Hidrobiológus mesterszak

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolat
  • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
4 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
NÁ: 5 < 10 fő, NK: 5 < 10 fő
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
NK:
700 000 Ft/félév
Legutóbbi ponthatár
Felvételi követelmények
Felvételi vizsga: szakmai és motivációs beszélgetés
A képzés helyszíne(i)
Természettudományi Kar (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.)
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
Okleveles hidrobiológus
Képzés célja: 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett természettudományi, mezőgazdasági, matematikai és informatikai alapismereteik és a hidrobiológia legfontosabb fogalmainak, alapvető összefüggéseinek és a szakirányok szerinti speciális ismereteinek birtokában képesek a kísérleti és a terepi munka során nyert eredmények kritikus elemzésére, valamint kutatási és fejlesztési célú feladatok megtervezésére, megoldására és értékelésére.

Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.  

Képzési jellemzők: 

A foglalkozások gyakorisága: naponta, órarend szerint, egyes félévekben tömbösítve  

Főbb témakörök: 
  • Alapozó ismeretek: biostatisztika, kutatásmódszertan és tudományos kommunikáció, térinformatika, ökológiai vízigény, molekuláris biológia, taxonómia, élővizek ökológiája, szünbiológiai szabályozás
  • Szakmai törzsanyag: hidrológia, hidrofizika és hidrogeográfia, vízi és vizes élőhelyek, élettájak és életformatípusok, vízi anyagforgalom és produkcióbiológia, hidrotoxikológia, alkalmazott hidrobiológia, vízgazdálkodás, vízminőségi modellezés
Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés feltétele: felsőfokú oklevél (KKK szerinti megfelelő elővégzettség)

Elhelyezkedési területek: 

A hidrobiológus mesterszakot elvégzők elhelyezkedési lehetőségei olyan területeken adottak, ahol a felszíni és felszín alatti vizekben zajló folyamatok részletes ismerete elengedhetetlen. Kutatóintézetekben, államigazgatásban, minisztériumoknál, vízügyi, természet- és környezetvédelmi szerveknél, az ÁNTSZ hálózatában, civil szervezeteknél, természettudományi gyűjteményeknél, a versenyszférában minden olyan vállalkozásnál, amely vízhasználati és/vagy vízkibocsátási tevékenységet végez, vagy akár az egyre specializálódó tanácsadói piacon.

Kapcsolat: 

PTE Természettudományi Kar - Tanulmányi Osztály
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
E-mail: felveteli@gamma.ttk.pte.hu
Honlap: http://www.ttk.pte.hu/felvetelizok

 

PTE Oktatási Igazgatóság
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Telefon: (72) 501-681 Fax: (72) 501-616
E-mail: felveteliinfo@pte.hu
Honlap: http://felveteli.pte.huhttp://kti.pte.hu

 

A képzésről további információ a Kar honlapján található: http://www.ttk.pte.hu/felvetelizok/kepzeseink

 

A képzéssel kapcsolatos szakmai információk: 
Dr. Csabai Zoltán egyetemi docens 
Telefon: +36-72-503-600 / 24811 mellék 
E-mail: csabai@gamma.ttk.pte.hu    

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)