Jogász osztatlan képzés

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolat
  • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
10 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
110-140 fő
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
NK:
240 000 Ft/félév
LK:
230 000 Ft/félév
Legutóbbi ponthatár
NÁ: 
440
NK: 
284
LÁ: 
242
LK: 
242
Felvételi követelmények
Kötelező feltétel legalább egy tárgyból az emeltszintű érettségi vizsga.
A képzés helyszíne(i)
Állam- és Jogtudományi Kar (7622 Pécs, 48-as tér 1.)
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
Jogász. Az MA végzettség egyben doktori cím viselésére is jogosít, melynek rövidítése dr. jur (állam- és jogtudományi doktor).
Képzés célja: 

A képzés célja jogász képzettségű szakemberek képzése, akik az állam- és jogtudomány, valamint a jogászi tevékenységekhez kapcsolódó más társadalomtudományok alapjainak birtokában, a jogrendszer főbb jogterületeinek és jogintézményeinek, az állam működésének, a jogalkotás és a jogalkalmazás módszereinek ismeretében, korszerű szakismereteikre és jogászi műveltségükre tekintettel alkalmasak az állami és magánszférában jogászi tevékenységre, gyakorlati tapasztalatok megszerzésével, szakmai továbbképzéssel a jogi szakvizsgához kötött munkakörök betöltésére. Részt tudnak venni a nemzetközi- és különösen az európai térben a gazdasági, társadalmi, államközi és civil szféra problémáinak megoldásában és szervezésében. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Képzési jellemzők: 

A jogi asszisztens OKJ-s bizonyítvánnyal, jogi felsőoktatási szakképzés és igazságügyi igazgatási alapszakos végzettséggel rendelkezők esetében egyes teljesített tantárgyakat a jogász képzés tantervébe beszámíthatók.

Szakirányok, specializációk: 

A Karon egységes jogászképzés folyik. Szakirányok és specializációk nincsenek, azonban a hallgatói érdeklődést a differenciált szakmai ismeretek és a szakmai kiegészítő ismeretek körében meghirdetett tantárgyak rendkívül széles választéka elégíti ki

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

történelem és
angol v. francia v. latin nyelv v. magyar nyelv és irodalom v. német v. olasz v. orosz v. spanyol (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

Elhelyezkedési területek: 

A végzett joghallgatók elhelyezkedési esélyei megfelelőnek mondható. A hagyományosan népszerűnek számító pályákon (bíróságok, ügyészségek, ügyvédség) túl lehetőséget kínál a közigazgatás, a gazdasági és a pénzügyi szféra. A több nyelvet beszélő, felkészült fiatal jogászok számára külföldi továbbtanulási lehetőségek és brüsszeli álláslehetőségek is rendelkezésre állnak.

44_kpzg.png

Hallgatóink mondták: 

Mi jut eszébe a PTE-ről?

"Per aspera ad astra"

 

Mit üzen a hallgatóknak?

"Jól választottunk, mivel a a PTE-s végzettség piacképes diplomát jelent."

Kapcsolat: 

PTE Állam- és Jogtudományi Kar 

 

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)