Informatikus könyvtáros alapszak

Az ideális jelentkező alkalmas az emberekkel való kapcsolat kialakítására és jó kapcsolattartásra, jó kommunikációs és szervezőkészséggel, alapszintű pedagógiai, pszichológiai érzékkel, érdeklődéssel rendelkeznek, jó az együttműködő készségük, kihívásnak tekintik a szolgáltatói tevékenységet, képesek egyéni döntések meghozatalára és csoportmunkára, érdeklődést mutatnak az információfeldolgozás, -tárolás, -visszakeresés folyamata iránt. 

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolódó képzések
  • Kapcsolat
  • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
6 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
5<20 fő
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
NK:
225.000 Ft / félév
LK:
180.000 Ft / félév
Legutóbbi ponthatár
NÁ: 
296
NK: 
296
LÁ: 
389
LK: 
389
Felvételi követelmények
emelt szintű érettségi
A képzés helyszíne(i)
Pécs
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
Informatikus könyvtáros (a specializáció megnevezésével)
Képzés célja: 

A képzés során korszerű könyvtári–informatikai ismeretekkel rendelkező könyvtári és tájékoztatási szakemberek képzése a célunk. A végzett hallgatók képesek a különböző könyvtártípusok, valamint a szaktájékoztatási feladatokat végző intézmények megalapozott gyakorlati szaktudást igénylő munkaköreinek ellátására. Képesek a különböző információhordozók, dokumentumok gyűjtésére, feldolgozására, tárolására és közreadására, valamint a könyvtári munka és tájékoztatási tevékenység szervezésére. Felkészültek az információs szolgáltatások működtetésére; számítógépes szakirodalmi információs rendszerek alkalmazására.

 

A képzésben résztvevők olyan iskolai és városi könyvtárakban, mint például a Tudásközpont, Csorba Győző Könyvtár végezhetik a szakmai gyakorlatot, ahol a fent említett, a képzés során már elsajátított tudásukat a gyakorlatban is tesztelhetik, tovább fejleszthetik. 

 

Az alapszakra azoknak a szakma iránt érdeklődőknek érdemes jelentkezniük, akik alkalmas az emberekkel való kapcsolat kialakítására és jó kapcsolattartásra, jó kommunikációs és szervezőkészséggel, alapszintű pedagógiai, pszichológiai érzékkel, érdeklődéssel rendelkeznek, jó az együttműködő készségük, kihívásnak tekintik a szolgáltatói tevékenységet, képesek egyéni döntések meghozatalára és csoportmunkára, érdeklődést mutatnak az információfeldolgozás, -tárolás, -visszakeresés folyamata iránt. A képzett szakemberektől elvárható, hogy felismerjék az európai és hazai kulturális örökség különféle könyvtári dokumentumokban található alkotásait és értékeit. A képzés részeként minden hallgatónak teljesítenie kell a kötelező szakmai gyakorlatot; ezt elvégezhetik bármelyik könyvtártípusban vagy információszolgáltató szervezetnél. A végzettek alkalmasak kisebb közművelődési és szakkönyvtárak, valamint az iskolai könyvtárak szolgáltatásainak megszervezésére és irányítására, a nagyobb könyvtárak, információs intézmények önálló szervezeti egységeinek vezetésére, tájékoztatási tevékenység szervezésére.

Képzési jellemzők: 

Foglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben: naponta,

levelező munkarendben: havonta egyszer három nap (ált. csütörtöktől szombatig)

 

 

 

Minor szakként felvehető: IGEN

A szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok: specializáció

 

Nyelvi kimenet: Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Főbb témakörök: 

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

- társadalom- és bölcsészettudományok 15-25 kredit;

- könyvtártan és információszervezés 30-40 kredit;

- menedzsment ismeretek 5-20 kredit;

- informatika 15-25 kredit;

- kommunikációs ismeretek 5-20 kredit.

A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret. A válaszható specializációk kreditaránya további 35-50 kredit.

 

A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai törzsanyag részeként a szakmai gyakorlat könyvtárakban és információszolgáltató szervezetekben végzett gyakorlatokat foglal magában. Az összesen minimum 300 óra időtartamú szakmai gyakorlatok követelményeit a felsőoktatási intézmény tanterve határozza meg, kreditértéke 15 kredit.

Szakirányok, specializációk: 

média- és információs műveltség

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

Érettségi-felvételi vizsgatárgyak:

kettőt kell választani: informatika v. informatika ismeretek v. informatikai alapismeretek v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

 

Lásd még: http://btk.pte.hu/alapkepzeseink_ba 

Elhelyezkedési területek: 

Tipikus munkahelyek:

A végzett hallgatók főképp könyvtári, közgyűjteményi munkahelyeken dolgozhatnak, így közkönyvtárakban, szakkönyvtárakban, iskolai könyvtárakban vagy múzeumokban. Emellett általános informatikai, adat- és adatbázis-kezelési feladatokat támasztó, gazdasági tevékenységet kiegészítő, információs szolgáltatásokat ellátó egyéb munkakörökben is elhelyezkedhetnek. Kisebb mértékben, de a foglalkoztatók között lehet számítani az elektronikus vagy nyomtatott médiára, valamint egyéb információszolgáltatást végző intézményekre, művelődési központokra, kulturális intézményekre is.

Tipikus beosztás, munkakör: informatikus könyvtáros, informatikus (support, help-desk, programozó, fejlesztő), iskolai könyvtáros, könyvtáros, könyvtári asszisztens, tankönyvi referens, információs munkatárs, iratkezelő, irodavezető, irodai ügyintéző, koordinátor, múzeumi gyűjteménykezelő

Kapcsolat: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda

Tel.: (72) 501-513

E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu

Kari honlap: www.btk.pte.hu 

Humán Fejlesztési és Művelődéstudományi Intézet

Intézeti honlap: https://btk.pte.hu/hfmi  

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)