Gyógyszerismertető szakirányú továbbképzés

A gyógyszerismertető képes szakszerű és korszerű információk birtokában az egészségügyi személyzetet tájékoztatni és etikus tanácsokkal ellátni a legújabb gyógyszer- és gyógyászati ipari termékekről, valamint azok főbb alkalmazási köréről. 

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolat
  • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
2 félév
Finanszírozási forma
Önköltséges
Képzési forma
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
Pécs L:20<30 fő, Szombathely: 20<30
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
LK:
130 000 Ft (teljes költség)
Legutóbbi ponthatár
Felvételi követelmények
Lásd: felvételi információk menüpontban
A képzés helyszíne(i)
Egészségtudományi Kar (7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.), Szombathelyi Képzési Központ (9700 Szombathely, Jókai u. 14.)
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
Gyógyszerismertető
Képzés célja: 

A szakirányú továbbképzés célja, hogy a jelentkezőknek széleskörű egészségügyi, intézményi, hálózati és gyógyszer ismereteket nyújtson. Mindezeken túlmenően a jó kapcsolatteremtő készség kialakítására is hangsúlyt helyez a képzés.

Képzési jellemzők: 

A képzési idő 2 szemeszter. Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 60 kredit. A képzés levelező munkarendben szemeszterenként 3-4 alkalommal történik.

Főbb témakörök: 

Gyógyszerpiaci elméleti ismeretek: 15 kredit (A magyar egészségügy rendszere. Az egészségügyi finanszírozás rendszere. Gyógyszertörvény alapfogalmai. A magyar gyógyszerpiac. A gyógyszerismertetői tevékenység alapjai. Etikus gyógyszer - kommunikáció) 

A gyógyszerismertetői tevékenység alapjai: 15 kredit (Munkatervezés, munkarend és időgazdálkodás. Adminisztráció. Marketing - medical ismeretek. Rendezvényszervezés. Klinikai vizsgálatok.) 

Gyógyszerismertetői tevékenység a gyakorlatban: 10 kredit (A gyógyszer - kommunikáció technikái. Jelentési rendszere)Kommunikáció: 10 kredit (Aktivitás a gyógyszerpiacon: Álláskeresés, önmotiváció)

Szakdolgozat: 10 kredit

Szakirányok, specializációk: 

A szakirányú továbbképzést követően a hallgatók az arra irányuló feltételek teljesítése esetén a kar mesterképzésein is folytathatják tanulmányaikat, illetve a mester fokozat lehetővé teszi, hogy a hallgatók a kar doktori képzésében vegyenek részt, melynek végén doktori fokozatot (PhD) szerezhetnek.

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

Orvos- és egészségtudomány képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel, vagy legalább alapképzésben szerzett biológus, illetve vegyész oklevéllel, vagy a fentieknek megfeleltethető korábbi képzési rendszerben szerzett oklevéllel rendelkezőket.

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint nyelvvizsga bizonyítvány másolata (ha van), 1 db igazolványkép.

 

Elhelyezkedési területek: 

Az utóbbi időben egyre nagyobb szerep jut az egészségügy működésében a piaci szemléletnek világszerte, mely események alól hazánk sem kivétel. A számos hazai és nemzetközi gyógyszeripari és gyógyászati termékeket forgalmazó cég egyre jelentősebb számban hoz a piacra újabbnál újabb termékeket, melyek között az egészségügyi személyzetnek az eligazodás egyáltalán nem könnyű.

Kapcsolat: 

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon kérhető!

PTE ETK „A” épület 7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4.

Hallgatói információs előadó: BOGNÁR Judit, FÜLÖP Petra

tel.: +36-30-184-22-89, +36-30-184-2428

info@etk.pte.hu 

www.facebook.com/pteetk

www.instagram.com/pte_etk

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat, az önköltségi díjakat és a felvétel egyéb követelményeit a felvi.hu oldalon találja.

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)