Dokumentumfilm-rendező művész mesterszak

 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Kapcsolódó képzések
 • Kapcsolat
 • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
4 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
3 < 10 fő
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
400.000 Ft / félév
Legutóbbi ponthatár
LÁ: 
74
Felvételi követelmények
felvételi beszélgetés
A képzés helyszíne(i)
Pécs
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
okleveles dokumentumfilm-rendező művész
Képzés célja: 

dokumentumfilm-rendezők képzése, akik művészi színvonalon képesek önálló dokumentumfilmes alkotásokat létrehozni. Érzékenyen, hatásosan, egyéni látásmóddal tudnak a társadalmi élet problémáira, a jelenkor és a múlt eseményeire, jelenségeire reagálni és műveikkel, valamint közéleti megnyilvánulásaikkal képesek terjeszteni, szolgálni a magyar és az egyetemes dokumentumfilmes és mozgókép kultúrát. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Képzési jellemzők: 

Képzés kezdete: 2020. szeptember

Helyszín: Pécs

Foglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben: hétköznap

levelező munkarendben: félévenként ötször két nap, mely hétköznapra is eshet

 

Nyelvi kimenet: A mesterfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

 

 

Főbb témakörök: 

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • a dokumentumfilm-készítés filmesztétikai, társadalomtudományi, film- és kultúrtörténeti háttere 14-26 kredit;
 • dokumentumfilm-rendezés és a film létrehozásának folyamata 58-90 kredit;
 • a dokumentumfilm-készítés hazai és nemzetközi pályázati, fejlesztési és produkciós közege 2-10 kredit.

 

A képzés elméleti és gyakorlati modulokból áll.  Az első két félévben a XXI. század igényeinek megfelelően témájában és megközelítési módjában alapvetően interdiszciplináris jellegű. Széleskörű lehetőséget kínál a társadalmi problémák (pl. kisebbségi lét, szociális területek, kultúraközvetítés) a mozgókép intermediális formái (pl. képregény, animáció, dokudráma, fikciós film stb.) és a tudományos módszerek (pl. kognitív pszichológia, narratológia, művészetterápia, esztétika, a mozgókép elmélete és története) megismerésére és elsajátítására. A második két félévben a gyakorlati képzés során lehetőség van részképzésre különböző hazai és külföldi stúdiókban és központokban, így a pécsi UnivTV-nél, a budapesti  az Értékmegőrző Kortárs Művészeti Stúdió és Filmarchívumban és a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Színház és Televízió karán, ahol magas technikai szinten a szakmai legkiválóbbjainál lehet elsajátítani a filmkészítés tudományát.

 

A szakmai gyakorlat a tantervben meghatározottak szerinti, filmkészítésben (írás, előkészítés, forgatás, utómunka), különböző szakmai eseményeken (fesztivál, workshop, konferencia) való részvétel Magyarországon, külföldön.

 

A képzés kis csoportos formában folyik, alkalmanként terepen, speciális feltételek között, alkotó tábor keretein belül. A hallgatók több alkalommal aktívan vesznek részt szakmai eseményeken, fesztiválokon.

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

A) A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

 

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: valamennyi képzési terület bármely alapképzési szakja.

 

B) A felvételi vizsga

A szóbeli vizsgán a jelölt

a) ismerteti korábban, az alábbi témák valamelyik alapján elkészített, 5-15 perces kisfilmjét:

 • egy érdekes személyiség, lakóhely vagy épület sokoldalú bemutatása
 • egy néprajzi jelenség (fesztivál, hagyomány, divat stb.) ismeretterjesztő jellegű bemutatása
 • kortárs szociális jelenségek megközelítése szociográf stílusban vagy narratív formában (pl. a dokudráma eszközeivel)
 • videoriport készítése
 • videoesszé készítése társadalmi, történelmi, művészettörténeti témában

 

b) majd kötetlen beszélgetést folytat az alábbi témákban:

 • mozgóképkultúra múltja, jelene, jövője
 • kortárs szociális és társadalmi kérdések
 • a dokumentumfilm-készítés lehetőségei korunk digitális kultúrájában (pl. dokudráma, animált, interaktív dokumentumfilm)

 

C) Pontszámítás

A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben fejezik ki, melyet kisfilm értékelése (max. 45 pont),  a beszélgetés értékelése (max. 45 pont) és a többletpontok (max. 10) összege ad.

Kapcsolat: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda

Tel./Fax.: 72/501-513

E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu

Kari honlap: http://www.btk.pte.hu

 

Filozófia- és Művészetelméleti Intézet

Filmtudományi és Vizuális Tanulmányok Tanszék

Tanszéki honlap: https://www.filmstudiespecs.com

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)