Általános orvos osztatlan

A gyógyítást választanád hivatásodul? Az Orvostudományi Karon kiemelkedő tudást szerezhetsz, mely tudásodat át is adhatod. Az orvosi hivatás vállalásával egyszerre gyógyíthatsz és kutatással támogathatod a betegségek elleni harcot. Karunkon indíthatod el karrieredet és megalapozhatod leendő szakmai kapcsolataidat .

 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolódó képzések
 • Kapcsolat
 • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
6 év (12 szemeszter)
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
5<210
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
NK:
1.350.000 Ft/félév
Legutóbbi ponthatár
NÁ: 
422
NK: 
430
Felvételi követelmények
emelt szintű érettségi biológia tárgyból, emelt szintű érettségi fizika vagy kémia tárgyból
A képzés helyszíne(i)
Pécs (7624, Pécs, Szigeti út 12.)
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
okleveles orvosdoktor, doctor medicinae universae (dr. med. univ.)
Képzés célja: 

A képzés célja általános orvosok képzése, akik elsajátított tudásuk, ismeretanyaguk, szakmai készségeik és képességeik, továbbá orvosi szemléletük, attitűdjük, felelősségtudatuk és magatartásuk alapján a szakma szabályai szerint részt vehetnek az egészségügyi ellátásban (felügyelettel), ezen tevékenységük során messzemenően figyelembe veszik a betegek sajátosságait, emberi méltóságát, jogait és ennek megfelelően döntenek, illetve cselekszenek; kellő ismeretanyaggal és készségekkel rendelkeznek ahhoz, hogy az első, majd az esetleges ráépített szakorvosképzési programba bekapcsolódhassanak és ezt követően - sikeres szakvizsga birtokában - választott szakterületükön önálló szakorvosi munkát végezzenek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Képzési jellemzők: 

A képzésről

Képzési forma: csak nappali tagozat

Képzési idő: 12 szemeszter (6 év)

Képzés nyelve: magyar

Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas,önköltséges

Átlagos heti óraszám: 25-30 óra, szemeszterenként: 350-420

A képzés felépítése

Alapozó modul (1-2. évfolyam): Az első két oktatási évet foglalja magában. Ez alatt megismerik az egészséges emberi test szerkezetét és életfolyamatait. Ebben a blokkban szerepelnek olyan tárgyak is (biofizika, kémia, biokémia, informatika, antropológia) melyek részben háttér-ismereteket nyújtanak élettani folyamatok megértéséhez, részben megalapozzák késbb sorra kerül tárgyak (pl. gyógyszertan, pszichológia, stb.) elsajátítását.alapvető életfolyamatok, az egészséges emberi test szerkezete + alapozó háttérterületi tárgyak, orvosi angol és latin nyelv.

 

Preklinikai modul (3. évfolyam): Tárgyait zömmel tanulmányaik harmadik évében tanulják. Célja a betegségek kialakulásának, a kórfolyamatok mechanizmusának, a beteg emberi test és szervek alapvet alaki és működési elváltozásainak megismerése. Itt ismerik meg a kórokozókat és a gyógyszertan alapjait is, valamint – propedeutika néven – kóros elváltozások, a beteg emberi test, kórokozók, gyógyszertan alapjai, propedeutikai tárgyak révén kapcsolatba kerül a hallgató a beteggel.

 

Klinikai modul (4-5. évfolyam): A graduális orvosképzés második fele, melyben ízelítőt kapnak valamennyi orvosi szakág ismeretanyagából. A foglalkozások zöme gyakorlat, ahol a betegekkel közvetlen kapcsolatban sajátítják el az alapvet vizsgálati módszereket és látják (egyesek gyakorlatban is kivitelezhetik) a legtöbb diagnosztikai és terápiás eljárást.

Az utolsó év során a hallgatók (Szigorló modul - 6. évfolyam) 4-12 hetes szakmai gyakorlatokat töltenek klinikákon.

Kötelező nyári szakmai gyakorlatok: ápolástani, családorvosi praxis, belgyógyászat, sebészet témakörökben.

Az alaptananyagon (core curriculum) kívül számtalan kiegészítő kurzus, tudományos diákköri munkalehetőség áll a hallgatók rendelkezésére.

A diplomához szükséges egy középfokú C típusú nyelvvizsga letétele, és az angol szaknyelvi záróvizsga. Nyelvtanulásra is mind a kar, mind a PTE által szervezett kurzusokon van lehetőség.

A kar több neves külföldi egyetemmel, képzési hellyel, oktató kórházzal áll kapcsolatban, ahol a hallgatók vendéghallgatóként tanulhatnak ill. gyakorlataikat végezhetik.

A graduális orvosképzés a doktorrá avatással zárul.

Tovább a szak felvételizőknek szóló oldalára

Főbb témakörök: 

Szakmai jellemzők

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • alapozó és előkészítő klinikai ismeretek 136-188 kredit, amelyből alapozó ismeretek 92-124 kredit, előkészítő klinikai ismeretek 44-64 kredit:
 • természettudományi alapismeretek (orvosi fizika, biofizika, biostatisztika, informatika, méréstechnikai ismeretek, orvosi kémia, biokémia, sejtbiológia, molekuláris biológia, molekuláris genetika);
 • orvostudományi alapismeretek [anatómia, szövet- és fejlődéstan, orvosi élettan, orvosi szaknyelv és terminológia, patológia, patofiziológia, klinikai fiziológia, mikrobiológia, az immunológia alapjai, klinikai propedeutika (belgyógyászati és sebészeti propedeutika, műtéttani alapismeretek), klinikai biokémia, klinikai laboratóriumi diagnosztika, orvosi képalkotó eljárások, orvosi elsősegélynyújtás, megelőző orvostan és népegészségtan, orvosi gyógyszertan];
 • magatartástudományi alapismeretek (orvosi etika, orvosi pszichológia, orvosi kommunikáció, szociológia, szociálpszichológia);
 • klinikai szakmai ismeretek 138-186 kredit:

[belgyógyászat (kardiológia, gasztroenterológia, hematológia, klinikai endokrinológia, anyagcserebetegségek, nefrológia, klinikai immunológia, pulmonológia), gyermekgyógyászat, sebészet (általános, transzplantációs, gyermek-, ideg-, szív-, ér-), traumatológia, aneszteziológia és intenzív terápia, szülészet-nőgyógyászat, neurológia, pszichiátria, farmakoterápia, fül-orr-gégegyógyászat, infektológia - fertőző betegségek, klinikai genetika, klinikai onkológia, ortopédia, oxyológia, sürgősségi orvoslás, bőrgyógyászat, radiológia, szemészet, urológia, fogászat és szájsebészet, családorvostan, igazságügyi orvostan].

A szakmai gyakorlat magában foglalja a nyári gyakorlatokat (ápolástan, belgyógyászat, sebészet) valamint a szigorló éves tematikus szakmai gyakorlatokat.

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

Felvételi követelmény: biológia tárgyból emelt szintű érettségi vizsga és kémia vagy fizika tárgyból emelt szintű érettségi vizsga megléte. 

 

Az emberi erőforrások minisztere a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 46. § (4) bekezdése alapján egyes alapképzési, valamint osztatlan mesterképzési szakok esetében a magyar állami ösztöndíjas képzésre történő felvételhez szükséges követelményt (minimumpontszám) az alábbiak szerint határozta meg azzal, hogy a ponthatár – jellemzően a szakos kapacitás okán – a megadott pontszám-követelménytől eltérhet. Általános orvos szak esetén a meghatározott minimum pontszám: 380 pont

 

Tájékoztatom, hogy a Pécsi Tudományegyetem „A hallgatói egészségügyi és munkaköri alkalmassági vizsgálatáról” szóló szabályzatának 4. § bekezdése alapján a hallgatói jogviszony létesítésének feltétele az előzetes orvosi alkalmassági vizsgálaton való részvétel.  Az egészségügyi tevékenység végzésében történő közreműködésre jogosító képzés esetén a hallgatói jogviszony létesítését megelőző alkalmassági vizsgálat elvégzésével egyidejűleg történik az egészségügyi (egészségi, mentális és fizikai) alkalmasság megállapítása. Az előzetes egészségügyi alkalmasság megállapítása az adott karra történő beiratkozási folyamat részeként történik a kar költségére. A jelentkező kizárólag jelen bekezdés szerinti vizsgálaton alkalmas értékelés esetében létesíthet jogviszonyt az Egyetemmel. A vizsgálatok gyakorlati kivitelezését a PTE KK Orvosigazgatás Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központ koordinálja, melyek 7624 Pécs Nyár u. 8. telephelyen történnek.

Tovább a szak felvételizőknek szóló honlapjára

Hallgatóink mondták: 

Karunkon jelenleg 3500 hallgató folytat tanulmányokat, magyar, német és angol programon, 64 országból.

Hallgatóink, végzett hallgatóink kisfilmjei elérhetőek a honlapunkon.

Tudni szeretnéd milyen egyetemistának lenni a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán? Ismerd meg hallgatónkat, és kérdezz bátran tőlük: kollégiumokról, tárgyakról, hallgatói életről, külföldi cseregyakorlatokról, hallgatói szervezetekről, nyelvtanulási lehetőségekről, a városról, a hallgatói életről.

Kapcsolat: 

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar

Felvételi és Hallgatói Szolgáltató Iroda

7624 Pécs, Szigeti út 12.

Tel: +36 72 536001/31129

      +36 72 536 206

E-mail: info@aok.pte.hu

felvi.aok.pte.hu

Facebook

Instagram

Youtube

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)