Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

hidrobiológus (MSc)

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Természettudományi Kar
Képzésterület: 
Természettudomány
Képzés neve: 
hidrobiológus mesterképzési szak
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
4
Irányszám: 
MNA: 3<6, MNK: 3<10
Teljes költség: 
400 000 Ft
Képzési mátrix: 
Mesterképzés (M), Nappali, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Nappali, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

A felvételi vizsga típusa: szakmai és motivációs beszélgetés.

Szakfelelős: 
Dr. Csabai Zoltán
Képzés célja: 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett természettudományi, mezőgazdasági, matematikai és informatikai alapismereteik és a hidrobiológia legfontosabb fogalmainak, alapvető összefüggéseinek és a szakirányok szerinti speciális ismereteinek birtokában képesek a kísérleti és a terepi munka során nyert eredmények kritikus elemzésére, valamint kutatási és fejlesztési célú feladatok megtervezésére, megoldására és értékelésére. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.  

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés feltétele: felsőfokú oklevél (KKK szerinti megfelelő elővégzettség).  

Képzési jellemzők: 

A képzés kezdete: az adott tanév szeptembere. 
A képzés fő helyszíne: PTE-TTK Pécs (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.) 
A foglalkozások gyakorisága: naponta, órarend szerint, egyes 
félévekben tömbösítve.  

Főbb tárgyak: 

Alapozó ismeretek: biostatisztika; kutatásmódszertan és tudományos kommunikáció; térinformatika; ökológiai vízigény; molekuláris biológia; taxonómia; élővizek ökológiája; szünbiológiai szabályozás.
Szakmai törzsanyag: hidrológia; hidrofizika és hidrogeográfia; vízi és vizes élőhelyek; élettájak és életformatípusok; vízi anyagforgalom és produkcióbiológia; hidrotoxikológia; alkalmazott hidrobiológia; vízgazdálkodás; vízminőségi modellezés.

Szakirányok és specializációk: 
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
okleveles hidrobiológus
Elhelyezkedési lehetőségek: 

A hidrobiológus mesterszakot elvégzők elhelyezkedési lehetőségei olyan területeken adottak, ahol a felszíni és felszín alatti vizekben zajló folyamatok részletes ismerete elengedhetetlen. Kutatóintézetekben, államigazgatásban, minisztériumoknál, vízügyi, természet- és környezetvédelmi szerveknél, az ÁNTSZ hálózatában, civil szervezeteknél, természettudományi gyűjteményeknél, a versenyszférában minden olyan vállalkozásnál, amely vízhasználati és/vagy vízkibocsátási tevékenységet végez, vagy akár az egyre specializálódó tanácsadói piacon.

Elérhetőségek: 

PTE Természettudományi Kar
Tanulmányi Osztály
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
E-mail: felveteli@gamma.ttk.pte.hu
Honlap: http://www.ttk.pte.hu/felvetelizok

PTE Oktatási Igazgatóság
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Telefon: (72) 501-681
Fax: (72) 501-616
E-mail: felveteliinfo@pte.hu
Honlap: http://felveteli.pte.hu, http://kti.pte.hu

Kreditelismerés kérelem (állomány): 
További információk/Megjegyzés: 

A képzéssel kapcsolatos szakmai információk: 
Dr. Csabai Zoltán egyetemi docens 
Telefon: +36-72-503-600 / 24811 mellék 
E-mail: csabai@gamma.ttk.pte.hu