Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

gazdaságinformatikus (MSc)

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Természettudományi Kar
Képzésterület: 
Informatika
Képzés neve: 
gazdaságinformatikus mesterképzési szak
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
4
Irányszám: 
MNA: 3<10, MNK: 3<10
Teljes költség: 
425 000 Ft
Képzési mátrix: 
Mesterképzés (M), Nappali, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Nappali, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

A felvételi vizsga típusa: szakmai és motivációs beszélgetés

Szakfelelős: 
Prof. Dr. Jenei Sándor egyetemi tanár
Képzés célja: 

Célunk olyan szakemberek képzése, akik képesek az üzleti folyamatokat megérteni, problémákat feltárni és az információkezelést érintő megoldásokat kidolgozni. Alkalmasak a folyamatokat támogató ICT rendszerekkel szemben támasztott igények felismerésére, fejlesztésre és az alkalmazások menedzselésére, valamint kutatási-fejlesztési feladatok ellátására, PhD képzés keretében való továbbtanulásra. A vállalatok szerint egyre inkább alkalmazási orientációjú szakemberekre van szükség, hiszen az ICT problémák ma már a tervezés, a projektek, a szervezeti beillesztés, a biztonság, az üzemeltetés területén jelentkeznek. A program a PTE három karának együttműködésében, a TTK vezetésével folyik, felhasználva az országosan élvonalba tartozó közgazdasági mesterképzések lehetőségeit.  

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

A mesterszakok esetében a képzési és kimeneti követelmények (KKK) meghatározzák, hogy a mesterképzésbe történő belépésnél előzményként mely szakok fogadhatóak el, továbbá azt, hogy a mesterképzésbe való felvétel feltételeként meghatározott ismeretkörökből mennyi kredit előzetes teljesítését szükséges igazolni. 
Jelentkezéskor teljes kreditértékkel vehető figyelembe: a gazdaságinformatikus alapképzési szak. 
A szak esetében elsősorban számításba vehetőek a mérnök-informatikus, a programtervező informatikus, a gazdálkodási és menedzsment, a gazdaságelemzés, valamint a pénzügy és számvitel szakok. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok a szakok, amelyeket a kreditátviteli bizottság elfogad. 
A felvételhez elismertethető kell legyen legalább 70 kredit az alábbiakból: 
- természettudományok (10 kredit): analízis, valószínűségszámítás, statisztika, operációkutatás, matematika, számítástudomány; 
- gazdasági és humán ismeretek (20 kredit): közgazdaságtani, vállalat-gazdaságtani, gazdaságtudományi, pénzügyi, jogi ismeretek, EU-ismeretek, menedzsment, vezetéselmélet (döntéselmélet, módszertan); 
- informatika (40 kredit): számítógép-architektúrák, operációs rendszerek, számítógéphálozatok, programozás-elmélet, programnyelvek, programtervezés, adatbázis-kezelés, IR-architektúrák fejlesztés, -menedzselés, minőségbiztosítás, integrált fejlesztőeszközök, fejlesztési támogatások, informatikai audit, integrált vállalatirányítási rendszerek, speciális alkalmazások. 
A felvétel feltétele min. 40 kredit elfogadtatása a felsoroltakból: a hiányzó krediteket két féléven belül meg kell szerezni.  

Képzési jellemzők: 

A képzés kezdete: adott tanév szeptembere és februárja.
A képzés helyszíne: PTE-TTK Pécs (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.).
A foglalkozások gyakorisága: naponta, órarend szerint.
A képzés nem jelöl meg szakirányokat.

Főbb tárgyak: 

Modern fejezetek a számítástudományból; operációkutatás; alkalmazott statisztika és ökonometria; üzleti intelligencia; vállalati információ- és tudás-menedzsment ICT eszközei; marketing menedzsment; befektetési döntések; üzleti adatbázis-tervezés és programozás; operációkutatási modellezés; kvantitatív döntési módszerek; mesterséges intelligencia matematikai alapjai; termelés- és folyamat-menedzsment; folyamat-modellezés; dinamikus rendszerek; projektmunka (csoportos és egyéni).  

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
Gazdaság-informatikus, mesterszakon (MSc in Business Information Management)
Elhelyezkedési lehetőségek: 

Ma sikeresek azok a szakmai párosítások, amikor gazdálkodási és informatikai ismeretekkel egyaránt felvértezett munkatársakat lehet az informatikai projektek és rendszerek mellé állítani. A BSc alapszak tapasztalatain kialakultak a szakmai tárgyak, a gazdálkodási szemléletű esettanulmányok, oktatási anyagok. Kiépült egy vállalati támogatói háttér (szakmai jelenlét, gyakornoki programok, állásajánlatok).

Elérhetőségek: 

PTE Természettudományi Kar
Tanulmányi Osztály
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
E-mail: felveteli@gamma.ttk.pte.hu
Honlap: http://www.ttk.pte.hu/felvetelizok

PTE Oktatási Igazgatóság
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Telefon: (72) 501-681
Fax: (72) 501-616
E-mail: felveteliinfo@pte.hu
Honlap: http://felveteli.pte.hu, http://kti.pte.hu

Kreditelismerés kérelem (állomány): 
További információk/Megjegyzés: 

Közös képzés a PTE Közgazdaságtuományi Karával.
A képzésről további információ a Matematikai és Informatikai Intézet honlapján található: http://www.mii.ttk.pte.hu/kepzeseink