Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

geográfus (MSc)

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Természettudományi Kar
Képzésterület: 
Természettudomány
Képzés neve: 
geográfus mesterképzési szak
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
4
Irányszám: 
MNA: 3<30, MNK: 3<30
Teljes költség: 
400 000 Ft
Képzési mátrix: 
Mesterképzés (M), Nappali, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Nappali, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

A felvételi vizsga típusa: szakmai és motivációs beszélgetés.

Szakfelelős: 
Dr. Aubert Antal egyetemi tanár
Képzés célja: 

Olyan okleveles geográfusok képzése, akik felkészültek az alapvető természeti, technikai és társadalmi jelenségekben megnyilvánuló földrajzi törvényszerűségek megértésére, ezek alapján eredeti szakmai gondolatok kifejlesztésére és alkalmazására (beleértve a kutatást is), az eredmények bemutatására, szakértők és nem szakértők felé történő kommunikálására, emellett biztos és magas szintű szakmai tudásuk képessé teszi őket az ismeretek integrálására, komplex földrajzi szituációk kezelésére, eredményes kutatási munka végzésére. Továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés „harmadik ciklusban” (PhD) történő folytatásához.  

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

A mesterszakok esetében a képzési és kimeneti követelmények (KKK) meghatározzák, hogy a mesterképzésbe történő belépésnél előzményként mely szakok fogadhatóak el, továbbá azt, hogy a mesterképzésbe való felvétel feltételeként meghatározott ismeretkörökből mennyi kredit előzetes teljesítését szükséges igazolni. 
A képzést elsősorban azoknak ajánljuk, akik az alábbi területeken szereztek felsőfokú végzettséget: földrajz, földtudomány, környezettan, földmérő és földrendező mérnök, tájrendező és kertépítő mérnök, környezetmérnöki, turizmus-vendéglátás alapképzési szakok.  

Képzési jellemzők: 

A képzés kezdete: adott tanév szeptembere.
A képzés helyszíne: PTE-TTK Pécs (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.).
A foglalkozások gyakorisága: naponta, órarend szerint.

Főbb tárgyak: 

Térinformatikai modellezés; természetföldrajzi modellezés; kutatásmódszertan; terület- és településfejlesztés; tér, társadalom, fenntarthatóság; regionális politikai földrajz; tájértékelés; térinformatikai alapok; geomatematika; környezetföldtan; regionális gazdaságtan; szociálgeográfia; globális környezeti problémák; térinformatika alkalmazások. 

Szakirányok és specializációk: 

Választható specializációk: geoinformatika, geomorfológia, táj- és környezetkutatás, terület- és településfejlesztés, turizmusföldrajz

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
okleveles geográfus
Elhelyezkedési lehetőségek: 

Az elhelyezkedési lehetőségek, a választható szakirányoknak és kimeneteknek megfelelően sokszínűek. Hagyományosan sok földrajzi végzettségű fiatal dolgozik a közigazgatás különböző szintjein és az önkormányzatoknál, ahol különösen jól kamatoztathatják települési, környezeti vagy akár turisztikai szakismereteiket. A turisztikai szektor, a gyorsan bővülő területfejlesztési- és pályázatírási piac is számos lehetőséget kínál a végzett geográfusnak. A kutatói pálya szintén nyitva áll a legtehetségesebbek előtt. A tapasztalataink azt mutatják, hogy a nálunk diplomázók a versenyszféra legkülönbözõbb területein is megállják a helyüket, köszönhetően a sokoldalú, és szemléletformáló képzettségüknek. 

Elérhetőségek: 

PTE Természettudományi Kar
Tanulmányi Osztály
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
E-mail: felveteli@gamma.ttk.pte.hu
Honlap: http://www.ttk.pte.hu/felvetelizok

PTE Oktatási Igazgatóság
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Telefon: (72) 501-681
Fax: (72) 501-616
E-mail: felveteliinfo@pte.hu
Honlap: http://felveteli.pte.hu, http://kti.pte.hu

Kreditelismerés kérelem (állomány): 
További információk/Megjegyzés: 

A geográfus szakma az összes egyetemi szak közül a leginkább sokszínű, komplex megközelítésű. Olyan ismereteket lehet szerezni, amelyek segítségével végzett hallgatóink megértik a világban körülöttük zajló folyamatokat, és olyan szemléletet lehet elsajátítani, amely nyitottá teszi diplomásainkat az új ismeretek megszerzése, az élethosszig tartó tanulás folyamatába történő bekapcsolódásra. A földrajz sokszínűsége azt is jelenti, hogy mindenki megtalálhatja benn azt a kis szeletet, ami a leginkább találkozik az érdeklődésével, függetlenül attól, hogy "reálos" vagy "humános" beállítottságú az illető. Kiterjedt nemzetközi kapcsolataink segítéségével számos alkalom nyílik külföldi hallgatói ösztöndíjak elnyerésére, közeli és távolabbi országokba egyaránt. A hallgatók felkészülését szakkönyvtár, korszerű térinformatikai és természetföldrajzi laboratórium, valamint egy igen jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező, de fiatal átlagéletkorú és fiatalos szemléletű oktatói gárda segíti. 
A képzésről további információ a Földrajzi Intézet honlapján található: http://foldrajz.ttk.pte.hu/felvetelizok/kepzeseink/mesterkepzesek