Atomerőművi üzemeltetési szakember

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Kapcsolat
  • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
2 félév
Finanszírozási forma
Önköltséges
Képzési forma
Levelező
Képzés indulása
Februári indulás
Felvételi irányszám
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
LK:
250 000.-Ft
Legutóbbi ponthatár
Felvételi követelmények
A képzés helyszíne(i)
7624 Pécs, Boszorkány u. 2.
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
Atomerőművi üzemeltetési szakember
Képzés célja: 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik alapszintű ismeretekkel rendelkeznek az atomerőmű technológiai folyamatairól (reaktortechnológia, gépészeti technológiák, vízelőkészítés, villamos technológiák, irányítástechnika, környezet- és sugárvédelem), átlátják az atomerőmű fő technológiai rendszereit, az üzemeltetés folyamatát, tisztában vannak a nukleáris biztonság alapjaival és az atomerőmű egészséget és környezetet nem veszélyeztető, biztonságos működtetésével.

 

A képzést elvégző szakemberek – az erőmű-specifikus ismeretek elsajátítása után – a felépülő új atomerőben alkalmasak lesznek atomerőművi technológiai folyamatok üzemeltetése során fellépő egyszerűbb feladatok megoldására, az atomerőmű üzemeltetéséhez kapcsolódó, az emberi egészségre és biztonságra kiható hatásmechanizmusok felismerésére, egyszerűbb, vezetési, irányítási, szervezési és hatósági feladatok ellátására. A képzést elvégző szakemberek felkészültek az egészen életen át tartó tanulásra, ismereteik bővítésére.

Képzési jellemzők: 

Az atomerőművi üzemeltetési szakterület legfontosabb terminológiái, elméletei, eljárásrendje ismeretében az azokkal összefüggő feladatok végrehajtása.

Az atomerőmű üzemeltetése során gyakran előforduló, rutin szakmai problémák azonosítása, azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárása, megfogalmazása és (standard műveletek gyakorlati alkalmazásával) azok megoldása.

Az atomerőművi rendszerek és technológiák alapvető számítási, méretezési és modellezési elveinek és módszereinek alkalmazásához köthető tevékenységek.

Az atomerőművi rendszerek szerkezeti egységeinek, elemeinek felépítése, működése, az alkalmazott rendszerelemek kialakítása és kapcsolatának ismeretéhez tartozó területek.

Az atomerőművi rendszerek és folyamatok üzemeltetéséhez kapcsolódó műszaki, jogi és környezetvédelmi előírásokhoz kapcsolódó tevékenységek.

Az atomerőművi technológiai folyamatok irányítása és ellenőrzése, a minőségbiztosítás és minőségszabályozás elemeinek szem előtt tartásával.

Egyszerűbb meghibásodások diagnosztizálása, az elhárítási, karbantartási műveletek kiválasztása.

Atomerőművi technológiai folyamatok területén a rendszertechnikai és folyamatszabályozási témák.

Az atomerőművi technológiai rendszerek üzemeltetésének felügyelete, a munkahelyi vezető útmutatása alapján a rábízott személyi állomány munkavégzésének irányítása. 

Kapcsolat: 

Ha a képzéssel kapcsolatban kérdés merül fel

 

 

DOLGOSNÉ dr. KOVÁCS Anita egyetemi docens

 

telefon: +36 72 503 650/23969

e-mail: kovacs.anita@mik.pte.hu

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)