Fitness, wellness és táplálkozás terapeuta szakirányú továbbképzés

A fitness, wellness és táplálkozásterapeuta képes egyénre szabott fittségi, életmód, egészségfejlesztő, wellness valamint táplálkozási tanácsadásra, illetve egyénre szabott fittségi fejlesztő, egészségfejlesztő wellness programok kidolgozására, megszervezésére.

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolat
  • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
2 félév
Finanszírozási forma
Önköltséges
Képzési forma
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
Pécs L:20<30 fő
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
LK:
130 000 Ft (teljes költség)
Legutóbbi ponthatár
Felvételi követelmények
Lásd: felvételi információk menüpontban
A képzés helyszíne(i)
Egészségtudományi Kar (7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.)
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
Fitness, wellness és táplálkozás terapeuta
Képzés célja: 

A képzés célja, olyan korszerű elméleti, szakmai és gyakorlati felkészültséggel rendelkező fitness, wellness és táplálkozás terapeuták képzése, akik naprakész specifikus tudásuk birtokában képesek az egészségtelen életmóddal összefüggő károsodások és /vagy sportsérülések utáni rehabilitációs folyamatokban, illetve az életmódot változtatni kívánók irányításában való aktív, hatékony részvételre.

A fitness, wellness és táplálkozásterapeuta képes egyénre szabott fittségi, életmód, egészségfejlesztő, wellness valamint táplálkozási tanácsadásra, illetve egyénre szabott fittségi fejlesztő, egészségfejlesztő wellness programok kidolgozására, megszervezésére, levezetésére, terápiás étrend kialakítására. Elméletorientált gyakorlati és módszertani tudása képessé teszi arra is, hogy az egészséget, a jó közérzetet, az életminőséget javítandó, masszázs és mozgásterápiák, spa kezelések, diétás és egyéb fizioterápiás kezelések valamint stresszoldó technikák alkalmazásával álljon a kliensek szolgálatára.

Képzési jellemzők: 

A képzési idő 2 szemeszter. A képzés levelező munkarendben, szemeszterenként 4-5 alkalommal történik.

Főbb témakörök: 

Alapozó ismeretkörök: 

medicinális ismeretek (anatómia, élettan, kórélettan), egészségfejlesztés, népegészségtan. Szakmai törzsanyag: rekreáció elmélet, edzéselmélet- rekreációs edzéselmélet, preventív táplálkozás- sporttáplálkozás, fizioterápiás alapismeretek.

Differenciált szakmai ismeretek:

fitness, wellness elmélete és gyakorlata, dietetika, betegség-specifikus fizioterápia, wellness masszázsformák, stresszoldó és relaxációs technikák, mozgásterápiák, spa kezelések, diétás és egyéb fizioterápiás kezelések

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

A kar által meghirdetett feltételek szerint.

Orvos és egészségtudomány, sporttudomány és pedagógusképzés képzési területén szerzett egyetemi, főiskolai, vagy azzal egyenértékű felsőfokú egészségügyi végzettséggel rendelkezőket.

Részvétel feltétele: Legalább alapképzésben szerzett oklevél és az alábbi szakképzettségek valamelyike: orvos- és egészségtudomány képzési területen: okleveles orvosdoktor, dietetikus, gyógytornász-fizioterapeuta, okleveles fizioterapeuta, okleveles rehabilitációs szakember, okleveles táplálkozástudományi szakember; sporttudomány képzési területen belül: humánkineziológus, rekreációszervező és egészségfejlesztő, testnevelő-edző, okleveles humánkineziológus, okleveles rekreáció irányító; pedagógusképzés képzési területen belül: tanító, testnevelő tanár, okleveles gyógytestnevelő tanár, okleveles egészségfejlesztés tanár, egészségtan-tanár.

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint nyelvvizsga bizonyítvány másolata (ha van), 1 db igazolványkép..

Elhelyezkedési területek: 

A fitness, wellness és táplálkozás terapeuta képzés keretében megszerzett ismeretek és készségek jól alkalmazhatók az egészségturizmus valamennyi területén, gyógy- és wellness szállodákban, gyógy- és termálfürdőkben. Ezekben az intézményekben a végzettek alkalmassá válnak felső- és középszintű vezetői vagy tanácsadói munkakörök betöltésére.

Kapcsolat: 

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon kérhető!

PTE ETK „A” épület 7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4.

Hallgatói információs előadó: BOGNÁR Judit, FÜLÖP Petra

tel.: +36-30-184-22-89, +36-30-184-2428

info@etk.pte.hu 

www.facebook.com/pteetk

www.instagram.com/pte_etk

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat, az önköltségi díjakat és a felvétel egyéb követelményeit a felvi.hu oldalon találja.

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)