Gazdaságinformatikus mesterszak

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolat
  • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
4 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
NÁ: 5 < 10 fő, NK: 5 < 10 fő
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
NK:
500 000 Ft/félév
Legutóbbi ponthatár
NÁ: 
86
Felvételi követelmények
Felvételi vizsga: szakmai és motivációs beszélgetés
A képzés helyszíne(i)
Természettudományi Kar (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.)
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
Gazdaság-informatikus, mesterszakon (MSc in Business Information Management)
Képzés célja: 

Célunk olyan szakemberek képzése, akik képesek az üzleti folyamatokat megérteni, problémákat feltárni és az információkezelést érintő megoldásokat kidolgozni. Alkalmasak a folyamatokat támogató ICT rendszerekkel szemben támasztott igények felismerésére, fejlesztésre és az alkalmazások menedzselésére, valamint kutatási-fejlesztési feladatok ellátására, PhD képzés keretében való továbbtanulásra.

A vállalatok szerint egyre inkább alkalmazási orientációjú szakemberekre van szükség, hiszen az ICT problémák ma már a tervezés, a projektek, a szervezeti beillesztés, a biztonság, az üzemeltetés területén jelentkeznek. A program a PTE három karának együttműködésében, a TTK vezetésével folyik, felhasználva az országosan élvonalba tartozó közgazdasági mesterképzések lehetőségeit.  

Képzési jellemzők: 

A foglalkozások gyakorisága: naponta, órarend szerint.

Közös képzés a PTE Közgazdaságtuományi Karával.

Főbb témakörök: 

Modern fejezetek a számítástudományból, operációkutatás, alkalmazott statisztika és ökonometria, üzleti intelligencia, vállalati információ- és tudás-menedzsment ICT eszközei, marketing menedzsment, befektetési döntések, üzleti adatbázis-tervezés és programozás, operációkutatási modellezés, kvantitatív döntési módszerek, mesterséges intelligencia matematikai alapjai, termelés- és folyamat-menedzsment, folyamat-modellezés, dinamikus rendszerek, projektmunka (csoportos és egyéni) 

Szakirányok, specializációk: 

A képzés nem jelöl meg szakirányokat.

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

A mesterszakok esetében a képzési és kimeneti követelmények (KKK) meghatározzák, hogy a mesterképzésbe történő belépésnél előzményként mely szakok fogadhatóak el, továbbá azt, hogy a mesterképzésbe való felvétel feltételeként meghatározott ismeretkörökből mennyi kredit előzetes teljesítését szükséges igazolni. 

Jelentkezéskor teljes kreditértékkel vehető figyelembe: a gazdaságinformatikus alapképzési szak
A szak esetében elsősorban számításba vehetőek a mérnök-informatikus, a programtervező informatikus, a gazdálkodási és menedzsment, a gazdaságelemzés, valamint a pénzügy és számvitel szakok. 
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok a szakok, amelyeket a kreditátviteli bizottság elfogad. 
A felvételhez elismertethető kell legyen legalább 70 kredit az alábbiakból: 

  • természettudományok (10 kredit): analízis, valószínűségszámítás, statisztika, operációkutatás, matematika, számítástudomány
  • gazdasági és humán ismeretek (20 kredit): közgazdaságtani, vállalat-gazdaságtani, gazdaságtudományi, pénzügyi, jogi ismeretek, EU-ismeretek, menedzsment, vezetéselmélet (döntéselmélet, módszertan) 
  • informatika (40 kredit): számítógép-architektúrák, operációs rendszerek, számítógéphálozatok, programozás-elmélet, programnyelvek, programtervezés, adatbázis-kezelés, IR-architektúrák fejlesztés, -menedzselés, minőségbiztosítás, integrált fejlesztőeszközök, fejlesztési támogatások, informatikai audit, integrált vállalatirányítási rendszerek, speciális alkalmazások

A felvétel feltétele min. 40 kredit elfogadtatása a felsoroltakból: a hiányzó krediteket két féléven belül meg kell szerezni.  

Elhelyezkedési területek: 

Ma sikeresek azok a szakmai párosítások, amikor gazdálkodási és informatikai ismeretekkel egyaránt felvértezett munkatársakat lehet az informatikai projektek és rendszerek mellé állítani. A BSc alapszak tapasztalatain kialakultak a szakmai tárgyak, a gazdálkodási szemléletű esettanulmányok, oktatási anyagok. Kiépült egy vállalati támogatói háttér (szakmai jelenlét, gyakornoki programok, állásajánlatok).

Kapcsolat: 

PTE Természettudományi Kar - Tanulmányi Osztály
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
E-mail: felveteli@gamma.ttk.pte.hu
Honlap: http://www.ttk.pte.hu/felvetelizok

 

PTE Oktatási Igazgatóság
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Telefon: (72) 501-681 Fax: (72) 501-616
E-mail: infokti@pte.hu
Honlap: http://felveteli.pte.huhttp://kti.pte.hu

 

A képzésről további információ a Matematikai és Informatikai Intézet honlapján található: http://www.mii.ttk.pte.hu/kepzeseink

A képzés letöltése pdf formátumban: