Fizika alapszak (angol nyelven is meghirdetett képzés)

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolat
  • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
6 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
NÁ+NK: 5 < 30 fő, NK (angol): 5 < 20 fő
Az oktatás nyelve
Magyar és angol
Költségtérítés összege
NK:
500 000 Ft/félév
Legutóbbi ponthatár
NÁ: 
293
NK: 
293
Felvételi követelmények
Lásd: Felvételi információk menüpontban
A képzés helyszíne(i)
Természettudományi Kar (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.)
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
Fizikus
Képzés célja: 

A képzés célja olyan fizikusok képzése, akik megszerzett ismeretek birtokában képesek tanulmányaikat a képzés második ciklusában (MSc) folytatni, ill. egyénileg és szervezett formában további tanulmányokat végezni.

Általános műveltségük, korszerű természettudományos szemléletmódjuk képessé teszi őket arra,hogy a műszaki és gazdasági életben, valamint az államigazgatásban irányító, szervező részfeladatokat lássanak el.  

Képzési jellemzők: 

A foglalkozások formája: előadás, laborgyakorlat, szeminárium
A foglalkozások gyakorisága: naponta, órarend szerint

Főbb témakörök: 

A szakiránytól független rész közös matematikai, informatikai és fizikai alapozást tartalmaz, a szakirányokban pedig a következő ismereteket lehet elsajátítani.

  • Az informatikus fizika szakirányon az informatikai ismereteken (programozás, operációs rendszerek, számítógép technika, hálózati ismeretek, adatbázisok, internet alkalmazások) van a hangsúly.
  • A fizikus szakirányon az elméleti fizika, felsőbb matematika ismeretek mellett szerepelnek informatikai, és szélesebb körű fizika tárgyak.

Minden szakirány tartalmazza annak lehetőségét, hogy a hallgató a nagyszámú választható tárgyból egyénileg alakítsa ki képzési profilját. 

Szakirányok, specializációk: 

Választható szakirányok:

  • informatikus fizika
  • fizikus
Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

Fizika érettségi, valamint egyet kell választani az alábbi érettségi tárgyak közül: biológia, földrajz, informatika, kémia, matematika, természettudomány, ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (bányászat ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek), szakmai előkészítő tárgy (elektronikai alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan))

 

A jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány

Elhelyezkedési területek: 

A szakot elvégzők számára középtávon bőséges elhelyezkedési lehetőséget biztosít a munkaerőtől egyre magasabb képzettséget elváró modern ipar bővülése, az informatikai szolgáltatások most kiépülő területei. Az elmélyült természettudományos és informatikai ismeretek jól használhatók makrogazdasági elemzéssel foglalkozó munkahelyeken (kockázatelemzés), gazdasági elemzéseket végző tanácsadó cégeknél.

A tanulmányaikat befejezők programozóként, rendszergazdaként, információs rendszerek üzemeltetőiként helyezkedhetnek el. Intézetünk meghatározó szerepet tölt be az EU finanszírozású ELI Szuperlézer projekthez kapcsolódó képzésekben, ami nagy előnyt jelenthet a későbbi ottani elhelyezkedéshez. Külkapcsolataink lehetővé teszik, hogy a kutatói pályát választók fokozatszerzés után eredményesen kapcsolódjanak be nemzetközi kutatási projektekbe.

Kapcsolat: 

PTE Természettudományi Kar - Tanulmányi Osztály
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
E-mail: felveteli@gamma.ttk.pte.hu
Honlap: http://www.ttk.pte.hu/felvetelizok

 


PTE Oktatási Igazgatóság
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Telefon: (72) 501-681Fax: (72) 501-616
E-mail:  infokti@pte.hu
Honlap: http://felveteli.pte.huhttp://kti.pte.hu

 

A képzésről további információ a Fizikai Intézet honlapjántalálható: http://physics.ttk.pte.hu/felvetelizoknek/bsc.shtml
 

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)