Atomerőművi üzemeltetési szakmérnök

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Kapcsolat
  • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
2 félév
Finanszírozási forma
Önköltséges
Képzési forma
Levelező
Képzés indulása
Februári indulás
Felvételi irányszám
10<30
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
LK:
250 000.-Ft
Legutóbbi ponthatár
Felvételi követelmények
A képzés helyszíne(i)
7624 Pécs, Boszorkány u. 2.
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
Atomerőművi üzemeltetési szakmérnök
Képzés célja: 

Egyre nő a kereslet a szakemberek iránt, akik a nukleáris iparban szeretnének elhelyezkedni. A Paks II. Akadémia célja, hogy színvonalas képzési programokkal bővítse az egyetemi hallgatók tudását és az atomenergiával kapcsolatos ismereteit. Ennek érdekében a Paks II. Zrt., valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem, a Pannon Egyetem, a Miskolci Egyetem és a Dunaújvárosi Egyetem együttműködésének eredményeként létrejött az atomerőművi üzemeltetési szakmérnök szakirányú továbbképzési szak.

A képzést elvégző szakemberek magas szintű tudás birtokában pályázhatnak az atomerőművi üzemeltetés területén betölthető állásokra. A szakirányú továbbképzés két féléve alatt a gyakorlatban kiválóan hasznosítható tudást kapnak az energiaipar ezen szegmenséből: alapszintű ismeretekkel gazdagodhatnak az atomerőmű technológiai folyamatairól, az üzemeltetés folyamatáról, a nukleáris biztonság alapjairól, az atomerőmű biztonságos működéséről. Mindezzel megalapozhatják jövőjüket egy olyan iparágban, amely a következő évtizedekben kiemelt szerepet tölt be úgy a hazai, mint a nemzetközi szektorban.

Képzési jellemzők: 

Az atomerőművi üzemeltetési szakterület legfontosabb terminológiái, elméletei, eljárásrendje ismeretében az azokkal összefüggő feladatok végrehajtása.

Az atomerőmű üzemeltetése során gyakran előforduló, rutin szakmai problémák azonosítása, azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárása, megfogalmazása és (standard műveletek gyakorlati alkalmazásával) azok megoldása.

Az atomerőművi rendszerek és technológiák alapvető számítási, méretezési és modellezési elveinek és módszereinek alkalmazásához köthető tevékenységek.

Az atomerőművi rendszerek szerkezeti egységeinek, elemeinek felépítése, működése, az alkalmazott rendszerelemek kialakítása és kapcsolatának ismeretéhez tartozó területek.

Az atomerőművi rendszerek és folyamatok üzemeltetéséhez kapcsolódó műszaki, jogi és környezetvédelmi előírásokhoz kapcsolódó tevékenységek.

Az atomerőművi technológiai folyamatok irányítása és ellenőrzése, a minőségbiztosítás és minőségszabályozás elemeinek szem előtt tartásával.

Egyszerűbb meghibásodások diagnosztizálása, az elhárítási, karbantartási műveletek kiválasztása.

Atomerőművi technológiai folyamatok területén a rendszertechnikai és folyamatszabályozási témák.

Az atomerőművi technológiai rendszerek üzemeltetésének felügyelete, a munkahelyi vezető útmutatása alapján a rábízott személyi állomány munkavégzésének irányítása.

Kapcsolat: 

Ha a képzéssel kapcsolatban kérdés merül fel 

Dolgosné Kovács Anita dr.
egyetemi docens
telefon: +36 72 503 650/23969

e-mail: kovacs.anita@mik.pte.hu

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)