Egészségturizmus szervező specializáció (Egészségügyi szervező alapszak)

Ha szívesen foglalkozol emberekkel, nyitott személyiséged van, szeretsz programokat szervezni és érdekel az egészség megóvása akkor itt a helyed! Az egészségturizmus magában foglalja a gyógy- és wellnessturizmust is, ahol a kliensek fő motivációja az egészségi állapotuk javítása, egészségük megőrzése.

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolódó képzések
  • Kapcsolat
  • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
7 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
N:10<46; L: 10<20
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
NK:
300.000 Ft/félév
LK:
300.000 Ft/félév
Legutóbbi ponthatár
NÁ: 
284
NK: 
284
Felvételi követelmények
Lásd: felvételi információk menüpontban
A képzés helyszíne(i)
PTE ETK Zalaegerszegi Képzési Központ (8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 33.)
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
egészségügyi szervező
Képzés célja: 

Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák:

A képzés célja egészségügyi szervező szakemberek képzése, akik az egészségügy, az egészségturizmus, valamint a társadalom- és humánbiztosítás működésének törvényszerűségeit felismerve és átlátva képesek magas színvonalon ellátni a felsorolt területek informatikai, adatszolgáltatási, gazdálkodási, tervezési és elemzési, valamint szervezési feladatait. Képesek az egészségügy működéséhez szükséges és működése során keletkezett információk rögzítésére, tárolására, visszakeresésére, hatékony kiértékelésére, valamint az informatikai rendszerek üzemeltetésére. Képesek továbbá az egészségturisztikai piacban rejlő lehetőségek felismerésére, kiaknázására, ugyanakkor komplex egészségturisztikai projektek megtervezésére és kivitelezésére. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az alkalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. 

Egészségturizmus szervező specializáció: Olyan szakemberek képzése, akik ismerik az egészségügyi és egészségturisztikai intézmények rendszerét, működésének módját, az európai együttműködési lehetőségeket, a speciális egészségturisztikai szolgáltatások megszervezésének rendszereit, módszereit, a vendégekkel való bánásmód elméleti és gyakorlati hátterét, képesek az orvosi útmutatások alapján az egyének egészségi állapotának megfelelő egészségturisztikai programok készítésére, az egészséges életmódot segítő preventív szakmai anyagok készítésére, részt venni az egészségmegőrzést szolgáló tevékenységek szervezésében és vezetésében.

Képzési jellemzők: 

A képzési idő: 7 félév.
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210 kredit

a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)

a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 20 kredit

intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 10 kredit

a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 11 kredit

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

alapozó egészségtudományok 15-20 kredit;

alkalmazott egészségtudományok 35-40 kredit;

matematika- és számítástudományok 5-10 kredit;

bölcsészettudományok 4-6 kredit;

társadalomtudományok 20-25 kredit.

A képzésben válaszható specializációk tudományágai, szakterületei és azok kreditaránya:

A specializáció kreditaránya további 80 kredit:

egészségbiztosítási specializáció: - alkalmazott egészségtudományok 10-15 kredit, - egészségbiztosítási szakismeretek 45-55 kredit, - közgazdaságtudományok 15-20 kredit;

Idegennyelvi követelmény:

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Szakmai gyakorlatra vonatkozó követelmények:

A szakmai gyakorlat időtartama legalább 8 hét. A szakmai gyakorlat további követelményeit a szak tanterve határozza meg.

Főbb témakörök: 

Alapozó törzstárgyak: például társadalomismeret, pszichológia, informatika, elsősegélynyújtás, népegészségtan, egészségügyi szakmai ismeretek, filozófia, kommunikáció, egészségügyi latin, jogi ismeretek, klinikai alapismertek, kutatás módszertani és biostatisztikai ismeretek.

Szakmai törzstárgyak: például matematika, közegészségtan, egészségügyi azonosító rendszerek, adatszolgáltatás az egészségügyben, közgazdasági ismeretek, az egészségügyi ellátás struktúrája, pénzügyi ismeretek, számviteli ismeretek, az egészségügy gazdaságtana.

Differenciált szakmai ismeretek tantárgyai:

egészségturizmus szervező: például rehabilitációs, rekreációs, prevenciós szakismeretek, turizmus rendszere és környezete, gyógyturisztikai alapismeretek, vendéglátás alapjai, szervezése, turizmus gazdaságtana, turizmus marketing, szálloda menedzsment, utazásszervezés, értékesítés.

Szakirányok, specializációk: 

egészségbiztosítási specializáció
egészségügyi ügyvitelszervező specializáció
egészségturizmus szervező specializáció

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

Felvételi követelmények/vizsgatárgyak:

Figyelem! A felvételi alapképzési szakra történik, melynek neve: egészségügyi szervező (BSc), tehát a felvi.hu oldalon a jelentkezéskor ezt a szakmegnevezést kell keresni! Specializáció választása intézményen belül történik.

FIGYELEM! Jogszabályi változás! A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § (3) b) pontja szerint feltétel, hogy a jelentkező legalább egy tantárgyból emelt szintű érettségi vizsgát teljesítsen, abban az esetben, ha nem rendelkezik még felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel.

Kettőt kell választani: biológia, vagy fizika, vagy informatika, vagy kémia, vagy magyar nyelv és irodalom, vagy matematika, vagy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (választható: egészségügy ismeretek, vagy egészségügyi ismeretek, vagy egészségügyi technika ismeretek, vagy egészségügyi technikai ismeretek, vagy közgazdaság ismeretek, vagy közgazdasági ismeretek, vagy szociális ismeretek), vagy egy idegen nyelv (választható nyelvek: angol, francia, latin nyelv, német, olasz, orosz, spanyol), vagy egy szakmai előkészítő tárgy (választható: egészségügyi alapismeretek, vagy közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan vagy üzleti gazdaságtan) vagy szociális alapismeretek).

hallgatói jogviszony létesítésének feltétele (sikeres felvételi eljárást követően, passzív félév felvétele iránti kérelem esetén is) az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmassági vizsgálatról és minősítésről szóló 40/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet értelmében a Pécsi Tudományegyetem által szervezett orvosi egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat, az önköltségi díjakat és a felvétel egyéb követelményeit a felvi.hu oldalon találja.

 

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat, az önköltségi díjakat és a felvétel egyéb követelményeit a felvi.hu oldalon találja.

Elhelyezkedési területek: 

Egészségturizmus szervező specializáció: gyógyszállókban, szanatóriumokban, rehabilitációs intézetekben, gyógy- és termálfürdőkben, wellness- és rekreációs központokban, illetve egyéb az egészségturizmushoz kapcsolódó intézményekben.

Kapcsolat: 

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon kérhető!

PTE ETK „A” épület 7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4.

Hallgatói információs előadó: BOGNÁR Judit

tel.: +36-30-184-22-89

info@etk.pte.hu 

www.facebook.com/pteetk

www.instagram.com/pte_etk

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat, az önköltségi díjakat és a felvétel egyéb követelményeit a felvi.hu oldalon találja.

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)