Etnikai kisebbségi egészségfejlesztő referens szakirányú továbbképzés

A korszerű ismeretek segítségével hatékonyan képes közvetíteni a problémák megoldása során a többségi társadalom és a roma kisebbség között, illetve elősegíti a célpopuláció egészségmagatartásának fejlesztését, hozzájárul betegségeinek megelőzéséhez.

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolat
  • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
3 félév
Finanszírozási forma
Önköltséges
Képzési forma
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
Zalaegerszeg: L:20<30 fő
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
LK:
100 000 Ft (teljes költség)
Legutóbbi ponthatár
Felvételi követelmények
A kar által meghirdetett feltételek szerint.
A képzés helyszíne(i)
Zalaegerszegi Képzési Központ (8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 33.)
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
Etnikai kisebbségi egészségfejlesztő referens
Képzés célja: 

Olyan etnikai kisebbségi egészségfejlesztő referens képzése, aki korszerű ismeretei segítségével hatékonyan képes közvetíteni a problémák megoldása során a többségi társadalom és a roma/cigány/cigány kisebbség között, illetve tevékenységével az adott szakterületen mindenkor elősegíti a célpopuláció egészségmagatartásának fejlesztését, hozzájárul betegségeinek megelőzéséhez, egészségkárosodásainak megszüntetéséhez.

Képzési jellemzők: 

Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 90 kredit. A képzés törzsanyaga öt modulból tevődik össze, amelyek az etnikai kisebbségi egészségfejlesztő referens szakirányú továbbképzés keretén belül oktatásra kerülő tantárgyakat foglalják magukba.

Főbb témakörök: 

Társadalomtudományi ismeretek tanulmányi terület:

A törzsanyag-rész célja, hogy a hallgató korszerű alapozó társadalomtudományi ismeretekre tegyen szert, melyeknek birtokában mindazon területeken képes lesz elősegíteni a többségi társadalom és a kisebbség kapcsolatát, ahol integrációs problémák illetve egészségkárosító hatások működnek. A képzés speciális pedagógiai, egészségszociológiai, szociálpolitikai ismeretanyaga hivatott felkészíteni a hallgatót a fentiekben említett kompetenciákra.

Roma/cigány népismeret tanulmányi terület:

A törzsanyag-rész célja a hallgató megismertetése a magyarországi kisebbségek eredetével, történetével, kulturális sajátosságaival, a jelenkor magyar társadalmában elfoglalt helyzetével, problémáival.

Medicinális tanulmányi terület:

A törzsanyag-rész célja, hogy a hallgató a kisebbség egészségmegőrzésének, betegségmegelőzésének vonatkozásában korszerű ismeretekre tegyen szert, melyeknek birtokában képes az egészség fogalmát értelmezni, befolyásoló tényezőit megfigyelni, az egészséget, mint értéket közvetíteni a kisebbség számára, illetve tevékenysége során közreműködni az említett kisebbség egészségmegőrzésében, betegségeik esetén kapcsolatot tartani az ellátó team és a rászorultak között. 

Kommunikáció-konfliktuskezelés tanulmányi terület:

A törzsanyag-rész célja, hogy a hallgató a tantárgyak ismeretanyagának birtokában képes legyen empátiás viselkedést tanúsítani a kisebbségi közösség tagjaival szemben, kölcsönösen figyelembe véve a realitásokat, illetve az adott területeken esetlegesen kialakuló krízishelyzetekben hatékonyan közvetítsen a többségi társadalom képviselői és a kisebbség között.

Nyelvi tanulmányi terület:

A törzsanyag-rész célja, hogy a hallgató a képzés során olyan nyelvi ismeretanyagot sajátítson el iskolai, illetve egyéni felkészüléssel, melynek segítségével adott munkaterületen dolgozva képes lesz a mindennapi élet helyzeteiben, illetve speciális esetekben kapcsolatot tartani a kisebbség tagjaival, közvetíteni a többségi társadalom intézményes elvárásait a kisebbség anyanyelvén.

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

Részvétel feltétele: Bármely képzési területen alapképzésben szerzett végzettség.

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint nyelvvizsga bizonyítvány másolata (ha van), 1 db igazolványkép.

Elhelyezkedési területek: 

Közoktatásban, ahol óvodapedagógusi, tanítói, tanári, gyógypedagógusi, kollégiumi nevelői, szociálpedagógusi, könyvtárosi, szakoktatói munkájuk során szakmai és pedagógusi ismereteiket kiegészítve a roma/cigány kisebbségi körbe sorolható egészségfejlesztését, integrálását szolgálják.

Kapcsolat: 

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon kérhető!

PTE ETK „A” épület 7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4.

Hallgatói információs előadó: BOGNÁR Judit, FÜLÖP Petra

tel.: +36-30-184-22-89, +36-30-184-2428

info@etk.pte.hu 

www.facebook.com/pteetk

www.instagram.com/pte_etk

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat, az önköltségi díjakat és a felvétel egyéb követelményeit a felvi.hu oldalon találja.

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)