Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

germanisztika - német nemzetiségi szakirány

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Bölcsészettudományi Kar
Képzésterület: 
Bölcsészettudományi
Képzés neve: 
germanisztika - német nemzetiségi szakirány
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
6
Irányszám: 
Nappali: kb. 20 fő; Levelező: kb. 15 fő
Teljes költség: 
Nappali: 200.000 Ft / félév, levelező: 150.000 Ft / félév
Képzési mátrix: 
Alapképzés (A), Nappali, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Nappali, Költségtérítéses
Alapképzés (A), Levelező, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Levelező, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

Kettőt kell választani: német nyelv (emelt szintű) vagy német nemzetiségi nyelv (emelt szintű) vagy német nemzetiségi nyelv és irodalom (emelt szintű)ÉSangol nyelv vagy francia nyelv vagy holland nyelv vagy latin nyelv vagy magyar nyelv és irodalom vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv vagy történelem

Képzés célja: 

olyan szakemberek képzése, akik a germanisztika területén, valamint általános bölcsész- és társadalomtudományi témakörökben elméleti és gyakorlati tájékozottsággal rendelkeznek. Ismereteik révén képesek szakmájuk sokoldalú, inter- és multidiszciplináris gyakorlati és elméleti művelésére. Magas szinten ismerik a német nyelvet, a germán eredetű kultúrákat. A német nemzetiségi szakirányon végzettek behatóan ismerik a hazai németség nyelvét, történelmét, néprajzát, irodalmát, jog- és intézményrendszerét. Ismereteikre építve a Közös Európai Referenciakeret felsőfokú, C1 szintjén képesek a német nyelvű hétköznapi, kulturális, politikai, gazdasági, társadalmi, valamint nyelv- és irodalomtudományi szövegeket felelősen értelmezni, közvetíteni és alkotni írásban és szóban. Elláthatnak hazai és nemzetközi szervezetekben, vállalatoknál, önkormányzatoknál, a kulturális menedzsment, valamint az újságírás és a PR területén is középvezetői feladatokat. A nemzetiségi német szakirányon végzettek ismereteiket a hazai nemzetiségi szervezetek, önkormányzati és kulturális intézmények kötelékében is hasznosíthatják. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Képzési jellemzők: 

Képzési terület: bölcsészettudományKépzés kezdete: 2018. szeptemberHelyszín: PécsFoglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben: napontalevelező munkarendben: szemeszterenként hatszor (csütörtök-péntek)A képzés német nyelven folyik. Minor szakként felvehető: IGEN, követelmény: felvételi elbeszélgetésA szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok: specializáció vagy minor szak Nyelvi kimenet: A záróvizsga letétele a nyelvvizsga követelmények teljesítését igazolja; a BA-diploma német felsőfokú C típusú (C1 komplex) nyelvvizsgának felel meg.

Főbb tárgyak: 

Általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, nyelvtudomány, irodalomtudomány, germán nyelvek és kultúrák, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret)Germanisztikai alapozó modul: nyelvi kompetenciák fejlesztése; történelmi és jelenkori országismeret (a német nyelvű országok földrajza történelme, politikai, társadalmi, gazdasági ismeretei); irodalomtudományi alapismeretek (elemi műfajismeret, alapvető terminológia, irodalmi szövegelemzés); nyelvészeti alapismeretek (nyelvészeti terminológia, módszerek); nemzetiségi ismeretekA német nemzetiségi szakirány speciális szakmai ismeretei: tartalomalapú nyelvi kompetenciafejlesztés (szókincsbővítés, fordítási gyakorlatok, stílusrétegek, szövegfajták, kontrasztivitás); kommunikáció- és médiatudományi alapismeretek; kultúratudományi alapismeretek (a kultúratudomány főbb területei; a kortárs német kultúra, kultúraközvetítés); irodalmi ismeretek (a német nyelvű irodalmak története: korszakok és korszakhatárok, fejlődési tendenciák, a legjelentősebb alkotók és műveik, irodalmi műfajok, szövegértelmezés, szövegelemzés, módszerek); nyelvészeti ismeretek (fonetika, fonológia, morfológia, lexikológia, szintaktika,  szövegnyelvészet, fejlődési tendenciák, német nyelvi változatok); kutatásmódszertan (a tudományos ismeretszerzés technikái, tudásbázisok használata, számítógépes bölcsészet, projektmunka és prezentációs technikák); társadalomtudományi ismeretek (a magyarországi németek története, a magyarországi németek jog- és intézményrendszere); néprajzi ismeretek (a magyarországi németek tárgyi és szellemi kultúrája); nemzetiségi képzéshez kapcsolódó nyelvtudományi ismeretek (dialektológia, szociolingvisztika, kontaktusnyelvészet); nemzetiségi képzéshez kapcsolódó irodalomtudományi ismeretek (az 1945 utáni magyarországi német irodalom)

Szakirányok és specializációk: 

német szakfordítói specializáció

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
germanisztika, német nemzetiségi alapszakos bölcsész (Philologist in Germanic Studies, Specialized in German as Ethnic Minority Studies)
Elhelyezkedési lehetőségek: 

Tipikus munkahelyek: utazási ügynökségek, utazási irodák, külföldi és/vagy vegyesvállalatok, könyvkiadók, szerkesztőségek, minisztériumok, önkormányzatok, ill. kisebbségi intézményekTipikus beosztás, munkakör: vezetőiasszisztens, német nyelvi korrektor, németnyelvű sajtófigyelő, üzletkötő, tolmács, idegen nyelvű levelező, projektmenedzser, programszervező, kapcsolattartó 

Elérhetőségek: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar7624 Pécs, Ifjúság útja 6.Oktatásszervezési IrodaTel.: (72) 501-513E-mail: btkfelvi[kukac]pte.huKari honlap:http://germanisztika.btk.pte.hu 

További információk/Megjegyzés: 

A képzés a Német Nyelvészeti Tanszéket valamint a Német Nyelvű Irodalmak Tanszékét magában foglaló Germanisztika Intézetben történik. A Német Nyelvészeti Tanszéken a német nyelvészet különböző részterületein túl a nemzetiségspecifikus tárgyak és a módszertan, a Német Nyelvű Irodalmak Tanszékén pedig a német nyelvű országok történetének és kultúrájának (ezen belül elsősorban irodalmának) oktatása és kutatása folyik. A német szakos képzés országosan is elismert szakmai és nyelvi színvonalát erősítik a német és osztrák lektorok (2 fő), valamint a rendszeresen meghívott külföldi vendégprofesszorok. A német tanszékek kiterjedt nemzetközi kapcsolatai (pl. a frankfurti, a heidelbergi, a regensburgi és a potsdami, valamint a bécsi és a grazi egyetemmel) nagy számban biztosítanak ösztöndíjas tanulmányutakat német szakos hallgatók számára. A képzés fontos bázisa a PTE Egyetemi Könyvtárának a Germanisztikai Intézettel szorosan együttműködő Német-Osztrák Szakkönyvtára.