Földtudományi alapszak (angol nyelven is meghirdetett képzés)

 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat
 • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
6 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
NÁ+NK: 5 < 30 fő, NK (angol): 5 < 20 fő
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
NK:
500 000 Ft/félév
Legutóbbi ponthatár
NÁ: 
346
NK: 
346
Felvételi követelmények
Lásd: Felvételi információk menüpontban
A képzés helyszíne(i)
Természettudományi Kar (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.)
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
Földtudományi kutató
Képzés célja: 

A képzés célja olyan földtudományi kutatók képzése, akik korszerű természettudományos szemléletmódjuk, a földtudományok elméletének és gyakorlatának ismeretében képessé válnak arra, hogy a tudományos életben, a nemzetgazdaság különböző intézményeiben, valamint az ipari erőforrás-kutatásokban önálló szervező és irányító feladatot lássanak el, és hivatásuknak tekintsék a Föld megismerését és védelmét.

A nemzetközi kapcsolattartáshoz és a szakirodalom tanulmányozásához legalább egy idegen nyelve használatát középszinten elsajátítanak. Megfelelő matematikai, informatikai, fizikai, kémiai, biológiai és földtudományok műveléséhez megfelelő matematikai, informatikai, fizikai és kémiai ismeretekkel rendelkeznek. A szakterületük átfogó jellege miatt ismeretekkel rendelkeznek a geológia, meteorológia,  talajtan és térinformatika területén.

A speciális ismereteinek birtokában, képesek a földtudomány magas szintű művelése iránti társadalmi igények kielégítésére, a felmerülő problémák önálló felismerésére és megoldására, a rész- és társtudományokhoz csatlakozó határterületeken is. Önálló és irányító munkaköröket tudnak betölteni a földtudományhoz kapcsolódó, a földtudomány eredményeit alkalmazó munkahelyeken.

Kutató-fejlesztő intézetekben, szakigazgatási szervekben alkotó módon képesek bekapcsolódni az ipar, a mező- és erdőgazdaság, a vízügy, a települési önkormányzatok, valamint a természetvédelem területén jelentkező földtudományi szakképzettséget igénylő feladatok megoldásába. Rendszeres szakmai önképzés alapján képesek az új tudományos eredményeket megérteni, feldolgozni, és alkotó módon alkalmazni azokat munkájukban. Siker esélyével pályáznak a mesterfokozat (MSc) szintű képzésre.

Képzési jellemzők: 

A foglalkozások formája: előadás, laborgyakorlat, szeminárium
A foglalkozások gyakorisága: naponta, órarend szerint

 

A terepi kutatásoktól (olykor távoli tájakon) a laboratóriumi mérésekig sokféle színes munkát végzünk. Elmondhatjuk magunkról, hogy nincs két egyforma munkanapunk, még akkor sem, ha valamely szakhatóságnál, vagy hivatalban dolgozunk, nem beszélve az egyéni vállalkozókról, önállószakértőkről. Szakmai közösségünk országosan is kis létszámú, a természetes emberi kapcsolatok, a segítőkészség, a baráti együttműködés jellemzi. 

Főbb témakörök: 
 • Általános alapozó ismeretek: matematika, fizika, kémia, informatika.
 • Szakmai alapozó tárgyak: földtudományi alapismeretek: földtan, meteorológia, csillagászati földrajz, geomorfológia, térinformatika, hidrológia és hidrogeológia
 • Szakmai tárgyak: rendszeres ásványtan, geofizika, geokémia, geofizika, őslénytan, műszaki földtan
Szakirányok, specializációk: 

Választható specializációk:

 • geológus
Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

Kettőt kell választani az alábbi érettségi tárgyak közül: biológia, fizika, földrajz, informatika, kémia, matematika, természettudomány, ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (bányászat ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek), szakmai előkészítő tárgy (elektronikai alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan))

 

A jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány

Elhelyezkedési területek: 

Hallgatóink már a BSc képzésben bekapcsolódhatnak a karon folyó tudományos kutatásokba a geológia, a meteorológia, és a talajtan területén.
A BSc-n végzett hallgatóinknak a következő szakokon tanulhatnak tovább:

 • PTE TTK Geográfus MSc Geomorfológia Szakirány
 • Szegedi Tudományegyetem TTK Földtudomány MSc szak
 • Az ELTE TTK Geológus MSc

Az MSc fokozat megszerzését követően lehetőség van a doktori fokozat megszerzésére a PTE TTK Földtudományi Doktori Iskolájában.

Elhelyezkedésre a környezetvédelmi és a nyersanyagkutató cégeknél (a Dél-Dunántúli régióban például: Mecsekérc Zrt., Mecsek-Öko Környezetvédelmi Zrt., Biokom Kft., Waterplan.), a geoturisztikában vagy például a természetvédelmi hatóságoknál van lehetőség.

Kapcsolat: 

PTE Természettudományi Kar - Tanulmányi Osztály
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
E-mail: felveteli@gamma.ttk.pte.hu
Honlap: http://www.ttk.pte.hu/felvetelizok

 

PTE Oktatási Igazgatóság
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Telefon: (72) 501-681
Fax: (72) 501-616
E-mail: felveteliinfo@pte.hu
Honlap: http://felveteli.pte.huhttp://kti.pte.hu

 

További információ a képzésről a Kar következő oldalán található: http://www.ttk.pte.hu/TO/FELVETELI/alapkepz.html 

 

A képzéssel kapcsolatos szakmai információk:
Dr. Kovács János egyetemi adjunktus
Telefon: (72) 503-600/24245
E-mail: jones@gamma.ttk.pte.hu 
 

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)