Egészségügyi tanár mesterszak

Ha az egészségmegőrzés és- visszaállítás, az életminőség az egyének egészségi állapotának javítása fontos, s erre oktatni, nevelni szeretnél a pedagógia leghatékonyabb eszközeivel itt a helyed!

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolódó képzések
  • Kapcsolat
  • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
4 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
NÁ: 7<10 fő; NK: 3<5 fő, LÁ: 7<40 fő, LK: 3<10 fő
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
NK:
400 000 Ft (teljes költség)
LK:
400 000 Ft (teljes költség)
Legutóbbi ponthatár
LÁ: 
54
Felvételi követelmények
Felvételi elbeszélgetés (Sz)
A képzés helyszíne(i)
Egészségtudományi Kar (7621 Pécs, Mária u. 5-7.)
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
Okleveles egészségügyi tanár
Képzés célja: 

Azokat, akik egészségtudományi szakképzettséggel (ápoló, dietetikus, gyógytornász-fizioterapeuta, mentőtiszt, szülésznő, népegészségügyi ellenőr, védőnő, orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus, egészségügyi szakoktató) rendelkeznek, s az egészségmegőrzés és- visszaállítás egyéni és társadalmi normáit és gyakorlatár megismerve, az életminőség javítása érdekében problémamegoldó, korszerű életmodelleket, a megváltozott egészségi állapotnak megfelelő életvitelt ajánlani, s erre oktatni, nevelni szeretnének a pedagógia leghatékonyabb eszközeivel, módszereivel.

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

Felvételi pontok számítása, általános szabályok:

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen informálódjon, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során kell benyújtani. Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál. 

Intézményi szabályok:

A Kar a jelentkező teljesítményét felvételi pontszámmal, 100 pontos rendszerben értékeli, amelyet a tanulmányi pontok, a felvételi vizsgapontok és a többletpontok összegzése, vagy a felvételi vizsgapontok megkettőzése és a többletpontok hozzáadása, vagy a tanulmányi pontok megkettőzése és a többletpontok hozzáadása alapján kell kiszámítani. A többletpontok összege maximum 10 pont lehet. A Kar a mesterképzésben a tanulmányi pontokat az oklevél minősítéséhez rendelt alábbi pontszámok szerint számítja: jeles - 45 pont, jó - 36 pont, közepes - 27 pont, elégséges - 18 pont.A Kar a kiemelkedő szakmai teljesítményért 5 többletpontot ad. Kiemelkedő szakmai teljesítménynek minősül az egészségügyi szociális munkamesterképzési szak esetében a sikeres szociális szakvizsga, az ápolás, az egészségügyi menedzser, a fizioterápia, a klinikai laboratóriumi kutató, a népegészségügyi, a sportmenedzser, a tanári [4 félév [egészségügyi tanár],] valamint a táplálkozástudományimesterképzési szakok esetében az igazolt, kiemelkedő tudományos tevékenység. 

Pontszámítás: Felvételi pontok:  - felvételi elbeszélgetés: 45 pont  - oklevél minősítése alapján: 45 pont vagy  - oklevél minősítés duplázása: 90 pont vagy  - felvételi elbeszélgetés duplázása: 90 pont Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható.  - Esélyegyenlőségi maximális pont: 6 pont     - fogyatékosság: 2 pont     - gyermekgondozás: 2 pont     - hátrányos helyzet: 2 pont  - 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 2 pont  - 1. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 4 pont  - 1. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 2 pont  - 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 4 pont  - 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 2 pont  - 2. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 6 pont  - 2. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 4 pont  - intézményi TDK 1-3. hely: 5 pont  - kiemelkedő szakmai teljesítmény: 5 pont  - OTDK 1-3. hely: 5 pont.

Csatolandó dokumentumok:

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, szakmai tevékenység igazolása.

 

Felhívjuk szíves figyelmed, hogy az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat, az önköltségi díjakat és a felvétel egyéb követelményeit a felvi.hu oldalon találod.

Elhelyezkedési területek: 

A képzés célja olyan egészségtudományi szakemberek képzése, akik ismerik a hazai egészségügy működését, az ápolás közép- és felsőszintű intézményrendszerét az egészségtudomány szerepét és fejlesztésének lehetőségét a társadalom életében. Alkalmasak az ápolás tudományos problémáinak megoldására, új ápolási ismeretek felkutatására és mindezek gyakorlati hasznosításában történő hatékony részvételre. A végzettek felkészültek lesznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

Hallgatóink mondták: 

Mit üzen a hallgatóknak visszatekintve?

  • Legyenek büszkék arra, hogy ezen az egyetemen szerezhetik meg a diplomájukat.
Kapcsolat: 

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon kérhető!

PTE ETK „A” épület 7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4.

Hallgatói információs előadó: BOGNÁR Judit

tel.: +36-30-184-2289

info@etk.pte.hu 

www.facebook.com/pteetk

www.instagram.com/pte_etk

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)