Egészségügyi ügyvitelszervező specializáció (Egészségügyi szervező alapszak)

Érdekel az egészségügy, de nem akarsz közvetlenül a betegekkel foglalkozni? Van érzéked az informatika és analitika iránt? Bírod a matekot? Ha igen a válasz, az ügyvitelszervező szakmát Neked találták ki!

 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolódó képzések
 • Kapcsolat
 • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
7 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
NA és NK: 10<46 fő, LA és LK: 10<20 fő
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
NK:
300 000 Ft (teljes költség)
LK:
300 000 Ft (teljes költség)
Legutóbbi ponthatár
NÁ: 
284
NK: 
284
Felvételi követelmények
Lásd: felvételi információk menüpontban
A képzés helyszíne(i)
PTE ETK Zalaegerszegi Képzési Központ (8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 33.)
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
Egészségügyi szervező
Képzés célja: 

Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák:

A képzés célja egészségügyi szervező szakemberek képzése, akik az egészségügy, az egészségturizmus, valamint a társadalom- és humánbiztosítás működésének törvényszerűségeit felismerve és átlátva képesek magas színvonalon ellátni a felsorolt területek informatikai, adatszolgáltatási, gazdálkodási, tervezési és elemzési, valamint szervezési feladatait. Képesek az egészségügy működéséhez szükséges és működése során keletkezett információk rögzítésére, tárolására, visszakeresésére, hatékony kiértékelésére, valamint az informatikai rendszerek üzemeltetésére. Képesek továbbá az egészségturisztikai piacban rejlő lehetőségek felismerésére, kiaknázására, ugyanakkor komplex egészségturisztikai projektek megtervezésére és kivitelezésére. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az alkalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. 

Egészségügyi ügyvitelszervező specializáció: Olyan szakemberek képzése, akik az egészségügy működéséhez szükséges és működése során keletkező információk rögzítését, tárolását, visszakeresését és célszerű kiértékelését végző számítógépes rendszereket üzemeltetni képesek, azok kifejlesztésében az egészségügy speciális igényeinek megfogalmazásával közreműködnek valamint képesek a korszerű informatikai módszereket a gyógyítási munka szerves részeként alkalmazni.

Képzési jellemzők: 

A képzési idő: 7 félév.
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210 kredit

 • a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
 • a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 20 kredit
 • intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 10 kredit
 • a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 11 kredit

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • alapozó egészségtudományok 15-20 kredit;
 • alkalmazott egészségtudományok 35-40 kredit;
 • matematika- és számítástudományok 5-10 kredit;
 • bölcsészettudományok 4-6 kredit;
 • társadalomtudományok 20-25 kredit.

A képzésben válaszható specializációk tudományágai, szakterületei és azok kreditaránya:

A specializáció kreditaránya további 80 kredit:

egészségügyi ügyvitelszervező specializáció: - alkalmazott egészségtudományok 15-20 kredit, - egészségügyi ügyviteli szakismeretek 45-55 kredit, - közgazdaságtudományok 10-15 kredit;

Idegennyelvi követelmény:

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Szakmai gyakorlatra vonatkozó követelmények:

A szakmai gyakorlat időtartama legalább 8 hét. A szakmai gyakorlat további követelményeit a szak tanterve határozza meg.

Főbb témakörök: 

Alapozó törzstárgyak: például társadalomismeret, pszichológia, informatika, elsősegélynyújtás, népegészségtan, egészségügyi szakmai ismeretek, filozófia, kommunikáció, egészségügyi latin, jogi ismeretek, klinikai alapismertek, kutatás módszertani és biostatisztikai ismeretek.

Szakmai törzstárgyak: például matematika, közegészségtan, egészségügyi azonosító rendszerek, adatszolgáltatás az egészségügyben, közgazdasági ismeretek, az egészségügyi ellátás struktúrája, pénzügyi ismeretek, számviteli ismeretek, az egészségügy gazdaságtana.

Differenciált szakmai ismeretek tantárgyai:

 • egészségügyi ügyvitelszervező: döntéstámogatás az egészségügyben, adatszerkezetek és algoritmusok, betegségbiztosítási ellátások és szolgáltatások, az egészségügyi ellátás informatikája, információs rendszerek tervezése és üzemeltetése, egészségügyi minőségbiztosítási rendszerek, Európai Uniós pénzügyek, adatbiztonság, adatvédelem, biológiai jelfeldolgozás.
Szakirányok, specializációk: 

egészségbiztosítási specializáció
egészségügyi ügyvitelszervező specializáció
egészségturizmus szervező specializáció

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

Felvételi követelmények/vizsgatárgyak:

Figyelem! A felvételi alapképzési szakra történik, melynek neve: egészségügyi szervező (BSc), tehát a felvi.hu oldalon a jelentkezéskor ezt a szakmegnevezést kell keresni! Specializáció választása intézményen belül történik.

FIGYELEM! Jogszabályi változás! A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § (3) b) pontja szerint feltétel, hogy a jelentkező legalább egy tantárgyból emelt szintű érettségi vizsgát teljesítsen, abban az esetben, ha nem rendelkezik még felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel.

Kettőt kell választani: biológia, vagy fizika, vagy informatika, vagy kémia, vagy magyar nyelv és irodalom, vagy matematika, vagy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (választható: egészségügy ismeretek, vagy egészségügyi ismeretek, vagy egészségügyi technika ismeretek, vagy egészségügyi technikai ismeretek, vagy közgazdaság ismeretek, vagy közgazdasági ismeretek, vagy szociális ismeretek), vagy egy idegen nyelv (választható nyelvek: angol, francia, latin nyelv, német, olasz, orosz, spanyol), vagy egy szakmai előkészítő tárgy (választható: egészségügyi alapismeretek, vagy közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan vagy üzleti gazdaságtan) vagy szociális alapismeretek).

hallgatói jogviszony létesítésének feltétele (sikeres felvételi eljárást követően, passzív félév felvétele iránti kérelem esetén is) az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmassági vizsgálatról és minősítésről szóló 40/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet értelmében a Pécsi Tudományegyetem által szervezett orvosi egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat, az önköltségi díjakat és a felvétel egyéb követelményeit a felvi.hu oldalon találja.

 

 

Elhelyezkedési területek: 

Egészségügyi ügyvitelszervező specializáció: a hallgatók elhelyezkedési lehetősége tanulmányaik befejezése után rendkívül széleskörű. Pl: egészségügyi ellátás, gyógyszerészeti cégek, informatikai cégek, biztosító társaságok, pénzintézetek, államigazgatás, tanácsadó cégek, társadalombiztosítási kifizetőhelyek. A betöltött munkakörök skálája rendkívül széles: informatikus, ügyvitelszervező, irodavezető, menedzser, PR-munkatárs, kontroller, marketinges, tanácsadó, és a legkülönbözőbb minőségbiztosítási és gazdasági munkakörök.

 

Hallgatóink mondták: 

Mi jut eszébe a PTE-ről?

"Az első felsőoktatási intézmény Magyarországon, ahol diplomát szereztem, és büszke leszek rá mindig. Az országban az elsők között kaptam Egészségügyi szervező, egészségturizmus szakirányos diplomát!"

"Az egyetemi évek, vizsgák, közös tanulások, sikerélmények."

Kapcsolat: 

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon kérhető!

PTE ETK „A” épület 7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4.

Hallgatói információs előadó: BOGNÁR Judit

tel.: +36-30-184-2289

info@etk.pte.hu 

www.facebook.com/pteetk

www.instagram.com/pte_etk

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat, az önköltségi díjakat és a felvétel egyéb követelményeit a felvi.hu oldalon találja.

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)