Gyógytornász szakirány (Ápolás és betegellátás alapszak)

A gyógytornász nem masszőr és nem is aerobik oktató! A masszázs és torna diktálás csak egy szelete annak a sok eszköznek, amivel egy gyógytornász eléri a csodát: visszaadja a fájdalommentes mozgás örömét.

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolat
  • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
8 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
N (Pécs):15<110 (Zeg); N: 15<120 (Pécs); N (Szhely): 10<30
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
NK:
300.000 Ft/félév
Legutóbbi ponthatár
NÁ: 
325
NK: 
325
Felvételi követelmények
Lásd: felvételi információk menüpontban
A képzés helyszíne(i)
Egészségtudományi Kar (7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.), Zalaegerszegi Képzési Központ (8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 33.), Szombathelyei Képzési Központ (9700 Szombathely, Jókai u. 14.)
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
gyógytornász-fizioterapeuta
Képzés célja: 

A képzés célja ápoló és betegellátó szakemberek képzése, akik az egyén, a család, a közösség és a társadalom egészségvédelméről és az egészség helyreállításáról, valamint az egészségügyi és szociális ellátásról szerzett ismereteik alapján képesek az egészségügyi és szociális ellátás szintjén a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs munkában önálló felelősséggel részt venni. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az alkalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Képzési jellemzők: 

A képzési idő félévekben: 8 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit

  - a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)

  - a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 20 kredit

  - intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 10 kredit

  - a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 12 kredit

  - a szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 120 kredit

Szakmai jellemzők
A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

- alapozó egészségtudományok 15-20 kredit;

- alkalmazott egészségtudományok 30-35 kredit;

- ápolástudományok 4-6 kredit;

- táplálkozástudományok 2-5 kredit;

- gyógyszertudományok 2-4 kredit;

- természettudományok 6-8 kredit;

- bölcsészettudományok 6-8 kredit;

- társadalomtudományok 8-12 kredit.

A szakirányok további tudományágai, szakterületei és azok kreditaránya

gyógytornász szakirány:
- alkalmazott egészségtudományok 5-10 kredit,
- elméleti- és klinikai orvostudományok 10-15 kredit,
- fizioterápia és mozgástudományok 90-100 kredit;

Idegennyelvi követelmény

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat időtartama 14 hét. A szakmai gyakorlat további követelményeit a szak tanterve határozza meg.

Főbb témakörök: 

Főbb tantárgycsoportok:

alapozó ismeretek 30-35 kreditpont: etika, egészségfejlesztés-egészségnevelés, egészségügyi informatika, egészségügyi műszaki alapismeretek, filozófia, idegen szaknyelv, orvosi latin, szociológia, szociálpolitika, egészségügyi jogi, gazdasági és menedzsment ismeretek, népegészségtan, oxiológia elsősegélynyújtás, toxikológia, modern betegellátás eszközrendszere;

szakmai törzsanyag 55-65 kreditpont: egészségtudományi ismeretkörök: addiktológia, anatómia, ápolásetika, ápolástan, biokémia, biológia, dietetika, élettan-kórélettan, fizioterápia, gerontológia, gyógyszertan, klinikai ismeretek, közegészségtan-járványtan, mikrobiológia, személyiség- és kommunikációfejlesztési ismeretek: személyiség lélektan, szociálpszichológia, beteg ember lélektana, életkorok pszichológiája, személyiség- és kommunikációfejlesztő csoporttréning;

differenciált szakmai anyag 110-130 kreditpont:

  • Gyógytornász szakirány: fizioterápiai alapok, manuális technikák kardiorespiratorikus betegségek fizioterápiája, mozgásszervi betegségek fizioterápiája, neurológiai és pszichiátriai fizioterápia, csecsemő-gyermekgyógyászati és szülészet-nőgyógyászati fizioterápia, rehabilitáció, elektrodiagnosztika, radiológia és képalkotó eljárások;
Szakirányok, specializációk: 

gyógytornász

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

ÚJDONSÁG! A nappali munkarendű gyógytornász BSc képzés már Szombathelyi Képzési Központunkban is elérhető!

Felvételi követelmények/vizsgatárgyak:

Kettőt kell választani: biológia, vagy fizika, vagy informatika, vagy kémia, vagy magyar nyelv és irodalom, vagy matematika, vagy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (egészségügy ismeretek), vagy egy idegen nyelv (választható nyelvek: angol, francia, latin nyelv, német, olasz, orosz, spanyol), vagy szakmai előkészítő tárgy (választható: egészségügyi alapismeretek, vagy közgazdasági alapismeretek).

A hallgatói jogviszony létesítésének feltétele (sikeres felvételi eljárást követően, passzív félév felvétele iránti kérelem esetén is) az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmassági vizsgálatról és minősítésről szóló 40/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet értelmében a Pécsi Tudományegyetem által szervezett orvosi egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés.

Felhívjuk szíves figyelmed, hogy az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat, az önköltségi díjakat és a felvétel egyéb követelményeit a felvi.hu oldalon találod.

Elhelyezkedési területek: 

Rohanó világban, de mégis mozgásszegényen élünk, ezért a gyógytornászoknak bőven akad feladata. Kreatív és empatikus személyiséggel te lehetsz a következő speciális terápia megalkotója, egy újdonsült Dévény, McKenzie vagy Schrott! Ha nem akarsz az egészségügyben elhelyezkedni, választhatsz fitnesz-, wellness-, sportközpontokat, sportegyesületeket, gyógyfürdőket és gyógyszállókat munkahelyedül. Kellő gyakorlattal magánpraxist is nyithatsz. Tanfolyamokkal bővítheted tudásod, de ha kutatni, oktatni szeretnél, vár a Fizioterápia MSc képzés, majd egészségtudományi doktori iskolánkban a PhD fokozat.

Kapcsolat: 

Bővebb információ a Tanulmányi Osztályon kérhető!

PTE ETK „A” épület 7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4.

Hallgatói információs előadó: BOGNÁR Judit, FÜLÖP Petra

tel.: +36-30-184-22-89, +36-30-184-2428

info@etk.pte.hu 

www.facebook.com/pteetk

www.instagram.com/pte_etk

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat, az önköltségi díjakat és a felvétel egyéb követelményeit a felvi.hu oldalon találja.

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)