Földrajz alapszak (angol nyelven is meghirdetett képzés)

 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat
 • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
6 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
NÁ+NK: 10 < 70 fő, NK (angol): 5 < 20 fő
Az oktatás nyelve
Magyar és angol
Költségtérítés összege
NK:
500 000 Ft/félév
Legutóbbi ponthatár
NÁ: 
292
NK: 
292
Felvételi követelmények
Lásd: Felvételi információk menüpontban
A képzés helyszíne(i)
Természettudományi Kar (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.)
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
Geográfus
Képzés célja: 

Az alapképzés célja az, hogy hallgatóink elsajátítsák a földrajzi látás- és gondolkodásmód alapjait, megtanulják mindazoknak az eszközöknek és módszereknek az alkalmazását, amelyet a geográfia a földrajzi tér természeti és társadalmi jelenségeinek és folyamatainak leírására és elemzésére használ, valamint bővítsék és elmélyítsék földrajzi tudásukat.

A képzés sikeres elvégzésével képesek lesznek a térbeli jelenségek leírására, azok elemzésére, vizsgálatára, az ok-okozati kapcsolatok feltárására hagyományos és térinformatikai eszközökkel. Ezáltal nem csak a mesterképzésbe való belépésük lesz zökkenőmentes, hanem a munkaerőpiacon is használható képességeket kapnak, amelyek alkalmassá teszik őket sokféle elemző, tervező, fejlesztő munkakör betöltésére.

Képzési jellemzők: 

A foglalkozások formája: előadás, laborgyakorlat, szeminárium
A foglalkozások gyakorisága: naponta, órarend szerint

 

A földrajzi alapképzés elvégzése utat nyit a geográfus mesterképzésen túl számos más MSc és MA szak felé is.

Főbb témakörök: 
 • Természettudományi, humán és gazdasági ismeretek: csillagászat, éghajlattan, fizika, földrajztudományi alapismeretek, földtan, informatika, matematika, statisztika, társadalomtudományi alapismeretek, térinformatika
 • Geográfus szakmai ismeretek: biogeográfia, Európa természet- és társadalomföldrajza, földtörténet és őslénytan, gazdaságföldrajz, geomorfológia, Kárpát-medence természetföldrajza, Magyarország társadalomföldrajza, népességföldrajz, talajtan, társadalomföldrajz, településföldrajz, terepgyakorlat vízföldrajz
Szakirányok, specializációk: 

Specializációk:

 • geoinformatika
 • táj- és környezetföldrajz
 • terület- és településfejlesztés
 • turizmus
Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

Földrajz érettségi, valamint egyet kell választani az alábbi érettségi tárgyak közül: biológia, fizika, informatika, kémia, matematika, természettudomány, történelem, ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (bányászat ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek), szakmai előkészítő tárgy (elektronikai alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan))

 

A jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány

Elhelyezkedési területek: 

Elsősorban a specializációban szerzett ismeretek, az általános földrajzi kompetenciák és a geoinformatikai tudás alapján, jellemzően az alábbi területeken, a köz- és magánszférában egyaránt:

 • területfejlesztés: területi tervező, pályázatíró, projektmenedzser munkakörökben; turizmus: turisztikai referens, turisztikai desztináció-menedzser, idegenvezető és hasonló turisztikai munkakörökben
 • környezetvédelem: környezetvédelmi referens, természetvédelmi őr egyéb munkakörök: térinformatikus (közműcégek, egyéb vállalkozások, önkormányzatok), területi tervező, ingatlanpiaci szakértő, kutató
Hallgatóink mondták: 

Mi jut eszébe a PTE-ről?

"Mérföldkő a jövőt, a tudást és a megélhetést illetően. Jó döntést hoztam, amikor a Pécsi Tudományegyetemre jelentkeztem!"

Kapcsolat: 

PTE Természettudományi Kar - Tanulmányi Osztály
Tanulmányi Osztály
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
E-mail: felveteli@gamma.ttk.pte.hu
Honlap: http://www.ttk.pte.hu/felvetelizok

 

PTE Oktatási Igazgatóság
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Telefon: (72) 501-681
Fax: (72) 501-616
E-mail: felveteliinfo@pte.hu
Honlap: http://felveteli.pte.huhttp://kti.pte.hu

 

További információk a Földrajzi Intézet honlapján (http://foldrajz.ttk.pte.hu/felvetelizok) és Facebook-oldalán (facebook.com/foldrajziintezet.pte), valamint személyes érdeklődés esetén a foldrajz@gamma.ttk.pte.hu címen.

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)