Iskolai szociális munka szakirányú továbbképzési szak

Az iskolai szociális munka olyan professzionális, inter- és multidiszciplináris tevékenység, amely képes az egyének, családok, közösségek és intézmények problémáinak újszerű megoldására, innovatív szolgáltatások bevezetésére, az iskolai célkitűzések támogatására.

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolat
  • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
2 félév
Finanszírozási forma
Önköltséges
Képzési forma
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
10<20 fő
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
LK:
110.000 Ft / félév
Legutóbbi ponthatár
Felvételi követelmények
A képzés helyszíne(i)
Pécs
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
iskolai szociális munkás
Képzés célja: 

A képzés szükségessége:

Az iskolának a hagyományos szerepei és funkciói (nevelés, oktatás) mellett egyre nagyobb feladata van a társadalmi problémák és krízisek megelőzésében, kezelésében. A társadalmi problémák fokozottan jelentek meg az elmúlt években az iskolákban.  Az iskolai szociális munka az intézményrendszeren belül jelentkező problémákat helyben, közvetlenül képes azonosítani, mely alapján professzionális beavatkozási módszereket alkalmaz a segítő szakember. Az iskolában dolgozó szociális, segítő szakember az iskolába és óvodába járó gyermekek segítése során közösségi modell keretei között, szélesebb körben végzi feladatát, hiszen a gyermekeken (mint közvetlen célcsoporton) kívül azok szüleivel, társadalmi környezetével is együtt dolgozik. Az iskolai szociális munka olyan professzionális, inter- és multidiszciplináris tevékenység, amely képes az egyének, családok, közösségek és intézmények problémáinak újszerű megoldására, innovatív szolgáltatások bevezetésére, az iskolai célkitűzések támogatására. A szociális munka az iskola szükségleteire válaszol, a szociális célok a kerettanterv megvalósítását is szolgálják, a szociális jólét, a pszichoszociális jóllét és az iskolai teljesítmény egymással összefügg. A sikeres gyermekjóléti, gyermekvédelmi munka nélkülözhetetlen része az iskolai szociális munka. Az iskolai szociális munkás szakirányú továbbképzésre az utóbbi években megnőtt az igény. 

 

A képzés/szolgáltatás célcsoportja:

 A gyermekjólét területén, a gyermekvédelemben, az iskolákban valamint más köznevelési intézményekben dolgozó személyek (pl. pedagógusok, szociális munkások, óvodai és iskolai segítők,stb.) továbbképzése a cél. A képzés levelező tagozaton zajlik. A szakmai programot hazai és nemzetközi kitekintéssel szervezzük, a beiskolázás széleskörű, építve a pedagógusképzésekre is. 

Képzési jellemzők: 

A képzés munkarendje: levelező

Költségtérítés összege: 110.000 Ft/félév

A tervezett hallgatói létszám: min. 10 fő

Képzési idő: 2 félév

Konzultációk időpontjai: péntek, szombat (4 alkalom/félév)

Összegyűjtendő: 60 kredit / 140 óra

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

A felvétel feltételei:

Legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél bölcsészettudomány, pedagógusképzés vagy társadalomtudomány képzési területen.

 

Jelentkezési határidő: 2021. július 30.

 

Jelentkezni a honlapról letölthető jelentkezési lappal lehet, mely mellé kérünk csatolni oklevélmásolatot és szakmai önéletrajzot, valamint a regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylatot. Jelentkezéskor egyszeri 5.000 Ft felvételi eljárási adminisztrációs díj fizetendő a következő számlaszámra: 10024003-00282716-00000000. Kérjük, hogy az átutalás megjegyzés rovatában tüntesse fel a képzés nevét és a 120287-es számot. Amennyiben a képzés létszámkorlát miatt nem indul, a jelentkezési díjat visszatérítjük Önnek.

 

 

Elhelyezkedési területek: 

A munkaerő-piaci igény:

A felsőoktatási intézmények által megvalósított képzések alapvető célja, hogy a munkaerő-piacon hasznosítható tudáshoz, ismerethez, képzettséghez segítse hozzá hallgatóit. Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló törvény módosításához is kapcsolódik, mely 2018. szeptember 01-től a Család- és Gyermekjóléti Központok kötelezően ellátandó feladatai közé sorolja az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet. Az e feladat és tevékenység ellátásához szükséges továbbképzés nélkülözhetetlen voltát mutatja, hogy az ország különböző pontjain már az elmúlt években elindították és sikerrel működtetik ezt a szakirányú továbbképzést. A legközelebbi iskolai szociális munkás szakirányú továbbképzés Szegeden és Székesfehérváron zajlik. Szakmai és adminisztrációs adottságaink lehetővé teszik ezen szakirányú továbbképzés elindítását, hiszen Magyarországon az első iskolai szociális munka szakterületi gyakorlati modell létrejötte Pécs városához és szociális szakembereihez kapcsolódik. Továbbá, az iskolákban dolgozó pedagógusokkal, szülőkkel, gyermekekkel, gyermekvédelmi szakemberekkel készült kutatások alapján megállapítható, hogy nagy szükség van az iskolai szociális munkás tevékenységére. Számolva a hazánkban működő közoktatási intézmények számával és a szociális munka felsőoktatási helyzetével (a tendenciával, hogy az elmúlt években rohamosan csökkent a kikerülő diplomás szociális munkások száma), fontos célkitűzés az iskolai szociális munka képzés beindítása és megerősítése.

Kapcsolat: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- Társadalomtudományi Kar

Társadalmi Kapcsolatok Intézete

Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék

7624 Pécs, Rókus u. 2.

Kari honlap: http://www.btk.pte.hu

Tanszék honlapja: http://www.szocialismunka.btk.pte.hu 

 

A szakkal, a szak felvételével kapcsolatos további információ:

dr. Boros Julianna egyetemi tanársegéd

email: boros.julianna@pte.hu

telefon: +36-72-501-500 mellék:23577

mobil:+36-70-601-5329

 

 

A képzés letöltése pdf formátumban: