Biológia alapszak (angol nyelven is meghirdetett képzés)

 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat
 • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
6 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
NÁ+NK: 10 < 85 fő, NK (angol): 5 < 20 fő
Az oktatás nyelve
Magyar és angol
Költségtérítés összege
NK:
500 000 Ft/félév
Legutóbbi ponthatár
NÁ: 
282
NK: 
282
; angol nyelven: 363
Felvételi követelmények
Lásd: Felvételi információk menüpontban
A képzés helyszíne(i)
Természettudományi Kar (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.)
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
Biológus
Képzés célja: 

A képzés célja olyan biológusok képzése, akik természettudományos, matematikai, kémiai, fizikai és informatikai alapismeretek birtokában képesek a biológia legfontosabb összefüggéseinek elemzésére, új biológiai ismeretek megszerzésére. Ismerik tudományterületük legfontosabb kutatási módszereit, gyakorlati és laboratóriumi jártasságuk alapján alkalmasak alapvető kutatási feladatok megtervezésére, megoldására és értékelésére, továbbá kellő mélységû elméleti háttérrel rendelkeznek a képzés második (MSc) ciklusban történő folytatásához. 

Képzési jellemzők: 

A foglalkozások formája: előadás, laborgyakorlat, szeminárium
A foglalkozások gyakorisága: naponta, órarend szerint

Főbb témakörök: 
 • Általános alapismeretek: matematika, informatika, kémia, fizika, földtudomány 
 • Szakmai alapozó ismeretek: biokémia, sejtbiológia, fejlődéstan, növényszervezettan, növényrendszertan, állatszervezettan, állatrendszertan
 • Szakmai törzsanyag: összehasonlító élettan, növényélettan, humánbiológia, genetika, mikrobiológia, molekuláris biológia ésbiotechnológia, ökológia és biogeográfia, evolúcióbiológia,etológia, természet- és környezetvédelem 
Szakirányok, specializációk: 

Választható szakirányok:

 • kísérletes biológus
 • szupraindividuális biológus
Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

Biológia érettségi, valamint egyet kell választani az alábbi érettségi tárgyak közül: fizika, földrajz, informatika, kémia, matematika, természettudomány, ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (bányászat ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek), szakmai előkészítő tárgy (elektronikai alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan))

 

A jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány

Elhelyezkedési területek: 

A BSc végzettséggel felsőoktatási intézményekben, kutatóintézetekben, az egészségügyi, élelmiszeripari, gyógyszeripari, mezőgazdasági és biotechnológiai vállalatok laboratóriumaiban, valamint természetvédelmi és környezetvédelmi intézményekben lehet elhelyezkedni, és az oktató illetve kutató-fejlesztő munkákban a vezető oktatók, illetve kutatók irányításával dolgozni.

A BSc diplomával a tanulmányok a mester (MSc) képzésben folytathatók, így az önálló kutatómunkára jogosító mester diploma szerezhető meg.

Hallgatóink mondták: 

Miért a PTE?

"Hiszem, hogy itt van a legjobb biológia alapszak Magyarországon."

 

Mi jut eszébe a PTE-ről?

"Színvonalas az oktatás, számos lehetőség van mindenféle szempontból, mind a pezsgő egyetemi életre, mind a szakok sokszínűségére gondolva."

 

Mit üzen a hallgatóknak?

"Tanuljanak, ne futamodjanak meg a kihívásoktól, küzdjék végig ezeket az éveket, mert megéri! Jó érzés azzal foglalkozni, amit szeretek!"

Kapcsolat: 

PTE Természettudományi Kar - Tanulmányi Osztály
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
E-mail: felveteli@gamma.ttk.pte.hu
Honlap: http://www.ttk.pte.hu/felvetelizok

 

PTE Oktatási Igazgatóság
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Telefon: (72) 501-681 Fax: (72) 501-616
E-mail: felveteliinfo@pte.hu
Honlap: http://felveteli.pte.huhttp://kti.pte.hu

 

A képzésről további információ a Kar honlapján található: http://www.ttk.pte.hu/felvetelizok/kepzeseink

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)