Ápoló szakirány (Ápolás és betegellátás alapszak)

A modern betegellátásban többek között a fejlett technológiák alkalmazása és az orvoshiány miatt jelentősen felértékelődött az ápolók szerepe. Korábban orvosok által ellátott tevékenységet látnak el ma már a BSc/MSc végzettségű ápolók.

 

 

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolódó képzések
  • Kapcsolat
  • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
8 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
N (Pécs): 10<70; N (Szhely): 10<30; L (Pécs): 10<70; L (Szhely):10<40
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
NK:
300 000 Ft (teljes költség)
LK:
300 000 Ft (teljes költség)
Legutóbbi ponthatár
NÁ: 
280
(Pécs)
NK: 
280
(Pécs)
LÁ: 
280
(Pécs)
LK: 
280
(Pécs)
LÁ: 
280
(Szhely)
LK: 
280
(Szhely)
NÁ: 
280
(Szhely)
NK: 
280
(Szhely)
Felvételi követelmények
Lásd: Felvételi információk menüpontban
A képzés helyszíne(i)
Egészségtudományi Kar (7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.), PTE ETK Szombathelyi Képzési Központ (9700 Szombathely, Jókai. u. 14.)
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
ápoló
Képzés célja: 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az egyén, a család, a közösség és a társadalom egészségvédelméről és az egészség helyreállításáról, valamint az egészségügyi és szociális ellátásról szerzett ismereteik alapján képesek az egészségügyi és szociális ellátás szintjén a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs munkában önálló felelősséggel részt venni.

 

Képzési jellemzők: 

A képzési idő félévekben: 8 félév.

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 240.

A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditpontjai: 25.

A szakirányhoz rendelhető minimális kreditpont: 110.

A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditpontok: 12.

A szakdolgozathoz rendelt kreditpont: 20.

A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditpont: 95.
A szakirány kiválasztása a 3. szemeszter elvégzése után történik.

Szakmai jellemzők:
A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

- alapozó egészségtudományok 15-20 kredit;

- alkalmazott egészségtudományok 30-35 kredit;

- ápolástudományok 4-6 kredit;

- táplálkozástudományok 2-5 kredit;

- gyógyszertudományok 2-4 kredit;

- természettudományok 6-8 kredit;

- bölcsészettudományok 6-8 kredit;

- társadalomtudományok 8-12 kredit.

A szakirány további tudományágai: ápoló szakirány

- alkalmazott egészségtudományok 5-10 kredit,
- ápolástudományok 75-85 kredit,
- elméleti és klinikai orvostudományok 15-20 kredit,
- mentéstudományok 5-10 kredit;

Idegennyelvi követelmény:
Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

A szakmai gyakorlat követelményei:

A szakmai gyakorlat időtartama 14 hét.

Az ápoló szakirány klinikai szakmai gyakorlatára vonatkozó további követelmények: Ápolás gyakorlat megszerzése az általános orvostan és szakorvostan, az általános sebészet és szaksebészet, az aneszteziológia, a belgyógyászat, a bőrgyógyászat, az elmegyógyászat és pszichiátria, a fül-orr-gégészet, a gyermekgondozás és gyermekgyógyászat, az idősek gondozása és geriátria, az intenzív terápia, a közösségi ápolás, a neurológia, az onkológia, az otthoni ápolás, az oxyológia, a szemészet, a szülészet-nőgyógyászat, a terhesgondozás területein.

Főbb témakörök: 

Főbb tantárgycsoportok:

alapozó ismeretek 30-35 kreditpont: etika, egészségfejlesztés-egészségnevelés, egészségügyi informatika, egészségügyi műszaki alapismeretek, filozófia, idegen szaknyelv, orvosi latin, szociológia, szociálpolitika, egészségügyi jogi, gazdasági és menedzsment ismeretek, népegészségtan, oxiológia elsősegélynyújtás, toxikológia, modern betegellátás eszközrendszere;

szakmai törzsanyag 55-65 kreditpont: egészségtudományi ismeretkörök: addiktológia, anatómia, ápolásetika, ápolástan, biokémia, biológia, dietetika, élettan-kórélettan, fizioterápia, gerontológia, gyógyszertan, klinikai ismeretek, közegészségtan-járványtan, mikrobiológia, személyiség- és kommunikációfejlesztési ismeretek: személyiség lélektan, szociálpszichológia, beteg ember lélektana, életkorok pszichológiája, személyiség- és kommunikációfejlesztő csoporttréning;

differenciált szakmai anyag 110-130 kreditpont:

Ápoló szakirány: alapellátás, aneszteziológia, belgyógyászat, csecsemő- és gyermekgyógyászat, geriátriai, intenzív terápia, neurológia, pszichiátria, sebészet, szülészet-nőgyógyászat és mindezek ápolástana, valamint közösségi ápolástan, krónikus beteg ápolástana;

 

 

Szakirányok, specializációk: 

Ápoló

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

A nappali munkarendű ápoló BSc képzés már Szombathelyi Képzési Központunkban is elérhető!

Ha szívesen választanád hivatásodul betegek gyógyítását, ápolását és segítését, vagy vonz az egészségügyi vezetői munkakör, ahol például osztályok/klinikák/kórházak ápolásigazgatójaként láthatsz el menedzseri feladatokat, akkor irány az ápolóképzés!

Felvételi követelmények/vizsgatárgyak:

A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § (3) b) pontja szerint feltétel, hogy a jelentkező legalább egy tantárgyból emelt szintű érettségi vizsgát teljesítsen, abban az esetben, ha nem rendelkezik még felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel.

Kettőt kell választani: biológia, vagy fizika, vagy informatika, vagy kémia, vagy magyar nyelv és irodalom, vagy matematika, vagy természettudomány v. egy ágazi szakmai érettségi vizsgatárgy, vagy egy idegen nyelv (választható nyelvek: angol, francia, latin nyelv, német, olasz, orosz, spanyol), vagy egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (választható: egészségügyi alapismeretek, vagy közgazdasági alapismeretekelméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), szociális alapismeretek.

A hallgatói jogviszony létesítésének feltétele (sikeres felvételi eljárást követően, passzív félév felvétele iránti kérelem esetén is) az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmassági vizsgálatról és minősítésről szóló 40/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet értelmében a Pécsi Tudományegyetem által szervezett orvosi egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés.

Felhívjuk szíves figyelmed, hogy az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat, az önköltségi díjakat és a felvétel egyéb követelményeit a felvi.hu oldalon találod.

Elhelyezkedési területek: 

Az ápolóképzés a hiányszakmák közé tartozik, így biztosak az elhelyezkedési lehetőségek, nem jellemző a más képzési területek érintő diplomás munkanélküliség. Emellett az egészségtudományi végzettségek közül ma ápolóként érhetsz el hazánkban a hazai kórházakban a legmagasabb jövedelmet. Ápolóként, vagy vezető ápolóként (osztályvezető, igazgató), a betegellátás bármely területén elhelyezkedhetsz, oktatóként középiskolákban, és egyetemen is oktathatsz, és akár saját vállalkozást is indíthatsz (pl.: házi ápolás).

Az ápoló oklevél Magyarországon, mindössze hat vagy hét olyan végzettség közé tartozik, ami az Európai Unióban automatikusan elismerésre kerül, emellett nagyon keresett külföldön, így elmondható, hogy a külföldön is munkát vállalhatsz és akár az egymillió forintot is elérheti havi jövedelmed.


Ezen alapképzés saját 1,5 éves MSc képzéssel is rendelkezik, amelynek birtokában az ápolók képesek a betegellátásban komplex kiterjesztett hatáskörrel járó önálló munkavégzésre. Felelősségteljes, kibővített feladatkörökkel hozzájárulhatnak a demográfiai változásokból a krónikus betegségek okozta nehézségekből, technológiai fejlődésből a várólistákkal kapcsolatos nehézségekből, az egyes területeket kiemelten érintő orvoshiánytól, valamint az egészségügyre jellemző forráshiányból eredő problémák kezeléséhez.

Hallgatóink mondták: 

Mi jut eszébe a PTE-ről?

"Az az intézmény, ahol egyetemi tanulmányaimat folytattam, és ahol életem legjobb, legőszintébb barátságait kötöttem, illetve sok sok emlék kavarog bennem e szó hallatán. "

"Egy hely, ahol az álmom valóra válhat. "

"Olyan tudást kaptam ezen az oktatási helyen, amellyel friss pályakezdőként is megálltam a helyem."

 

Mit üzen a hallgatóknak?

"Az egyetem nagyon sok lehetőséget biztosít a hallgatói számára mind a tanulás, mind a szabadidő területén, ezeket érdemes kihasználni!"

 

Kapcsolat: 

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon kérhető!

PTE ETK „A” épület 7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4.

Hallgatói információs előadó: BOGNÁR Judit

tel.: +36-30-184-22-89, +36-30-184-2428

info@etk.pte.hu 

www.facebook.com/pteetk

www.instagram.com/pte_etk

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat, az önköltségi díjakat és a felvétel egyéb követelményeit a felvi.hu oldalon találja.

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)