Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

kémia (BSc)

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Természettudományi Kar
Képzésterület: 
Természettudomány
Képzés neve: 
kémia
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
6
Irányszám: 
magyar nyelvű képzésben: 10<30, angol nyelvű képzésben: 5<20
Teljes költség: 
300 000 Ft
Képzési mátrix: 
Alapképzés (A), Nappali, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Nappali, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

Kettőt kell választani: kémia és biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. matematika v. természettudomány v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (bányászat ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek) v. szakmai előkészítő tárgy (elektronikai alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan))

Szakfelelős: 
Dr. Kollár László egyetemi tanár
Képzés célja: 

A kémiához magas szinten értő, kémiai ismereteket igénylő területeken professzionális munkavégzésre képes szakemberek képzése. A vegyész alapképzési fokozat (BSc) megszerzése után a képzés több területen folytatható a mester (MSc), illetőleg a doktori (PhD) fokozat megszerzéséig. Az alapképzéssel rendelkező vegyészek elsősorban gyakorlati feladatok és problémák felismerését és önálló megoldását igénylő munkakörök ellátására alkalmasak a vegyipari termelésben, analitikai, minőségbiztosítási laboratóriumokban, valamint igazgatási, környezetgazdálkodási és környezetvédelmi területeken.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány

Képzési jellemzők: 

A képzés kezdete: adott tanév szeptembere
A képzés helyszíne: PTE-TTK Pécs (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.)
A foglalkozások formája: előadás, laborgyakorlat, szeminárium
A foglalkozások gyakorisága: naponta, órarend szerint

Főbb tárgyak: 

Természettudományos és más alapozó ismeretek:
matematika, fizika, informatika, általános gazdasági és menedzsment, minőségügyi és környezetügyi, EU ismeretek
Szakmai törzsanyag:
általános kémia, szervetlen kémia, analitikai kémia, műszeres analitika, alkalmazott kémia, szerves kémia, fizikai kémia, radiokémia, kolloidika
Differenciált szakmai ismeretek:
a választott szakiránynak megfelelő speciális tárgyak

Szakirányok és specializációk: 

Választható specializációk: vegyész

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
vegyész
Elhelyezkedési lehetőségek: 

A tervezett szakirányok, valamint a rájuk épülő mesterképzések (MA/MSc) iránti igényeket a következőképpen ítéljük meg:
A régiónkban eddig hiányzó vegyészképzés keretében várható, hogy az itt végzett vegyészeknek a régióban található vállalatok (kis és közép-vállalkozásokat is beleértve!), környezetvédelemmel foglalkozó vállalkozások és mérőállomások fognak elhelyezkedési lehetőséget kínálni. A kémia alapfokozat (BSc) megszerzésével lehetőség nyílik a vegyész mesterképzésre (MSc) való jelentkezésre.

Elérhetőségek: 

PTE Természettudományi Kar
Tanulmányi Osztály
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
E-mail: felveteli@gamma.ttk.pte.hu
Honlap: http://www.ttk.pte.hu/felvetelizok

PTE Oktatási Igazgatóság
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Telefon: (72) 501-681
Fax: (72) 501-616
E-mail: felveteliinfo@pte.hu
Honlap: http://felveteli.pte.hu, http://kti.pte.hu

További információk/Megjegyzés: 

A képzésről további információ a Kar honlapján található:http://www.ttk.pte.hu/felvetelizok/kepzeseink 
A képzés eléhető angol nyelven is.