Hulladékgazdálkodási szakmérnök szakirányú továbbképzés

A Hulladékgazdálkodási Szakmérnök képzésben műszaki vagy agrár képzési területen alapképzésben szerzett mérnöki oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat
 • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
2 félév
Finanszírozási forma
Önköltséges
Képzési forma
Levelező
Képzés indulása
Februári indulás
Felvételi irányszám
10<20 fő
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
LK:
250 000 Ft / félév
Legutóbbi ponthatár
Felvételi követelmények
Lásd: felvételi információk menüpontban
A képzés helyszíne(i)
Műszaki és Informatikai Kar (7624 Pécs, Boszorkány út 2.)
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
Hulladékgazdálkodási szakmérnök
Képzés célja: 

A szakirányú továbbképzés általános célja, a hulladékgazdálkodás szakterületei számára olyan szakmérnökök képzése, akik a célirányos objektumok működésének, üzemeltetésének feltételeit, műszaki rendszereit, a fejlődés tényezőit átfogóan ismerik, továbbá képesek a szakterülethez kapcsolódó projektek, fejlesztések kezdeményezésére, megtervezésére és azok megvalósításának irányítására.

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

A felvétel feltétele:
A képzésben a műszaki vagy az agrár képzési területen alapképzésben szerzett mérnöki oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

A képzésben okleveles gépészmérnökök, mezőgazdasági gépészmérnökök, műszaki menedzserek, agrármérnökök, okleveles kertészmérnökök, okleveles gazdasági mérnökök, okleveles környezetgazdálkodási agrármérnökök, mező-gazdasági mérnökök, kertészmérnökök, növénytermesztési mérnökök, állattenyésztési mérnökök, gazdasági mérnökök, környezetgazdálkodási agrármérnökök, tájgazdálkodási mérnökök, illetve üzemmérnökök, továbbá az alapképzésben (BSc) végzett gépészmérnökök, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnökök, mezőgazdasági mérnökök, kertészmérnökök, növénytermesztési mérnökök, állattenyésztési mérnökök, gazdasági és vidékfejlesztési agrár-mérnökök, valamint környezetgazdálkodási agrármérnökök vehetnek részt.

Elhelyezkedési területek: 

A továbbképzési szakon megszerzett ismeretek, kompetenciák birtokában a szakmérnökök alkalmassá válnak:

 • települések, vagy a kisebb régiók érdekében a szakterület szempontjainak, lehetőségeinek felismerésére és a problémák, valamint a szükséges teendők integrált megfogalmazására
 • hulladékgazdálkodási cégek bármely műszaki munkakörének ellátására
 • települések hulladékgazdálkodási feladataihoz műszaki támogatásra önkormányzati szférában
 • települési önkormányzatok működési területén, mezőgazdasági nagy- és kisüzemekben és magánvállalkozásokban a környezetgazdálkodási, ezen belül kiemelten a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok, szakigazgatási feladatok ellátására, menedzselésére és szaktanácsadásra
 • a hulladékgazdálkodás infrastrukturális erőforrásainak kiválasztására, azok ésszerű kihasználására, fejlesztésére és fenntartására
 • engedélyezési eljárásokban való részvételre hulladékgazdálkodási területet érintő beruházások során
 • hulladékgazdálkodási eljárások (technológiák, műveletek, berendezések, készülékek) kiválasztásához, tervezéséhez, teszteléséhez, beüzemeléséhez, üzemviteli beavatkozásokhoz szükséges szakmérnöki szerepek ellátására
 • környezetközpontú irányítási rendszerek kiépítésének kezdeményezésére és működtetésére, környezeti hatástanulmányok, felülvizsgálatok megvalósításában való szakmérnöki közreműködésre
 • hulladékgazdálkodási érintettségű projektek pályázataiban és lebonyolításában történő szakmai részvételre
 • különböző szakterületek közötti koordinációra, így megalapozott, körültekintő hulladékgazdálkodással kapcsolatos vélemények megfogalmazására, döntéselőkészítői szerepkör betöltésére.
Kapcsolat: 

PTE MIK Mérnöki és Smart Technológiák Intézet/Környezetmérnöki Tanszék
e-mail: korny@mik.pte.hu

Dolgosné Dr. Kovács Anita
tanszékvezető
e-mail: kanita@mik.pte.hu

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)