Jogi felsőoktatási szakképzés

A képzés célja jogi alapismeretekkel rendelkező, a jogász munkáját segítő szakalkalmazottak képzése.

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolat
  • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
4 félév
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges
Képzési forma
Nappali
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
40
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
NK:
190 000 Ft/félév
LK:
165 000 Ft/félév
Legutóbbi ponthatár
NÁ: 
252
NK: 
252
LÁ: 
240
LK: 
240
Felvételi követelmények
Tanulmányi és érettségi pontok összeadásával, vagy érettségi pontok duplázásával
A képzés helyszíne(i)
Állam- és Jogtudományi Kar (7622 Pécs, 48-as tér 1.)
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
felsőfokú jogi asszisztens
Képzés célja: 

A tantervben szereplő tantárgyak egy része szakirányú továbbtanulás esetében (jogász szak, igazságügyi igazgatási szak) beszámításra kerülnek. A tantárgyak másik csoportja nyújtja azokat a speciális szakismereteket, amelyek a különböző jogászi munkaterületeken (bíróságok, ügyészségek, közigazgatás, ügyvédi, földhivatali, ingatlan nyilvántartási stb.) jogi előkészítő munka elvégzésére teszi alkalmassá a jelöltet.

Képzési jellemzők: 

A képzés során megszerezhető kreditek száma: 120 kredit.

A besorolási szakra való továbblépésben beszámítandó 90 kreditmegoszlása:
Elméleti ismeretként 60 kredit, gyakorlati ismeretként 30 kredit.

Szakirányok, specializációk: 

A két éves képzésben szakirány és specializáció nincs.

Elhelyezkedési területek: 

A jogi felsőoktatási szakképzés bírósági alkalmazásban tehermentesíti a bírákat az ítélkező munkán kívüli tevékenység alól, ügyészségi alkalmazásban ellátja az ügyintézői és ügykezelői feladatokat, ügyvédi irodákban titkársági alkalmazottként jogi előkészítő munkát végez, közigazgatási szakterületen az önkormányzati igazgatásban, illetve az államigazgatás egyes területein ügyviteli (iratkezelési és ügyintézési) feladatokat lát el, közjegyzői alkalmazásban ellátja mindazokat a feladatokat, melyekhez közjegyző jelenlétét jogszabály nem írja elő, földhivatali alkalmazásban ingatlan-nyilvántartási feladatokat lát el.
Egyéb (vám- és pénzügyőrség, minisztériumi irodai alkalmazás, választott-bírósági alkalmazás, kamarai alkalmazás, önálló bírósági végrehajtók stb.) speciális jogi szakismeretet igénylő munkakörökben szakszerűen előkészíti a jogi szakmunkát.

Hallgatóink mondták: 

Mi jut eszébe a PTE-ről?

"Jó hírű egyetem, színvonalas okatatás, jól képzett oktatókkal."

 

Mit üzen a hallgatóknak?

"Kitartást és jó tanulást kívánok minden PTE-s diáknak ! Legjobb helyen vagytok, tanulás meghozza a gyümölcsét. Büszke vagyok hogy én is PTE-s lehettem."

Kapcsolat: 

PTE Állam- és Jogtudományi Kar - Tanulmányi Osztály

Web: http://ajk.pte.hu/hallgatoknak/tanulmanyi-osztaly 
Cím: 7622 Pécs, Dohány u. 1-3. Fsz. 12.
Tel.: (72) 501599/ 23316, (72) 501599/ 23288, (72) 501-560
Fax: 72/501560
E-mail: info@ajk.pte.hu / felveteli@ajk.pte.hu

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)