Grafikusművész tervezőgrafika szakirány osztatlan

    

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolat
  • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
10 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
6 < 20 fő
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
NK:
950 000 Ft/félév
Legutóbbi ponthatár
NÁ: 
362
NK: 
362
Felvételi követelmények
Lásd: felvételi információk menüpontban
A képzés helyszíne(i)
Művészeti Kar (7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 16.)
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
Okleveles grafikusművész
Szakirányok, specializációk: 

tervezőgrafika szakirány

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

A Grafikusművész mesterképzési szak, tervezőgrafika szakirány 10 féléves osztatlan mesterképzés, ezért a képzésre érettségivel rendelkezők jelentkezését fogadjuk el.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételeiről bővebb információt a http://art.pte.hu/felveteli címen lehet megtudni.

A felvételi pontszámokhoz a előadó-művészet, alkotóművészet és muzikológia alapszak és a zenetanári osztatlan képzés területén nem számítanak be többletpontokat.

 

Grafikusművész osztatlan képzés, tervezőgrafika szakirány

grafikusművész szak, tervezőgrafika szakirány szakon a felvételi vizsga célja: az alkalmassági vizsga felmérési eredményei után a jelölt forma, szín- és téralakító, kompozíciós képességének, a vizsgált jelenségek értelmezése terén, valamint a vizuális nyelvi kifejezésmódok alkalmazása terén tanúsított érzékenységének, egyéni tervezőművészi (tervezőgrafikai) invencióinak, művészettörténeti, kortárs autonóm és tervezőművészeti tájékozottságának, a tervezőművészi pályára való alkati alkalmasságának felmérése, szakmai gyakorlati (rajz, festés, kreatív szakmai feladatok), valamint szóbeli (pályaalkalmassági beszélgetés) és írásbeli vizsga alapján.

A pályaalkalmassági beszélgetés során a jelölt mutassa be tájékozottságát a kortárs autonóm és tervezőművészet területén és bizonyítsa alkalmasságát a tervezőművészi pályára

Az alkalmassági vizsga: otthonról hozott munkák bemutatása.

Az alkalmassági vizsga értékelése: "megfelelt"/"nem felelt meg"

 

  1. A szakmai gyakorlati vizsga részei

Fejtanulmány (maximum: 50x70 cm) szabadon választott technikával

Aktrajzolás (maximum: 70x100 cm) szabadon választott technikával

Kreatív, szakmai (tervezőgrafikai) gyakorlati feladatok

 

  1. A szóbeli és az írásbeli vizsga részei:

Művészettörténeti, kortárs autonóm és tervezőművészeti ismeretek (írásbeli, teszt)

Otthoni munkák bemutatása: tanulmányrajzok (fej, akt), szakmai jellegű (tervezőgrafikai) munkák mappában (minimum 20, maximun 30 munka)

Pályaalkalmassági beszélgetés (a jelölt általános műveltségének és a tervezőművészi pályára való alkalmasságának felmérése)

 

Gyakorlati vizsga: 200 pont

 

Gyakorlati képzőművészeti vizsga összesen: 90 pont

-          aktrajzolás: 0-20 pont

-          fejtanulmány: 0-20 pont

-          kreatív feladat: 0-50 pont

 

Szóbeli és írásbeli szakelméleti vizsga összesen: 110 pont

-          művészettörténeti, tervezőművészeti ismeretek: 0-10 pont

-          otthoni munkák bemutatása: 0-70 pont

-          pályaalkalmassági beszélgetés: 0-30 pont

 

 

A felvételi vizsgán összesen 200 pont szerezhető, a megszerzett összpontszám megkétszerezésével alakul ki a végleges pontszám. A középiskolai hozott pontok beszámítására nincs lehetőség.

Elhelyezkedési területek: 
  • önálló tervezőgrafikus,
  • alkotóművész
Hallgatóink mondták: 

Mi jut eszébe a PTE-ről?

"Második otthon, jó közösség."

Kapcsolat: 

Művészeti Kar
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 16.

Design és Médiaművészeti Intézet
Vályi Viktória - 72/501-500/22878

e-mail: tervezografika@pte.hu

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)