeretek
Írásbeli szaknyelvi műveletek: 40 kredit (irodalmi, nyelvészeti, civilizációs-történelmi, gazdasági, publicisztikai, uniós szakszövegek fordítása)
Szóbeli szaknyelvi műveletek: 8 kredit  (célnyelvi nyelv- és stílusgyakorlatok, nyelvfejlesztés)

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

A szak felvételének feltétele: Bölcsészettudomány képzési területen szerzett BA, vagy azzal egyenértékű diploma, valamint felsőfokú C típusú (C1) , államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány francia nyelvből.

A felvételi módja: pályázat (CV + diplomamásolat + nyelvvizsga bizonyítvány), melyeket a jelentkezési laphoz kell csatolni; valamint felvételi elbeszélgetés. 
A szóbeli felvételi ideje: külön értesítés alapján a jelentkezések lezárta után.

Jelentkezési határidő: 2020. július 30-ig

 

Lásd még: https://btk.pte.hu/francia_magyar_szakford  

Elhelyezkedési területek: 

Munkaerőpiaci lehetőségek, különös tekintettel a hazánk EU-tagsága által kiváltott nyelvi kihívásokra a szakfordítás, tolmácsolás, a nemzetközi kapcsolatok, szakértői munka, a kereskedelmi levelezés, a külföldi partnerekkel is foglalkozó ügyintézés területeiről:

könyvkiadásban végzett tevékenység

kiadványszerkesztésben végzett tevékenység

terminológiai gyűjtemények, adatbázisok, glosszáriumok szakszerű elkészítése és szerkesztése

könyvtárak szakelőadói munkája

szóbeli és írásbeli nyelvi közvetítés a fordítás és tolmácsolás területén

(szak)nyelvi tanácsadás

filmfeliratozás a film- és televíziós iparban

filmek szinkronizálási tevékenysége a film- és televíziós iparban

kutatóintézetekben és felsőoktatásban,

minisztériumokban,

külügyi és kulturális kapcsolatok területén,

önkormányzatoknál, közhivatalokban,

idegenforgalomban végzett tevékenység

Kapcsolat: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Romanisztikai Intézet, Francia Tanszék
Németh Linda 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: (72) 503-600/24339
E-mail: nemeth.linda@pte.hu

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)