Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA

Szereted a gyerekeket? Kíváncsi vagy, hogyan lehet segíteni a kicsik képesség- és személyiségfejlődését? A kora gyermekkori nevelés alapozza meg a gyermek képességeit,a 0-5 éves korban szocializálódik a következő generáció. Legyél részese a gyermek jövőbeni életét megalapozó, meghatározó időszaknak!

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolat
  • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
6 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
NA és NK:10<40, LA és LK:10<50
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
NK:
200 000 Ft (teljes költség)
LK:
200 000 Ft (teljes költség)
Legutóbbi ponthatár
NÁ: 
NK: 
LÁ: 
289
LK: 
289
Felvételi követelmények
Lásd: Felvételi információk menüpontban
A képzés helyszíne(i)
Egészségtudományi Kar Szombathelyi Képzési Központ (Szombathely, Jókai u. 14.)
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
Csecsemő- és kisgyermeknevelő; A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Infant and Early Childhood Educator.
Képzés célja: 

A képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik megfelelő fejlesztési és nevelési módszereket alkalmaznak az újszülött kortól a 3 (legfeljebb 5) éves korig terjedő életszakaszban ellátásra szoruló csecsemők és kisgyermekek gondozása és fejlesztése érdekében. Megszerzett komplex gondozási, pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi ismereteik birtokában segítik a célzott korosztály egészséges testi, érzelmi, kapcsolati és beszédkészségének, illetve értelmi képességeinek a fejlődését, szocializációját, valamint támogatják a kisgyermekes családok nevelési tevékenységét.

Képzési jellemzők: 

nappali képzésben 2578 kontaktóra

levelező képzésben 602 kontaktóra

elmélet – gyakorlat aránya:

nappali és levelező képzésben: 40-45% – 55-60%

Főbb témakörök: 

Az alapozó, a szakismereti tantárgyak, gyakorlatok.Pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi és gondozási ismereteikkel hatékonyan tudják segíteni a csecsemők és a kisgyermekek szomatikus, pszichés, szociális és mentális fejlődését, továbbá képesek elvégezni a gondozás, nevelés, tanácsadás, közvetítés, képviselet feladatait.Egyetemes és a magyar neveléstörténet, Magyarország legújabb kori történelme és társadalmi kérdései és az információs és kommunikációs technológiák.

A testneveléselmélet és a személyiség fejlődése, alakulása c. tantárgyak segítségével megismerik a csecsemő és kisgyermek testi és pszichés érését, fejlődési jellemzőit, illetve fejlesztését.Anatómia, fiziológia, egészséges életvitel és életvezetés, ápolástan-táplálkozástan és neveléselmélet segítségével megismerik az életkori szükségleteket és azoknak megfelelő válaszokat adnak, hogy egészségesen fejlődjenek a csecsemők és a kisgyermekek, és egyre önállóbbak legyenek. Ezek segítségével megismerjék a megfelelő életmód, szokások kialakítását, azok módszereit, a nevelési, gondozási, ápolási, táplálási feladatokat.A művészeti nevelésben a nagy tantárgykínálat lehetőséget nyújt megismerni a csecsemők és kisgyermekek sokrétű fejlődését a gyermekirodalom, a vizuális kultúra és az ének-zene terén.A játék személyiségfejlesztő hatását bemutatják a játékpedagógia és a játékpszichológia tartalmai, és a játék felhasználását a különböző fejlesztési célok elérésére.

A jogi, közigazgatási, vezetési-etikai és informatikai-adminisztrációs tárgyak megismertetik az adott korosztály jogi és közigazgatási lehetőségeit és korlátait, valamint a munkával kapcsolatos adminisztratív, irányítási és etikai feladatokat, tennivalókat, elektronikus információs rendszereket.A szociológiai tárgyak és családpedagógia segíti elsajátítani a családi nevelés és a korai kötődés fontosságát, a családon kívüli ellátás speciális formáit, kereteit, a szociális ellátórendszert és a szociális professzió alapjait. 

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

Kiket várunk? Érettségizetteket, akik szeretnék megismerni a három (öt) éves korig tartó életkort, a gyermekkor ezen szakaszára vonatkozó fejlesztési és nevelési módszereket, a gondozási tevékenységeket, a teljes képzés ezt szolgálja.

Felvételi követelmények/vizsgatárgyak:

A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § (3) b) pontja szerint feltétel, hogy a jelentkező legalább egy tantárgyból emelt szintű érettségi vizsgát teljesítsen, abban az esetben, ha nem rendelkezik még felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel.

Alkalmassági (egészségi, beszéd) (Alk) és magyar nyelv és irodalom és biológia, vagy ének, vagy fizika, vagy matematika vagy társadalomismeret, vagy testnevelés, vagy  történelem, vagy vizuális kultúra, vagy egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (választható: egészségügyi alapismeretek, oktatási alapismeretek, szociális alapismeretek) vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (választható: egészségügy ismeretek, vagy egészségügyi ismeretek, vagy egészségügyi technika ismeretek, vagy egészségügyi technikai ismeretek, vagy képző- és iparművészet ismeretek vagy képző- és iparművészeti ismeretek, vagy pedagógia ismeretek, vagy szociális ismeretek), vagy egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy (választható: egyházzenész-ismeretek, vagy gyakorlatosszínész - ismeretek, vagy jazz-zenész - ismeretek, vagy klasszikuszenész - ismeretek, vagy népzenész - ismeretek, vagy táncos ismeretek) vagy egy ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy (választható: egyházzenész ismeretek, vagy gyakorlatos színész ismeretek, vagy jazz-zenész ismeretek, vagy klasszikus zenész ismeretek, vagy népzenész ismeretek, vagy táncos ismeretek) vagy egy idegen nyelv (választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol).

Figyelem! Az alkalmassági vizsgák követelménye megváltozott! Bővebb információ a felvi.hu oldalon a csecsemő- és kisgyermeknevelő. a konduktor és a tanító- és óvodapedagogus képzés című fejezetben olvasható.

A csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzésben külön kérelemre mentesül az alkalmassági vizsgálat alól az a jelentkező, aki igazoltan bölcsődei gondozói munkakörben dolgozik. Ehhez kell benyújtani a munkahelyi igazolást.

 

Felvétel feltétele: egészségügyi alkalmasság és a motivációs beszélgetés keretében megállapított beszédalkalmasság. A motivációs beszélgetés kitér a pályaorientáció néhány kérdésére, mint pl. a szakválasztás oka, elképzelések a szakmáról, elhivatottság kérdése. Célja a jelentkező beszédalkalmasságának megítélése. Kizáró okként szerepelhet, ha a jelentkező beszédhibás, vagy beszéde nem alkalmas arra, hogy megfelelő beszédmintát nyújtson a kisgyermekeknek.

Az alkalmassági vizsgán a jelentkező „alkalmas" vagy „nem alkalmas" minősítést kaphat.

Az egészségügyi alkalmasság igazolása: a jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nincs olyan betegsége, amely akadályozná felsőoktatási tanulmányainak folytatását, illetve részt kell vennie a foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálaton (az ezt igazoló egészségügyi kiskönyvet a beiratkozáskor kell bemutatni - a vizsgálatot a felvételihatározat kézhe).

Külön kérelemre mentesül az alkalmassági vizsgálat alól az a jelentkező, aki igazoltan bölcsődei kisgyermeknevelői munkakörben dolgozik, aki a jelentkezés évében az adott szakterület intézménycsoportjának bármelyikében azonos típusú sikeres előalkalmassági vizsgát tett és ezt igazolja.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat, az önköltségi díjakat és a felvétel egyéb követelményeit a felvi.hu oldalon találja.

 

Elhelyezkedési területek: 

Alkalmasak gondozói, nevelői, közvetítői, képviselői és tanácsadói feladatok elvégzésére. A végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Hallgatóink mondták: 

Mi jut eszébe a PTE-ről?

"Fantasztikus lehetőség, az életem egyik legszebb ajándéka, hogy a hallgatója lehettem."

"A befektetett idő és munka meghozta a gyümölcsét, egészen a diplomaátadó ünnepségig."

 

Mit üzen a hallgatóknak?

"Kitartás! Ugyan nehéznek érezhetitek, úgy tűnik sok a tanulnivaló, de a megszerzett tudás kárpótol mindenért!"

Kapcsolat: 

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon kérhető!

PTE ETK „A” épület 7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4.

Hallgatói információs előadó: BOGNÁR Judit

tel.: +36-30-184-22-89, +36-30-184-2428

info@etk.pte.hu 

www.facebook.com/pteetk

www.instagram.com/pte_etk

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat, az önköltségi díjakat és a felvétel egyéb követelményeit a felvi.hu oldalon találja.

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)