Belsőépítész tervezőművész

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Kapcsolat
  • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
4 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
MNA 5<20; MNK 5<20
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
NK:
950 000.-FT
Legutóbbi ponthatár
NÁ: 
80
Felvételi követelmények
A képzés helyszíne(i)
7624 Pécs, Boszorkány u. 2.
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
Belsőépítész tervezőművész
Képzés célja: 

A képzés célja belsőépítész tervezőművészek képzése, akik képesek az építészeti környezetalakítás során társtervezőként együttműködésre építész és más tervezőkkel az adott tér, illetve terek esztétikai, funkcionális és pszichológiai vonatkozásaival összefüggő kérdésekre a válaszokat megadni, továbbá az építészeti tér, illetve terek megformálása során képesek abban a múlt örökségeként ránk maradt egyedi elemek és berendezések koncepcionális egységének megőrzésére. Rendelkeznek az ehhez szükséges műszaki alapműveltséggel, művészeti alkotókészséggel, érti, és magas szinten ismeri a kreativitás és a design-gondolkodás hatásmechanizmusát, alkalmazásuk fontosságát a tervezési folyamatokban. Magas szintű esztétikai és kritikai érzékkel, valamint kialakult ízléssel rendelkezik, ismeri a belsőépítészeti szaknyelvet, a rendelkezésre álló tradicionális és innovatív anyagokat, a megmunkálásukhoz használt eszközöket, technológiát, tisztában van a főbb gyártási, előállítási folyamatokkal és a tevékenység végzésének körülményeivel képes a tér- és a térélmény tudatos kezelésére, az azt befolyásoló fizikai, biológiai, kulturális vonatkozások alkalmazásával. Érti a komplex tervezési alkotófolyamatok összefüggéseit. Nemcsak az egyes szakágak szempontjainak koordinálásához szükséges ismereteknek vannak birtokában, hanem jártasak az egyes anyagok tulajdonságaiban és felhasználásukhoz elengedhetetlen műszaki és megmunkálási ismeretekben is. Megszerzett téralakító tudását rendszerezett módon, a stratégia integráns részeként alkalmazva képes az új kihívásokra reagálni komplex és kollektív megoldást igénylő helyzetekben is. Felismer komplex szakmai problémákat, saját tervezési, alkotói programot alakít ki, és ez alapján önálló kreatív szakmai munkát végez. Rutinszerűen és innovatív módon alkalmazza a megfelelő eszközt, módszert, eljárást és gyártástechnológiát egyéni koncepciói és önálló tervei megvalósításához. A hallgatók a képzés végére aktív tervezői és gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására. 

Képzési jellemzők: 

magas szintű vizuális kommunikációs készség, oktatói-hallgatói kapcsolat, kortárs formatervezés, kézművesség, kortárs művészetek, kiállítások, belsőépítészet, műhelyek, tervpályázatok, modellműhely, belsőépítészeti stúdió, számítógépes készségek, bútortervezés, kreatív gondolkodás, koncepcionális tervezés, koncepcionális gondolkodás, kivitelezés, világítástechnika, anyag ismeret

Kapcsolat: 

Ha a képzéssel kapcsolatban kérdésed van

Képzés helye: Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Építész Szakmai Intézet
7624 Pécs, Boszorkány u. 2.

Dr. Heidecker Adél – operatív szakfelelős

Építész Szakmai Intézet

Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar

7624 Pécs, Boszorkány u. 2. B327

E-mail: heidecker@mik.pte.hu

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)