Biológus mesterszak (angol nyelven is meghirdetett képzés)

 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat
 • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
4 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
NÁ: 5 < 30 fő, NK: 5 < 30 fő, NK (angol): 5 < 20 fő
Az oktatás nyelve
Magyar és angol
Költségtérítés összege
NK:
700 000 Ft/félév
Legutóbbi ponthatár
NÁ: 
81
Felvételi követelmények
Felvételi vizsga: szakmai és motivációs beszélgetés
A képzés helyszíne(i)
Természettudományi Kar (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.)
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
Okleveles biológus
Képzés célja: 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a kísérleti és terepi kutatómunka során nyert eredmények kritikus elemzésére, kísérletek tervezésére. Ismerik a biológia különböző ágainak sajátos módszertanát legalább olyan mértékben, hogy az abban járatos szakemberekkel együttműködni legyenek képesek. 

A képzésben részt vett szakemberek alkalmasak arra is, hogy a kutatói életpályára felkészítő doktori iskolai képzésbe lépjenek. Szakirányú képzettségüknek megfelelően különösen alkalmasak lesznek az adott részdiszciplína magas szintű művelésére, önálló munkavégzésre.  

Képzési jellemzők: 

A foglalkozások gyakorisága: naponta, órarend szerint

 

A hallgatók a tudományos pályára való felkészülést a PTE Biológia Doktori Iskola vagy más doktori iskola keretei között is folytathatják.

Főbb témakörök: 

Biofizika, biológiai kémia, bioinformatika, molekuláris sejtbiológia, genetika, ökológia, neurobiológia, immunbiológia, növényi fejlődés- és stresszélettan, ökofiziológia, mikrobiológia, biotechnológia, evolúcióbiológia, zoológia, konzervációbiológia, környezetvédelem 

Szakirányok, specializációk: 

Választható specializációk:

 • molekuláris- 
 • immun-, és mikrobiológia 
 • növénybiológia
 • ökológia
 • zoológia
Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés feltétele: felsőfokú oklevél (KKK szerinti megfelelő elővégzettség)

Elhelyezkedési területek: 

A biológia MSc hallgatók legjobbjai PhD hallgatóként folytathatják tanulmányaikat és tudományos munkájukat. Biológus hallgatóinkat, az eddigi gyakorlatnak megfelelően, legnagyobb számban a Biológiai Doktori Iskola illetve a PTE Általános Orvostudományi Kar doktori iskolái fogadják. A PhD képzésben részt nem vevő diplomások elhelyezkedhetnek az akadémiai, illetve egyetemi szféra (kutató és rutin laborok), az élelmiszer- és gyógyszeripar, biotechnológiai és környezetvédelmi cégek, nemzeti parkok alkalmazásában.

A régióban a PTE az egyetlen képzési intézmény ezen a szakon. Hatóköre kiterjed a régión kívül Zala, Vas, Fejér és Győr-Moson-Sopron megyékre is, de található végzett hallgatónk szegedi, gödöllői és budapesti kutatóintézetekben, egyetemeken is.

Hallgatóink mondták: 

Mi jut eszébe a PTE-ről?

"A PTE szívemnek nagyon kedves; élveztem ott tanulni, az oktatás színvonala abszolút magas szintű, jól felkészít a munka világára. Különösen hálás vagyok az ösztöndíjakért, külföldi tanulási lehetőségekért, diákköri munkáért. Jól szervezett és vezetett egyetem, sok szakmai lehetőség es szociális tevekénység, összetartó diáksereg."

 

Mit üzen a hallgatóknak?

"Ragadjanak meg minden lehetőséget, melyet az oktatók biztosítanak a tanuláshoz. Soha ne feledjék, hogy a szakértelmüket nem a minimum elvárások teljesítése, hanem a lehetőségek maximális kihasználása határozza meg."

Kapcsolat: 

PTE Természettudományi Kar - Tanulmányi Osztály
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
E-mail: felveteli@gamma.ttk.pte.hu
Honlap: http://www.ttk.pte.hu/felvetelizok

 

PTE Oktatási Igazgatóság
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Telefon: (72) 501-681 Fax: (72) 501-616
E-mail: felveteliinfo@pte.hu
Honlap: http://felveteli.pte.huhttp://kti.pte.hu

 

A képzésről további információ a Kar honlapján található: http://www.ttk.pte.hu/felvetelizok/kepzeseink

 

A képzéssel kapcsolatos szakmai információk:
Dr. Putnoky Péter egyetemi tanár
Postacím: 7604 Pécs Pf.: 266.
Telefon: (72) 503-600/4409
Fax: (72) 503-634
E-mail: putnoky@ttk.pte.hu
Honlap: http://www.ttk.pte.hu/biologia

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)